Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.5. florica ionescu var. responsabilitate sociala

798 views

Published on

 • Login to see the comments

2.5. florica ionescu var. responsabilitate sociala

 1. 1. 2-1 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ISO 26 000
 2. 2. 2-2 ISO 26000 • Responsabilitatea sociala – concept, fenomen, strategie Definitie prevazuta in ISO 26 000: Responsabilitatea sociala este responsabilitatea unei organizaţii faţă de impactul deciziilor şi activităţilor sale asupra societăţii şi mediului. ISO 26000 este un ghid care indruma organizaţiile în ceea ce priveşte responsabilitatea socială • conţine doar RECOMANDARI • nu conţine CERINŢE • Destinat a fi utilizat atat in activitatea institutiilor publice (poate face parte din politicile publice ale statului), cat si in activitatea intreprinderilor private (pentru care s-a incetatenit notiunea de Corporate Social Responsibility)
 3. 3. 2-3 De ce a elaborat ISO un standard de responsabilitate socială? Responsabilitatea socială • este o necesitate pentru generaţiile viitoare; • arata modul in care orice organizatie publica sau privata ar trebui sa-si desfasoare activitatea in relatie cu societatea (de la care consuma resurse) • promoveaza “dezvoltarea durabila” a societatii. ISO 26000 va sprijini organizaţiile pentru care funcţionarea cu responsabilitate socială este mai mult decât o intenţie de implementare a responsabilităţii sociale, este o modalitate pragmatică prin care se urmăreşte atingerea unei performanţe superioare. Este un instrument puternic care va ajuta organizaţiile să treacă de la bunele intenţii privind responsabilitatea socială la o acţiune corespunzătoare în acest sens. ISO 26 000 nu poate fi utilizat pentru: • - Achiziţii; • - Contractare; • - Certificare de terţă parte; • - Implementari sisteme de management.
 4. 4. 2-4 Cateva date …. • Elaborarea ISO 26 000 a început în 2005. • Proiectul s-a desfasurat in cadrul grupului de lucru pentru responsabilitatea socială a ISO (ISO/WG SR) format din experţi si observatori din 99 de ţări (dintre care 69 ţări in curs dezvoltare) şi 42 organizaţii din sectoarele public şi private. • Au fost reprezentate mai multe grupuri principale de factori interesaţi: industrie, guverne, consumatori, organizaţii neguvernamentale, cercetare şi altele - in total, au participat 400 de persoane, constituind astfel grupul de lucru ISO cu cel mai mare număr de participanţi. • Grupul de lucru a fost condus de membrii ISO din Brazilia şi din Suedia. • S-au primit 1500 de comentarii in faza de DIS (dezbateri aprinse intre SUA si China) • Pe 14.09.2010 s-a incheiat votul, documentul fiind aprobat. Data planificată pentru publicarea ghidului este 1 noiembrie 2010.
 5. 5. 2-5 De ce responsabilitate sociala? În contextul actual, organizaţiile nu mai sunt evaluate doar în funcţie de calitatea produselor sau a serviciilor pe care le pun pe piata. Organizaţia modernă este evaluată, în afară de performanţele sale economice, de calitatea managementului şi de politica de comunicare, dar mai ales de contribuţiacontribuţia eiei la viaţa socială a comunităţii din care facela viaţa socială a comunităţii din care face parteparte.. RS se manifestă printr-un comportament etic şi transparent care: − contribuie la o dezvoltare durabilă, la sănătatea şi bunăstarea societăţii; − ia în consideraţie aşteptările factorilor interesaţi; − respectă legea şi este în acord cu normele internaţionale de comportament; − este integrată în ansamblul organizaţiei şi aplicată în relaţiile sale
 6. 6. 2-6 De ce responsabilitate sociala? Responsabilitatea socială se manifestă suplimentar faţă de responsabilităţile legale ale unei organizatii, prin includerea responsabilităţilor etice şi discreţionare. - Societatea se aşteaptă ca organizaţia să-şi dezvolte şi responsabilităţile etice sub forma unui comportament care nu este prevazut de norme, dar este aşteptat de la organizaţii. Responsabilităţile discreţionare interesează domeniile în care societatea doreşte ca o organizaţie sa-şi asume responsabilităţi sociale. Asemenea exemple pot fi: organizarea de programe de instruire a şomerilor, programe de sprijinire a comunităţii, acţiuni în sprijinul prevenirii şi corectării degradării mediului, precum şi sprijinirea reînnoirii şi reconstrucţiei urbane. - Conceptul de implicare in comunitate are în centru ideea că sectorul de afaceri îşi poate atinge mai bine interesele ajutând comunitatea să se dezvolte.
 7. 7. 2-7 Responsabilitatea sociala si accesibilitatea • Promovarea si implementarea accesibilitatii este o actiune de responsabilitate sociala pentru organizatie • Atat responsabilitatea sociala, cat si accesibiitatea au drept scop dezvoltarea durabila a societatii, in care fiecare cetatean si organizatie poate sa-si aduca contributia • Proiectele de responsabilitate sociala sunt in directa legatura cu obiectul activitatii organizatiei, asa cum este si accesibilitatea » Exemplu 1: Crearea unui web site de informare asupra activitatii organizatiei intr-un format accesibil persoanelor cu handicap » Exemplu 2: Organizarea unui seminar privind gestionarea deseurilor in institutie intr-o sala care sa aiba prevazute facilitati si pentru persoane cu deficiente
 8. 8. 2-8 ISO 26 000 Documentul prezintă linii directoare pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea lor şi locul geografic unde se află, cu privire la: • conceptele, termenii şi definiţiile referitoare la responsabilitatea socială; • originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale; • principiile şi practicile în materie de responsabilitate socială; • subiecte centrale ale responsabilităţii sociale; • domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale; • integrarea, concretizarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei prin politicile şi practicile ei, legate de sfera sa de influenţă; • identificarea factorilor interesaţi şi dialogul cu aceştia, şi • comunicarea angajamentelor şi performanţelor în materie de responsabilitate socială.
 9. 9. 2-9 ISO 26 000 Responsabilitatea socială nu inseamna filantropie - responsabilitatea socială presupune o dezvoltare a unei strategii de implicare în comunitate şi un parteneriat din care compania are, la rândul său, de câştigat. Problemele sociale susţinute de companie depind de domeniul de activitate al firmei, de interesele firmei, de fondurile avute la dispoziţie, de interesul comunităţii. Cele mai multe organizaţii prospere au decis deja că este nevoie să se implice în comunitate pentru a primi votul de încredere din partea consumatorilor şi pentru a-şi asigura contextul favorabil propriei dezvoltări. ISO 26 000  Scoate în evidenţă rezultatele şi îmbunătăţirea performanţei;  Nu urmăreşte să reducă autoritatea guvernamentală în ceea ce priveşte responsabilitatea socială a organizaţiilor;  Promoveaza o terminologie comună şi o conştientizare extinsă a responsabilităţii sociale
 10. 10. 2-10 Principii de responsabilitate socială • Responsabilitate, organizaţia este responsabilă de impactul pe care îl exercită asupra societăţii şi mediului; • Transparenţă, organizaţia asigură transparenţa deciziilor pe care le ia şi a activităţilor pe care le desfăşoară în cazul în care au impact asupra societăţii şi a mediului; • Comportament etic, organizaţia se comportă în permanenţă într-un mod etic; • Respectarea intereselor factorilor interesaţi, organizaţia respectă si ia în considerare interesele factorilor interesaţi şi îşi asumă răspunderea faţă de aceştia; • Respectarea principiului legalităţii, organizaţia acceptă ca respectul principiului de legalitate să fie obligatoriu; • Respectarea normelor internaţionale de comportament, organizaţia respectă normele internaţionale de comportament, alăturându-se totodată principiului legalităţii; • Respectarea drepturilor omului, organizaţia respectă drepturile omului şi le recunoaşte importanţa şi universalitatea.
 11. 11. 2-11 Beneficiile aplicării responsabilităţii sociale • Decizii luate pe baza unei bune înţelegeri a aşteptărilor societăţii, • Imbunătăţirea practicilor organizaţiei de management al riscurilor; • Ameliorarea reputaţiei organizaţiei în raport cu concurenţa şi încrederea sporită a opiniei publice; • Imbunătăţirea competitivităţii organizaţiei în raport cu concurenţii săi; • Cresterea moralului şi motivaţiei angajaţilor săi, a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atât bărbaţi cât şi femei, şi influenţarea pozitivă a organizaţiei in a recruta, motiva şi păstra angajaţii săi; • Realizarea de economii asociate cu creşterea productivităţii şi a eficienţei resurselor, consumul mai mic de energie şi de apă, reducerea deşeurilor, reciclarea rebuturilor şi disponibilitatea crescută a materiilor prime; • Imbunătăţirea fiabilităţii şi echitatea tranzacţiilor prin implicarea politică responsabilă, libera concurenţă precum şi absenţa corupţiei; • Prevenirea sau reducerea potenţialelor conflicte cu consumatorii privind produsele sau serviciile; • Contribuirea la viabilitatea pe termen lung a organizaţiei prin promovarea utilizării durabile a resurselor naturale şi de servicii prietenoase faţă de mediu; • Contribuirea la binele public şi la consolidarea societăţii civile şi a instituţiilor
 12. 12. 2-12 Mulţumesc pentru atenţie Florica-Elena Ionescu Expert Standardizare ASRO

×