Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä on suomalainen sometutkimus ja miten some auttaa tutkimuksesta viestimisessä? - SomeTime 2015

SomeTime 2015 esitys 23.5.2015. Mitä on suomalainen sometutkimus ja miten some auttaa tutkimuksesta viestimisessä?

 • Login to see the comments

Mitä on suomalainen sometutkimus ja miten some auttaa tutkimuksesta viestimisessä? - SomeTime 2015

 1. 1. Mitä  on  suomalainen  some-­‐ tutkimus  ja  miten  some  au1aa   tutkimuksesta  vies3misestä?   SomeTime  2015   Hämeenlinna  23.5.2015     01/06/15   1  
 2. 2. 01/06/15   2   Mitä  on  suomalainen  some-­‐tutkimus? 1.  Kokonaiskuva   2.  Bibliometriikan  näkökulmasta   3.  Tutkijoiden  näkökulmasta  
 3. 3. 01/06/15   3   Kokonaiskuva Lähde:  Minna  Takala  SomeTime  2011  tutkimuskarEa  via  @MinLii  
 4. 4. 01/06/15   4   Bibliometriikan  näkökulmasta     (tekijät  ja  avainsanat) Tee-­‐se-­‐itse  analyysi:  Bibliometric  data  visualizaKon  via  @Arash_Hajikhani   Web  of  Knowledge  (arKcle  n=58)  
 5. 5. 01/06/15   5   Bibliometriikan  näkökulmasta     (suosituimmat  lehdet) Public  Library  of  Science  (PLOS)     Katso  myös  Basics  of  ScienKfic  Literature  Analysis  via  @Arash_Hajikhani   Web  of  Knowledge  (arKcle  n=58)  
 6. 6. 01/06/15   6   Käsikirja  sosiaalisen  median  tutkimusmenetelmistä:   hEp://www.oEeitaverkosta.fi/index.htm     Miten  olisi  Suomalaiset  tutkijat   verkostona?     Verkostoanalyysi  sosiaalisen   median  tutkimuksessa   Jukka  Huhtamäki  @jnkka    ja  Olli  Parviainen  @ja0paa    
 7. 7. 7   Suomalaiset  tutkijat  verkostona  (WoS) Lähde:  Juho  Salminen  (@Juho_Salminen)  hEp://t.co/Y6TpOiaRGV   01/06/15  
 8. 8. •  Web  of  Science  Ketokannassa  yhteensä  7  386  arKkkelia  sosiaalisesta  mediasta,   joista  118  (56  konferenssi  ja  58  journal)  arKkkelia  on  Suomesta   •  Google  Scholarissa  (2006-­‐2015)  haku  avainsanalla  ”social  media”  tuoEaa  158  000   osumaa   •  Kiinnostus  somea  kohtaan  on  kasvamassa  (Google  Trends)   01/06/15   8   Bibliometriikan  näkökulmasta  (vertailua)
 9. 9. 01/06/15   9   Tutkijoiden  näkökulmasta Lähde:  Salla-­‐Maaria  Laaksonen  Salla-­‐M  Laaksonen  sometutkimus-­‐lista  via  @jahapaula    
 10. 10. 01/06/15   10   Käy  vastaamassa  kyselyyn  
 11. 11. •  TavoiEavuuden  ja  viesKnnän  tekemisen  demokraKsoinK   •  Vapaus  formaaKn  monipuolisuuteen   •  Näkyvyyden  moninkertaistaminen   •  VaikuEavuus  ja  verkostoituminen   01/06/15   11   Miten  some  au1aa  tutkimuksesta  vies3misessä?
 12. 12. 01/06/15   12   Tavoi1avuuden  ja  vies3nnän  demokra3soin3
 13. 13. 01/06/15   13   Vapaus  formaa3n  monipuolisuuteen
 14. 14. 01/06/15   14  01/06/15   14   Moninkertaistaa  tutkijan,  tutkimusryhmän  ja   tutkimusyksikön  näkyvyyden 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 6 8 17 28 71
 15. 15. 01/06/15   15   Lisää  vaiku1avuu1a  ja  edistää  verkostoitumista   tehokkaammin  kuin  yksikään  konferenssi    yksin
 16. 16. 01/06/15   16   Omia  kokemuksia,  kysymyksiä?

×