Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. Metodlar

317 views

Published on

Metodlar haqqında

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

6. Metodlar

 1. 1. Software Development Fundamentals Abbasov Ceyhun ( abbasovceyhunn@gmail.com )
 2. 2. Əvvəlki dərsə aid suallar  Komputer nədir?  Proqram nədir?  Proqramlaşdırma nədir?  Proqramlaşdırma dili nədir?  Proqramlaşdırma mühiti nədir?  Konsol nədir? Misal deyin.  Mətn redaktoru nədir? Misal deyin.  Kompilyator nədir? Misal deyin.
 3. 3. Mündəricat  Metod nədir?  Metoda parametr ötürmək, overloading  Metodun dəyər qaytarmağı, void  Proqram: İki ədədin cəmini tapan proqram  Dərsdə yazılan proqramın mənbə kodları  Ev tapşırıqları
 4. 4. Metod nədir və niyə lazımdır?  Metod – bir neçə statement-dən ibarət kod blokudur.  Metod niyə lazımdır? - Metod istifadə etməklə, 1. kod təkrarlanmalarının qarşısını ala bilirik. 2. proqramdakı bug-ları təyin etməyimiz asanlaşır.  Qeyd: Metod mütləq class daxilində olmalıdır! Səbəbi Obyekt Yönümlü Proqramlaşdırma mövzusunda izah olunacaq.
 5. 5. Metodun sintaksisi
 6. 6. Yeni metod yaratmaq və çağırmaq  DİQQƏT: Metod mütləq class daxilində olmalıdır.
 7. 7. Yeni metod yaratmaq və çağırmaq
 8. 8. Metoda parameter ötürmək
 9. 9. Metoda parametr ötürmək
 10. 10. Metoda parametr ötürmək
 11. 11. Metoda bir neçə parametr ötürmək  DİQQƏT: Parametrlər metoda tipə uyğun ötürülməlidir.  Bu nümunədə MyMethod metoduna parametrləri byte, int, bool, string ardıcıllığı ilə ötürmək lazımdır.
 12. 12. Metoda bir neçə parametr ötürmək  QEYD: Metodun parametrinin adı ilə həmin metoda ötürülən dəyişənin adı fərqli ola bilər lakin tipləri mütləq eyni olmalıdır.
 13. 13. Metoda bir neçə parametr ötürmək
 14. 14. Overloading. Overload (Artıq Yüklənmiş) Metodlar.  Overload Metodlar – bir neçə eyni adlı metodun yaradılmağına deyilir.
 15. 15. Overloading. Overload (Artıq Yüklənmiş) Metodlar.  DİQQƏT: Eyni adlı metodlar bir-birindən yalnız parametrlərinə görə fərqlənirlər.
 16. 16. Metodun dəyər qaytarmağı
 17. 17. Metodun dəyər qaytarmağı
 18. 18. Metodun dəyər qaytarmağı
 19. 19. Metodun dəyər qaytarmağı. Void tipi  QEYD: Tipi void olan metod dəyər qaytarmır.  QEYD2: void yalnız metod tipi olur, dəyişən tipi olmur.
 20. 20. Proqramların mənbə kodları 1. İki ədədin cəmini tapan proqram: https://goo.gl/ebDD7P
 21. 21. Ev tapşırıqları 1. Bugünə qədər keçilən mövzuların təkrarı 2. Kalkulyator proqramını metodlar əsasında yenidən hazırlanması

×