Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Songs for Teaching Catechisis (Hiligaynon)

1,513 views

Published on

Songs for Teaching Catechisis (Hiligaynon)

Published in: Education
 • Login to see the comments

Songs for Teaching Catechisis (Hiligaynon)

 1. 1. MGA AMBAHANON SA PAGTUDLO SANG KATESISMO
 2. 2. • AMBAHANON SANG KATEKISTA SA PAGKILALAHAY (Value: Pag-appreciate sang aton Pagka- katekista)
 3. 3. • Leron (2x) sinta, Katekista kita, Paghigugma ipangabuhi ta Imol, manggaranon, aton palanggaon Pulong sang Dios ibantala naton.
 4. 4. •SI KRISTO ANG SANDIGAN (Value: Ang aton salandigan sa kabuhi, si Kristo gid lamang)
 5. 5. • Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba (2x) • Kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. • Ako ang sandigan…….. • Ikaw ang sandigan…….. • Tayo ang sandigan………….
 6. 6. •BALAY KO SA LANGIT (Value: Ang mga anak sang Dios, may balay sila nga natigana sa langit)
 7. 7. • Balay ko sa langit naga siga- siga (3x) Luyo sang panganod. Ginu-o, Ginu-o panumduma ako(3x) Sa Imo pagbalik Diri malipayon, didto malipayon, Bisan diin malipayon.(2x) Saot (2x) sang diutay, kamot igaway- gaway hawak iki-ay ki-ay libot diutay. Ako anak sang Dios, ikaw anak sang Dios, kita tanan mag- ulotod…
 8. 8. •MGA KLAP
 9. 9. •A. PEACE KLAP •B. ITIK CLAP •C. 100 CLAP
 10. 10. •ANG MGA PISPIS (Value: Paghigugma sa gintuga sang Dios)
 11. 11. • Ang mga pispis, nga nga nagalupad Gin- atipan sang Dios, gahimu pugad(2x) Indi magkasubo mga utod ko. Ang mga isda, nga nagalangoy, Gin-atipan sang Dios, wala ga nguyngoy (2x) Indi magkasubo, mga utod ko. Ang mga kahoy nga nagasanga, Gin- atipan sang Dios, gahimo bunga (2x) Indi magksubo, mga utod ko.
 12. 12. • Ang mga subay, nga nagakubay, Gin- atipan sang Dios, wala ga su-ay (2x) Indi magkasubo mga utod ko. Labaw kita sang sa ila, Kay larawan kita sang tagtuga (2x) Indi magkasubo mga utod ko.
 13. 13. •Making Melodies
 14. 14. • Making melodies in my heart (3x) To the King of Kings. - Thumbs in - Elbows up - Knees bend - Feet apart - Head bend - Tongues out - Turn around
 15. 15. •ISA KAMI KA PANIMALAY ( Value: Kristohanon nga panimalay)
 16. 16. • Isa kami ka panimalay, malipayon kami sa balay. • Tanan kami nagabuligay agud magtawhay • Si Kristo ang puno sang sanga., si nanay, si tatay ang sanga. • Tanan kami mga binunga sang paghigugma
 17. 17. • Wow clap • Complete YES clap
 18. 18. •MANGUHA SANG PRUTAS (Value: Paghigugma sa ginikanan kag kay Maria)

×