Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE - lucrul la inaltime

2,663 views

Published on

 • I got a much better car than I thought I would get for the money. Thanks Gov-Auctions, I am glad I became a member.Learn more... ➣➣➣ https://w.url.cn/s/Aaxmqpl
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I thought car auctions were only for dealers and I saved more than I expected. Thanks for showing me how to do it. ✱✱✱ https://url.cn/FAmVoVtK
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

SANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE - lucrul la inaltime

 1. 1. ANTIEREȘ TEMPORARE SAU MOBILE – lucru la înăl imeț Ing. Adrian BUJOR - Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj Prof.Dr.Ing. Mircea BEJAN – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 2010
 2. 2. Istoria se repetă...! Goya – zidar accidentat Interven ie prim ajutorț
 3. 3. Istoria se repetă...! Francisco de Goya s-a născut la 30 martie 1746 la Fuendetodos, un mic sat în Aragon, în nordul Spaniei. Curând familia se va stabili la Zaragoza - capitala provinciei Aragon. Goya urmează coala laș iezui iț , după care intră ca ucenic în atelierul pictorului Jose Luzan Martinez, la care î i va exersa arta desenuluiș copiind gravuri. În 1763, încearcă să se înscrie în Academia Regală San Fernando din Madrid, dar este respins. Î i continuă forma ia artistică sub îndrumarea luiș ț Francisco Bayeu pentru ca, în 1773, să se căsătorească cu Josefa, sora mai mică a maestrului său. Goya va mai încerca încă o dată să fie primit în Academia San Fernando în anul 1766, dar va fi din nou respins (în 1795 va fi numit director al acestei institu ii !).ț Pe la sfâr itul anuluiș 1769, Goya pleacă la Roma, unde va rămâne până în iunie 1771. În Italia ob ine o bursă din partea Academiei dinț Parma, care îl impulsionează să- i continue munca artistică, astfel că, la întoarcerea înș Spania, Goya de ine deja certificatul de maestru.ț Se stabile te laș Zaragoza i decorează palatulș Sobradiel, pictează o frescă pe bolta micului prezbiteriu al catedralei El Pilar, realizează un ciclu de tablouri pentru călugării de la Aula Dei.
 4. 4. Francisco José de Goya y Lucientes 30 martie 1746 – 16 aprilie 1828 Francisco de Goya Autoportret, 1815 - Academia San Fernando, Madrid
 5. 5. Trecere în revistă • Accidente • Legisla ieț • Riscuri • Măsuri de prevenire i protec ieș ț – Eliminare – Tehnice • Balustrade • Plase • Schele • Scări etc. – Organizatorice – EIP – Urgen e, prim ajutorț
 6. 6. SĂRITURĂ - CĂDERE ENERGIA poate fi absorbită de schelet și sistemul muscular, în cazul unei înălâimi mici IMPACT MINOR ABSORBITĂ de corp pentru că este pregătit VOLUNTARĂ SĂRITURĂ CĂDERE INVOLUNTARĂ NEABSORBITĂ de corp pentru că nu este pregătit Caderea chiar si de la mica inaltime poate avea consecinte grave ENERGIA Este absorbită în întregul corp, provocând vătămări VĂTĂMARE
 7. 7. Factori de risc ai caderii Căderea unui corp de 100 kg legat cu o coardă de siguran ăț de 1 m Produce un impact asupra corpului prin coardă, de 650 – 800 daN < 1 secundă 0,2 secunde Durata căderii de la 1 m este: 4 m este: O persoană aflată la 1 m de sol - Dacă sare: - Dacă cade: Impactul cu solul poate fi de 900 – 1.500 daN Impactul cu solul va fi între 100 - 400 daN datorită absorbirii energiei Alți factori de risc: • Condițiile de muncă • Distanța fa ăț de sol • Frecvența și durata activităților • Distanța și consecințele posibile ale căderii • Evacuare iș salvare • Instalare și dezinstalare
 8. 8. Legislatie • Legea 319 – 2006 a securită ii i sănătă ii în muncăț ș ț • HG 300 - 2006 - actualizată - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile • HG 1.091 - 2006 cmss pentru locul de muncă – Pardoseli, pereţi, plafoane şi acoperișuri ale încăperilor – Căile de circulaţie - zone periculoase – Cheiuri şi rampe de încărcare – Locuri de muncă în aer liber (dispoziţii speciale) – Principii ergonomice • HG 1.146 - 2006 privind cmss pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă – Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă puse la dispoziţie pentru lucrări temporare la înălţime – Dispoziţii specifice de utilizare a scărilor – Dispoziţii specifice de utilizare a schelelor • HG 1.048 - 2006 privind cmss pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă • HG 971 - 2006 privind cerin e minimeț pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
 9. 9. Responsabilită ile păr ilorț ț ANGAJATORUL • Analiza şi evaluare riscuri • Asigurare EIP • Controale şi menţinere conformitate. • Condiţii pentru furnizarea, utilizarea, întreţinerea, depozitarea EIP • Informare lucrători • Instruire, formare-antrenare lucrători • Asigură – funcţionarea corectă a echipamentelor; – igiena; – compatibilitatea EM cu scopurile pentru care aceasta urmează să fie utilizat; – verificarea la punerea în func iune iț ș periodică • Păstrează înregistrările LUCRĂTORII • Utilizează corect – maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; – EIP acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate • să comunice imediat – orice situaţie de muncă cu pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; – accidentele suferite de propria persoană; • să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei SSM şi măsurile de aplicare; • să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 10. 10. Principiile generale de prevenire 7(3) Evitarea riscurilor Evitarea riscurilor Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate Combaterea riscurilor la sursă Combaterea riscurilor la sursă Adaptarea muncii la om Adaptarea muncii la om Adaptarea la progresul tehnic Adaptarea la progresul tehnic Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici Politică de prevenire coerentă a sistemului de muncă Politică de prevenire coerentă a sistemului de muncă Protecţia colectivă prioritară protecţiei individuale Protecţia colectivă prioritară protecţiei individuale Instrucţiuni corespunzătoare pentru angajaţi Instrucţiuni corespunzătoare pentru angajaţi
 11. 11. MĂSURI deMĂSURI de PREVENIREPREVENIRE ișiș PROTEC IEȚPROTEC IEȚ
 12. 12. Riscuri de accidentareRiscuri de accidentare Caderi la acelasi nivel pe suprafete de lucru si de acces • Impiedicarea de materiale sau cabluri • Cadeare peste ridicaturi de pamant sau taluze, suprafete denivelate • Calcare in gropi, transee, santuri • Alunecari sau impiedicari pe suprafete noroioase, ude, inghetate • Impiedicarea in timpul transportarii unor obiecte care blocheaza vizibilitatea • Impiedecare, alunecare, dexechilibrare in timpul alergarii Caderi de la inaltime • Dezechilibrare, cadere prin goluri, deschideri. • Calcare pe suprafete fragile, casante, instabile. • Surpare, prabusire, rostogolire suprafete de circulatie si lucru. • Dezechilibrare, alunecare, impiedecare pe suprafetele de acces la inaltime.
 13. 13. Ierarhia masurilor de prevenire 3 : Protectie personala SAU 1: Evitare cadere 2: Salvare SAU Protectie colectiva Protectie colectiva
 14. 14. Ierarhia masurilor de prevenire REDUCEREA, RECUPERAREA CADERII PROTECTIE INDIVIDUALA EVITAREA, OPRIREA CADERII
 15. 15. Alegerea tipului de protectie LUCRATORI durata interventiei IDENTIFICATI - mai multi expusi IDENTIFICATI - putini expusi NEIDENTIFICATI F R C V E N T A DES (o data / saptamana) Lunga (>1 zi) •Protectie colectiva permanenta •Protectie colectiva permanenta •Protectie colectiva permanenta Scurta (< 1 zi) •Protectie colectiva permanenta •Protectie colectiva permanenta •Protectie colectiva permanenta OCAZIONAL (o data / luna) Lunga (>1 zi) •Protectie colectiva permanenta •Protectie colectiva permanenta •Protectie colectiva permanenta Scurta (< 1 zi) •Protectie colectiva permanenta •Protectie individuala fixa permanenta •Training UNEORI (o data / an) Lunga (>1 zi) •Protectie colectiva temporara •Protectie colectiva temporara Scurta (< 1 zi) •Protectie colectiva temporara •Ancorare temporara + EIP •Training
 16. 16. Clasificarea masurilor de prevenire si protectie Sisteme de protectie a caderilor Sisteme de protectie a caderilor ColectiveColective Personale – protectia si prevenirea caderii Personale – protectia si prevenirea caderii Retinere cadere Retinere cadere Prevenirea caderii Prevenirea caderii Plase, sisteme de absorbtie a caderii (airbag, saci moi) Plase, sisteme de absorbtie a caderii (airbag, saci moi) Balustrada, bariera, schela Balustrada, bariera, schela Linie de ancorare flexibila Linie de ancorare flexibila Prevenirea caderii Prevenirea caderii Sisteme de protectie mobile Sisteme de protectie mobile CabineCabine Restrictionare munca Restrictionare munca Retinere cadere Retinere cadere Coarda de acces de securitate Coarda de acces de securitate Curea cu absorbant de soc Curea cu absorbant de soc Linie rigida de ancorare, catarare (coarda dinamica) Linie rigida de ancorare, catarare (coarda dinamica)Coarda de pozitionare suplimentara Coarda de pozitionare suplimentara Pozitionare si acces Pozitionare si acces Platforma mobila, elevator Platforma mobila, elevator Dispozitive de coborare Dispozitive de coborare Retinerea caderii Retinerea caderii Rulouri inertiale Rulouri inertiale
 17. 17. Ierarhia tipurilor de masuri de prevenire, protectie - BS 8437-05 EM ce PREVINE caderea • Balustrade • Schele / Turnuri mobile • Platforme elevatoare mobile multiutilizator • Prevenirea caderii •Restrictionare activitate (fall factor) FF0 • Platforme elevatoare mobile • Platforma EM ce MINIMIZEAZA INALTIMEA & CONSECINTELE caderii • Plase la nivelul caderii • Sisteme de aterizare pe moale • Plase sub nivelul caderii (max 2m sub nivelul de lucru) • Sisteme de protectie personala a caderii • Echipament de oprirea caderii corespunzator factorului de cadere (fall factor) FF1, FF2 EM ce MINIMIZEAZA CONSECINTELE caderii • Sisteme de aterizare pe moale • Plasa sub nivelul caderii (< 6m sub nivelul de lucru) • Sisteme de reducere a ranirilor (jachete gomflabile) • Jachete de salvare EM AJUTATOARE (care nu actioneaza asupra riscului) • Scari, trepte, capre, platforma cu trepte, platforme fara balustrada (nu intr-o ordine anume) Categorie echipament de munca (EM) COLECTIVE INDIVIDUALE • Evitare
 18. 18. Evitare EVITARE Masuri de prevenire si protectie Prevenire cadere Minimizare inaltime & consecinte Minimizare consecinte Ajutatoare Colective Individuale
 19. 19. EM care previn caderea - colective EVITARE Masuri de prevenire si protectie Prevenire cadere Minimizare inaltime & consecinte Minimizare consecinte Ajutatoare Colective Individuale • Sisteme de balustrade • Bariere, garduri • Schele • Platforme de lucru cu balustrade • Platforme elevatoare mobile multiutilizator
 20. 20. Balustrade Bordura - Plinta Protectie intermediara Mana curenta – Lisa 1 – 1,1 m 0,5 m 0,15 – 0,2 m
 21. 21. Sisteme de balustrade Standardul EN 13374 a fost elaborat in special pentru stabilirea cerintelor minime de securitate a balustradelor temporate utilizate în activitatile de construcţii. Balustradele temporare pentru prevenirea căderii persoanelor şi a obiectelor de la inaltime cum ar fi acoperişuri, scări, platforme, etaje sau alte zone periculoase. Standardul stabileste • criterii de eficacitate a balustradelor in asa fel incat acestea – sa confere un sentiment de securitate lucratorilor si in acelasi timp – sa fie suficient de rezistente la fortele semnificative rezultate din caderea persoanelor sau obiectelor • moduri eficiente de testare a balustradelor.
 22. 22. EN 13374
 23. 23. EN 13374 clase – balustrade temporare • Clasa C – protectie si rezistenta la forţe dinamice ridicate – Rezistenta la caderea persoanelor care cad pe o pantă abruptă. – Este obligatorie amplasarea sub balustrada a unei plase de siguranţă – Se recomanda a se folosi in cazurile in care • panta acoperişului este între 30° şi 45°, fara limitarea inaltimii de cadere • panta acoperişului este între 45 ° şi 60 °, cu condiţia ca inatimea de cadere sa fie maxim 5 m • Clasa B - protecţie si rezistenta la incarcari statice şi forte dinamice de mică intensitate. – rezistenta la caderea persoanelor care aluneca in timp ce se deplasează de-a lungul balustradei. – unghiul protectiei periferice nu poate depăşi 15° de grade la axa verticală. – orice deschidere din balustrada nu trebuie sa permita trecerea unei mingi cu diametrul de 25 cm – se recomanda a se folosi în cazurile în care • panta platformei de lucru este mai mică de 30°, fara limitarea inaltimii de cadere, sau • în cazul în care panta acoperişului este între 30° şi 60°, cu condiţia ca înălţimea de cadere sa fie de maxim 2 metri. • Clasa A - numai pentru – oameni care se deplaseaza de-a lungul balustradei şi – platforma de lucru cu o pantă maximă de 10°.
 24. 24. Testare balustrade
 25. 25. Clasa C, B, A
 26. 26. Sisteme de fixare balustrade 1. in bordura planseului 2. in planseu 3. cu contragreutate 4. in profilul metalic tip I 5. pe pereti sau acoperisuri terase 6. pe capatul unui stalp 7. la capat de planseu inclinat 8. lateral
 27. 27. Schele, turnuri, platforme
 28. 28. Schele, autoridicatoare
 29. 29. Pericole asociate schelelor • Caderi de la inaltime, datorate lipsei de protectie impotriva caderii. • Prabusirea schelei, cauzata de instabilitate sau supraincarcare. • Lovirea de obiecte care cad, materiale de lucru sau unelte. • Electrocutare, in principal datorita proximitatii schelei fata de firele de inalta tensiune. • Accesul necorespunzator - in situatii de urgenta.
 30. 30. SCHELELE Proiectarea: Fiind cai de circulatie, trebuie asigurata priectarea prealabila a acestora de catre o persoana competenta: Determinarea tipului de schela necesar pentru lucrare. Dimensionarea acesteia Determinarea greutatii maxime a schelei. Asigurarea unei pozitionari sigure. Evitarea pericolelor electrice. Semnalizarea pericolelor
 31. 31. Componenta schele 1) Elemente de fixare laterale în diagonală 2) Elemente de fixare în zid 3) Scări de acces 4) Chepeng acces 5) Balustrade de protecţie 6) Plase de protecţie
 32. 32. Schele Cea mai bună soluţie este construirea unei schele adaptate la cerinţele antieruluș i de către o întreprindere specializată. Fiecare schelă, fiind o cale de acces, – va fi proiectată în baza unei note de calcul, care se reface în cazul modificării structurii schelei. – dacă se vor prevedea perdele de protecţie pentru reţinerea prafului, nota de calcul trebuie să ină cont de stabilitatea iț ș rezisten a la vânt.ț – dacă în timpul lucrărilor, pe schelă se poate depune moloz din demolări sau se prevede depozitarea de materiale de construcţii, nota de calcul a structurii schelei va trebui să ină cont de acesteț încărcări suplimentare.
 33. 33. Standarde pentru schele Standardele EN 12810 şi EN 12811 au înlocuit începând cu 2004 standardul HD 1000 cu privire la construcţia, structura şi cerinţele de stabilite pentru schelele fixe. Aceste standarde prevăd cerinţe vaste i detaliate privindș concepţia, proiectarea, execuţia schelelor, conţinând următoarele subsecţiuni: Pentru schele de faţadă din componente prefabricate: • EN 12810-1: Specificaţii de produs • EN 12810-2: Metode de concepţie particulare şi evaluare Pentru schele: • EN 12811-1: Cerinţele de performanţă şi de studiu – generalită iț • EN 12811-2: Informaţii cu privire la materiale • EN 12811-3: Testări la încărcare
 34. 34. Standarde pentru schele Standardele EN 12810 şi EN 12811 prevăd 6 categorii de distribuţie a încărcării maximale admisibile a schelelor. Schela trebuie să respecte cerin ele tabelului de clasificare.ț În cazul în care schela respectă prevederile standardelor, a tabelelor de distribu ie a sarcinilor i respectiv cerin eleț ș ț constructive ale producătorului, nota de calcul nu mai este strict necesară.
 35. 35. Sisteme de schele – Clasificare - Marcaj Clasa Sarcina uniform repartizată kN/m2 Sarcina concentrată pe o suprafa ă de 0,5 x 0,5 mț kN Sarcina concentrată pe o suprafa ă de 0,2 x 0,2 mț kN 1 0,75 1,5 1 2 1,5 1,5 1 3 2 1,5 1 4 3 3 1 5 4,5 3 1 6 6 3 1 Marcaj schelă = EN 12810 – 4 D – SW09 / 250 – H2 – B – LS 4 - Clasa schelei conform tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 D - Testare la rezisten a la oc D: cu test, N: fără testț ș SW09 - Clasa de lărgime SW 06(0,6-0,9 m), 09 (0,9-1,2 m), 12 (1,2-1,5 m), 15 (1,5-1,8 m), 18, 21, 24 250 – Înălțime 250 cm H2 - Clasa de înăl ime liberă H1, H2ț B - Fără acoperire A, cu acoperire B LS - Mod de acces vertical LA: schela, S: scara, LS: amândouă
 36. 36. Platforme elevatoare mobile multiutilizator
 37. 37. EM care previn căderea - individual • Prevenirea căderii personalului • Echipament de protecția căderii personalului (Restric ionare activitateț ) FF0 • Platforme elevatoare mobile uniutilizator • Platforma • Sisteme individuale de prevenirea căderii (cadre mobile) EVITARE Masuri de prevenire si protectie Prevenire cădere Minimizare înăl imeț & consecin eț Minimizare consecin eț Ajutătoare Colective Individuale
 38. 38. Echipament de protecția căderii (Restric ionare activitateț )
 39. 39. Platforme elevatoare mobile, platforme
 40. 40. Sisteme individuale de prevenirea căderii (cadre mobile)
 41. 41. EM care minimizeaza inaltimea&consecintele - colective • Plase la nivelul căderii • Plase sub nivelul căderii ( max. 2 m sub nivelul de lucru) • Sisteme de aterizare pe moale EVITARE Masuri de prevenire si protectie Prevenire cădere Minimizare înăl ime i consecin eț ș ț Minimizare consecin eț Ajutătoare Colective Individuale
 42. 42. Plase la nivelul căderii
 43. 43. Dimensionare plase
 44. 44. Plase, bariere sub nivelul căderii
 45. 45. Sisteme de aterizare pe moale
 46. 46. EM care minimizează înălțimea iș consecințele - individual • Sisteme de protecție personală a căderii – Frânghii de acces – Sisteme de pozi ionareț – Sisteme de restric ionareț – Sisteme de re inerea căderiiț • Echipament de re inerea -ț oprirea căderii corespunzător factorului de cădere (fall factor) FF0, FF1, FF2 EVITARE Măsuri de prevenire iș protec ieț Prevenire cădere Minimizare înăl ime i consecin eț ș ț Minimizare consecin eț Ajutătoare Colective Individuale
 47. 47. Sisteme de protecție personală a căderii
 48. 48. Măsuri de prevenire i protec ieș ț – Evaluarea riscurilor – Instruire, antrenamente – Persoane competente – Planificare, organizare – Limitare acces – Selectare EIP – Verificare, între inereț – Echipamente de salvare – Controlul riscurilor legate de suprafe e fragileț – Formare salvatori
 49. 49. FACTORUL DE CĂDERE - BS 8437: 2005 • BSI, BS 8437: 2005 – Completează cerin eleț minime de ssm • ISO – În lucru ISO/TC94/SC4 ”Fundamentele protec iei căderilor”ț • Factorul de cădere = distan a de cădere/ț lungimea corzii de siguran ăț Nota: factorul de cădere trebuie men inut cât maiț mic posibil, sistemele cu FF0 fiind prioritare
 50. 50. Calcul distanța posibilă de cădere Punct de ancorare PREVENIREA CPREVENIREA CĂĂDERILORDERILOR
 51. 51. Asigurare volum de securitate Volum de securitate Inălțimea totală r Cablu retractant 3,90 m 0,50 m Cu lungimea de 1m 4,50 m 1,50 m Cu absorbant de energie 6,25 m 1,50 m + Rezistența la ancorare
 52. 52. Echipament complet de prevenirea căderii - Sisteme de EIP
 53. 53. Standard EN 795 pentru ancorarea EIP Standardului de protecţie individual împotriva căderilor EN 795 prevede cinci clase pentru diverse dispozitive de ancorare. Clasa A1: oche i de ancorare individualăț • Sunt puncte de ancorare fixe pe fa ade sauț acoperi uri deciș • Nu sunt considerate echipamente individuale de protecţie împotriva căderii, iș – marcajul CE nu este obligatoriu să fie aplicat, – nu trebuiesc supuse unui control anual obligatoriu efectuat de persoane competente Clasa B: ancoraj mobil • Sunt puncte de ancorare care glisează pe un element fixat de fa adă sau acoperi uri, deciț ș • Sunt considerate echipament individual de protecţie împotriva căderilor, ca atare – Intră sub incidenta marcajului CE, – Se impune controlul anual al acestora de către persoane competente.
 54. 54. EN 795 Clasa C: linie de ancorare orizontală, verticală “life-line” • Sunt ancoraje fixe pe fa ade, acoperi uri, scări deț ș acces, deci • Nu sunt considerate echipamente individuale de protecţie împotriva căderii, iș – marcajul CE nu este obligatoriu să fie aplicat, – nu trebuiesc supuse unui control anual obligatoriu efectuat de persoane competente Clasa D: ina – linie de ancorareș • Este similară cu linia de ancorare din clasa C fiind o ină i nu un cablu, pe care se amplasează unș ș element de ancoraj mobil iș • Nu sunt considerate echipamente individuale de protecţie împotriva căderii, deci – marcajul CE nu este obligatoriu să fie aplicat, – nu trebuiesc supuse unui control anual obligatoriu efectuat de persoane competente
 55. 55. EN 795 Clasa E: ancore portabile • Dispozitive de ancorare transportabile, pentru acoperi uri plate.ș • Deoarece sunt mobile sunt considerate echipament individual de protecţie împotriva căderilor, ca atare – Intră sub inciden a marcajului CE,ț – Se impune controlul anual al acestora de către persoane competente.
 56. 56. Elemente de disipare a energiei căderii
 57. 57. PREVENIREA CADERILORPREVENIREA CADERILOR Se ține centura de inelul dorsal de prindere. Se scutură centura pentru a permite tuturor curelelor să se aranjeze la locul lor. 6 PASI SIMPLI CARE VĂ POT SALVA VIAȚA: Cum să vă puneți hamul de protecție: Se desfac sau desnoadă chingile încurcate Curelele trebuie să vină peste umeri în așa fel încât inelul dorsal de prindere să fie la mijlocul spatelui, între umeri.
 58. 58. PREVENIREA CADERILORPREVENIREA CADERILOR Se fixează chingile de picioare Apoi cureaua pentru talie. 6 PAȘI SIMPLI CARE VĂ POT SALVA VIAȚA: Cum să vă puneți hamul de protecție: Se conectează cureaua pentru piept, se poziționează în mijlocul pieptului i seș strânge astfel încât curelele pentru umeri să fie bine întinse. După fixareace tuturor curelelor, se strâng toate cataramele pentru potrivirea centurii, astfel încât să permită mobilitatea. Părțile mai lungi ale curelelor se fixează în inele.
 59. 59. EM care minimizează consecin ele - colectiveț • Sisteme de aterizare pe moale – Air-bags – Bure iț • Plasă sub nivelul căderii (< 6 m sub nivelul de lucru) EVITARE Măsuri de prevenire iș protec ieț Prevenire cădere Minimizare înăl imeț & consecin eț Minimizare consecin eț Ajutătoare Colective Individuale
 60. 60. EM care minimizează consecin ele - individualț EVITARE Măsuri de prevenire iș protec ieț Prevenire cădere Minimizare înăl imeț & consecin eț Minimizare consecin eț Ajutătoare Colective Individuale • Sisteme de reducere a rănirilor (jachete gomflabile) • Alte EIP asociate în nod normal cu protec ia căderii: jț achete fluorescente, jachete de salvare pentru lucrul deasupra apei etc.
 61. 61. Echipamente de muncă ajutătoare • Scări, trepte, capre, platformă cu trepte, platforme fără balustradă, capre (nu intr- o ordine anume) • Instruire, supraveghere, training, control medical • Semnalizare securitate EVITARE Măsuri de prevenire iș protec ieț Prevenire cădere Minimizare înăl imeț & consecin eț Minimizare consecin eț Ajutătoare Colective Individuale
 62. 62. Scări
 63. 63. Semnalizare securitate
 64. 64. Salvare – prim ajutor ● De fiecare dată când se folosesc sisteme de protecţie personală împotriva căderii, trebuie să se ia şi măsurile necesare pentru o potenţială salvare. ● Persoanele securizate trebuie să fie în permanenţă supravegheate de cel puţin o altă persoană, ce poate lua măsuri de urgenţă, dacă este nevoie. (“Obligaţia de supraveghere”)
 65. 65. Salvare – prim ajutor
 66. 66. Exemplu de intelegere a materialului prezentat! Aveti intrebari, comentarii, nelamuriri?

×