Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neolitico e Idade dos Metais

Presentación do Tema 7 de CCSS1 para os alumnos de 1ESO sobre o Neolítico e a Idade dos Metais

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Neolitico e Idade dos Metais

 1. 1. NEOLÍTICO EIDADEDOSMETAIS
 2. 2. NEOL iTICO
 3. 3. INTRODUCCIÓN ONeolíticosupuxounharevoluciónnomododevida.
 4. 4. EXPANSIÓN Ondexurdiuaagricultura? Crecente Fértil Cunca do Indo China América Central Zona Andina
 5. 5. 1cambio ECON OmIA
 6. 6. NoNeolíticooserhumanodeixoudeserdepredador paraserproductordealimentos. Agricultura e gandería
 7. 7. 3cambio tecno loxia
 8. 8. NoNeolíticoapareceunhanovatécnica parafacerferramentas,opulidodapedra...
 9. 9. enovosinventos:omuiño,otelar,etc.
 10. 10. 2cambio socie dade
 11. 11. Osgruposhumanossefixeronsedentarios
 12. 12. cerámica einventaronnovasactividades pulido da pedra elaboración de tecidos cestería gandería agricultura excedentes recolección, caza e pesca
 13. 13. metalurxia megali8smo poboados for8ficados comercio a gran escala carro de rodas arado torno quediferenciasatopas? xerarquía social
 14. 14. metalurxia megali8smo poboados for8ficados comercio a gran escala carro de rodas arado torno quediferenciasatopas? xerarquía social
 15. 15. idade dos metais
 16. 16. megal itismo
 17. 17. 5.000-3.000 a.C. 3.000-1500 a.C. Megalitismo en Europa
 18. 18. OsmenhiresdeCarnac(Francia)
 19. 19. Obelixétalladorerepartidordemenhires.
 20. 20. OdolmendeAxeitos
 21. 21. OcromlechdeStonehenge
 22. 22. OpetroglifodeLaxedosCarballos(Pontevedra)
 23. 23. OpetroglifodeLaxedasRodas(Muros)
 24. 24. cult ura cast rexa
 25. 25. Aculturacastrexa erafamosapola prácticada ourivería
 26. 26. OscastrossontípicosdaIdadedosMetaisenGalicia
 27. 27. UN POBOADO CELTA
 28. 28. LANSBRICAE
 29. 29. UNHA VIVENDA CELTA

×