Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Primjena marketinga u zdravstvenom turizmu

2,842 views

Published on

Published in: Education
 • Thanks for the previous comments. www.HelpWriting.net helped me too
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My experience with essay writing companies was good. Long story’s short: My parents are getting married. I have literally no time to work on my research paper due to wedding preparation and rehearsals. I have no time at all to sit on a computer for an endless amount of time. Thankfully. I discovered this service HelpWriting.net who enabled me to pass my academic ordeal to one of their writers. My grade was pretty good as a result of this action. I recommend HelpWriting.net for any of you who are having the same troubles I am.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ja stojim na raspolaganju ako mogu pomoći.

  Nisam siguran što možete postići individualno... Ono o čemu ja pišem je više orjentirano svim tipovima privatnih zdravstvenih ustanova u RH.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Drago mi je vidjeti mlade AKTIVNE ljude i od njih nešto naučiti. Već sam 30 godina kao m.sestra u bolničkom sustavu iz kojeg želim izaći preko uključivanja u zdravstveni turizam. Imam na raspolaganju obiteljsku kuću na moru i sastavljam listu usluga koje bih mogla pružiti. Vršim pripreme za slijedeću sezonu, ako uspijem. Svaki savjet dobro je došao.
  Lijep pozdrav iz Zadra
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Primjena marketinga u zdravstvenom turizmu

 1. 1. PRIMJENA MARKETINGA UZDRAVSTVENOM TURIZMU ROBERTO POSAVEC www.spine-surgery-croatia.com info@spine-surgery-croatia.com
 2. 2. ZDRAVSTVENI TURIZAM Jedan od najstarijih i najbrţe rastućih specifičnih oblika turizma Situacija u kojoj se osoba odluči za putovanje radi bilo koje vrste zdravstvenog tretmana Veličina svjetskog trţišta zdravstvenog turizma je oko 15 mlrd. USD Podjela: wellness, zdravstveni, lječilišni te bolnički/medicinski turizam.
 3. 3. ZDRAVSTVENI TURIZAM Na putovanja koja su motivirana zdravljem otpada oko 15% ukupnog europskog turističkog prometa Glavne svjetske destinacije su MaĎarska, Indija, Meksiko, Tajland, Juţna Koreja i Turska Glavne specijalnosti su kozmetička, dentalna, ortopedska i neurokirurgija. RH konkurira upravo na ovim područjima: dentalna, ortopedska i neurokirurgija.
 4. 4. ZDRAVSTVENI TURIZAM UREPUBLICI HRVATSKOJ Republika Hrvatska iznimno je atraktivno trţište zdravstvenog turizma, posebice u području zdravstvenog i bolničkog/medicinskog turizma:  Turistički atraktivna i pogodne klime  Cjenovno konkurentna  Uglednog medicinskog kadra  Nema listi čekanja
 5. 5. PRIMJENA MARKETINGA UZDRAVSTVENOM TURIZMU Obzirom na globalni doseg kojeg zdravstvene ustanove pokušavaju doseći, preporuka je koristiti Internet marketing Prednosti Internet marketinga:  Povoljnija cijena  Lakše doći do ciljane publike  Reklama po ţelji vidljiva 24/7  Učinci vidljivi odmah  Feedback – Internet publika brţe reagira  Kupac nije ograničen prostorom i vremenom
 6. 6. PRIMJENA MARKETINGA UZDRAVSTVENOM TURIZMU Zdravstvene ustanove i ponudu putem interneta promovirati je moguće na više načina, najzastupljeniji su:  MeĎunarodni direktoriji zdravstvenih ustanova  Facebook  Google  SlideShare  YouTube  Twitter  Stručne društvene mreţe (MedicalTourismCity, Global HealthCareNetwork)
 7. 7. MEĐUNARODNI DIREKTORIJIZDRAVSTVENIH USTANOVA Najpopularniji direktoriji:  Treatment Abroad – treatmentabroad.com  Where Is My Doctor – whereismydoctor.com  PlacidWay – whatclinic.com  WhatClinic – placidway.com  Patients Beyond Borders – patientsbeyondborders.com  The Clinic Finder – theclinicfinder.com  OrbiClinic – orbiclinic.com
 8. 8. MEĐUNARODNI DIREKTORIJIZDRAVSTVENIH USTANOVA Jedan od najpopularnijih načina promocije zdravstvenih ustanova putem Interneta Kategorizirana podjela zdravstvenih ustanova prema kontinentu, drţavi ili zdravstvenoj djelatnosti (usluzi) „Facebook” zdravstvenih ustanova Postoje besplatni i plaćeni direktoriji
 9. 9. MEĐUNARODNI DIREKTORIJIZDRAVSTVENIH USTANOVA What Clinic - direktorij zdravstvenih ustanova
 10. 10. DRUŠTVENE MREŢE Najčešće korištene društvene mreţe
 11. 11. DRUŠTVENE MREŢE Vaţne činjenice:  Preko 75% potrošača koristi društvene mreţe u odreĎenoj mjeri prilikom traţenja informacija o proizvodima i uslugama  Ne prodavati putem društvenih mreţa!  Cilj društvenih mreţa je izgraditi zajednicu korisnika/potrošača  Proizvodi i usluge se prodaju naknadno – preko Internet stranice
 12. 12. DRUŠTVENE MREŢE Strategija društvenih mreţa – 5 koraka: 1) Razvoj strategije 2) Postizanje prisutnosti 3) Proširenje dosega 4) Njegovanje odnosa i komunikacija 5) Pravilno odrţavanje i upravljanje prisutnošću
 13. 13. FACEBOOK PROMOCIJA Facebook ima više od 900 mil. Korisnika Jednostavno podešavanje oglašivačke kampanje Mogućnosti:  Odabir drţave, regije, grada, poštanskog broja  Odabir dobne kategorije  Odabir spola  Odabir korisnika sa specifičnim interesima  Odabir kategorija
 14. 14. FACEBOOK PROMOCIJA Brojne mogućnosti prilikom podešavanja kampanje
 15. 15. FACEBOOK PROMOCIJA Mogućnost oglašavanja plaćanjem po prikazu oglasa (PPC – pay per click) ili prema broju prikaza (CPI – cost per impression). Domaća istraţivanja pokazuju da je oglašavanje na Facebooku gotovo duplo skuplje nego kontekstualno ogašavanje na drugim servisima poput Google AdWords-a (Šarić, seo.hr, 2008.) Naša je preporuka koristiti besplatne mogućnosti Facebook promocije (tzv. fan stranice)
 16. 16. FACEBOOK PROMOCIJA – FANSTRANICA Velika mogućnost besplatnog marketinga te komunikacije s potencijalnim pacijentima Početak:  Kreiranje fan stranice  Dodavanje osnovnih informacija (o ustanovi, kontakt podatci, radno vrijeme, i sl.)  Dodavanje sadrţaja – kreiranje galerija i dodavanje slika, video snimki, svjedočanstava pacijenata i popularnih članaka s Internet stranice  Privlačenje korisnika na fan stranicu
 17. 17. FACEBOOK PROMOCIJA – FANSTRANICA Kako privući pacijente na FB stranicu te kako ju najbolje iskoristiti za besplatnu promociju?  Dodavanje linka na FB stranicu u e-mail potpis  Obavijestiti pacijente o otvaranju FB stranice (vijest na Internet stranici i drugim društvenim mreţama)  Označavanje drugih posjećenijih stranica u objavama  Dodavanje FB widget-a na sluţbenu Internet stranicu  Dodavanje poveznica na YouTube snimkama  Dodavanje poveznica na osobne FB profile osoblja ustanove
 18. 18. FACEBOOK PROMOCIJA – FANSTRANICA Primjer uspješne stranice za zdravstveni turizam
 19. 19. GOOGLE PROMOCIJA - ADWORDS Alat za kreiranje oglašivačkih kampanja na Google traţilici te Google kontekstualnoj mreţi 100% ciljano oglašavanje Doseg do 80% korisnika Interneta Velike mogućnosti prilagoĎavanja prikaza oglasa (lokacija, jezik, demografske opcije…) Izvrsna analiza rezultata
 20. 20. GOOGLE PROMOCIJA - ADWORDS Prikaz rezultata oglašivačke kampanje:
 21. 21. GOOGLE PROMOCIJA - ADWORDS Primjer istaknutih AdWords oglasa
 22. 22. SLIDESHARE PROMOCIJA Najveća svjetska mreţa za dijeljenje prezentacija putem Interneta – 60 mil. posjeta mjesečno Mogućnosti u zdravstvenom turizmu:  Dijeljenje privatnih i javnih prezentacijama o uslugama, zahvatima, dijagnozama, i sl.  Preuzimanje prezemtacija  Dijeljenje prezentacija na blogovima, Internet stranicama i društvenim mreţama  Sinkronizacija mp3 audio snimku s prezentacijama s ciljem kreiranja webinara za edukaciju pacijenata
 23. 23. SLIDESHARE PROMOCIJA Primjer prezentacije o zdravstvenom turizmu
 24. 24. YOUTUBE PROMOCIJA YouTube je servis za razmjenu video datoteka Izvrstan način besplatne promocije usluga u zdravstvenom turizmu Mogućnost dijeljenja snimki zahvata, zdravstvenih tretmana, svjedočanstava pacijenata, opisa dijagnoza i bolesti i sl. Dijeljenje na društvene mreţe i Internet stranice Moguća komunikacija putem komentara i poruka
 25. 25. YOUTUBE PROMOCIJA YouTube kanal u zdravstvenom turizmu
 26. 26. TWITTER PROMOCIJA Društvena mreţa temeljena na razmjeni statusa do 140 znakova Preko 100 mil. korisnika Mogućnosti:  Povezivanje sa suradnim ustanovama i doktorima  Prećenje ustanove od strane pacijenata  Informiranje pacijenata  Objava slika, video snimki i poveznica  Komunikacija s pacijentima direktnim porukama
 27. 27. TWITTER PROMOCIJA Smjernice za uspješnice korištenje Twittera u zdravstvenom turizmu:  Kreiranje računa s relevantnom adresom, npr. twitter.com/VertebrisSpineHospital  Optimiziranje pozadinske slike  Dodavanje Internet adrese ustanove  Promoviranje prisustva na Twitteru dodavanjem Twitter linka na Internet stranicu, e-mail potpis i newsletter  Korištenje „#” simbola ispred ključnih riječi  Korištenje ključnih riječi u prvih 30 znakova objave
 28. 28. TWITTER PROMOCIJA Twitter profil u zdravstvenom turizmu
 29. 29. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ KLINIKA ZA BOLESTI KRALJEŠNICE VERTEBRIS Prva privatna klinika za operacije kraljeţnice u RH Prednosti:  Nema listi čekanja  Izrazito kvalificirano osoblje  Drugo mišljenje putem Interneta  Brza komunikacija  50% povoljnije nego u konkurentskim zemljama
 30. 30. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Internet stranica klinike, prilagoĎena strancima
 31. 31. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Plaćena promocija usluga:  MeĎunarodni direktoriji zdravstvenih ustanova
 32. 32. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Plaćena promocija usluga:  Google oglašavanje
 33. 33. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Plaćena promocija usluga:  Microsoft oglašavanje
 34. 34. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Plaćena promocija usluga:  Facebook oglašavanje
 35. 35. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Društvene mreţe:  Facebook
 36. 36. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Društvene mreţe:  Google Plus
 37. 37. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Društvene mreţe:  Twitter
 38. 38. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Društvene mreţe:  Medical Tourism City (stručna društvena mreţa)
 39. 39. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Društvene mreţe:  Global Healthcare Network (stručna društvena mreţa)
 40. 40. PRIMJER ZDRAVSTVENOGTURIZMA U HRVATSKOJ Je li klinika odabrala dobre načine oglašavanja?  Većinom se koriste besplatni izvori  Rezultati uspješni – do sada su liječeni pacijenti iz cijele EU, Amerike, Kanade, Afrike…  Promocija na stranim trţištima ima doseg i do domaćih pacijenata i povećan broj upita od istih Zaključak: obzirom na minimalna ulaganja, klinika je zadovoljna omjerom dobiveno-uloţeno (najveća dobivena vrijednost – meĎunarodna reputacija)
 41. 41. ZA ONE KOJE ŢELE ZNATI VIŠE Na osnovu osobnih iskustava u marketingu i zdravstvenom turizmu, napravljen je završni rad na temu „Elektroničko i mobilno poslovanje u zdravstvenom turizmu” (Posavec, 2012.) Rad je privukao interes jedne strane izdavačke kuće, te izdana knjiga pod nazivom „Electronic and mobile business in health tourism” gdje se moţe naći više informacija o primjeni marketinga i ICT-a u zdravstvenom turizmu (Posavec, Saftić, 2012.) Knjigu moţete kupiti na Amazonu 
 42. 42. ZAKLJUČAK Marketing je vrlo vaţan faktor u zdravstvenom turizmu Mogućnost diferencijacije od drugih konkurentskih ustanova Oprez: Internet marketing prepustiti stručnjaku u tom području Mogućnost uštede marketinških sredstava korištenjem besplatnih mogućnosti marketinga putem društvenih mreţa
 43. 43. HVALA NA PAŢNJI

×