Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zms 2010

526 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Zms 2010

  1. 1. Conferinţa Naţională în domeniul Standardizării 14 octombrie 2010
  2. 2. Conferinţa Naţională în domeniul Standardizării Ediţia a IV –a Tema: Accesibilitate. România în activitatea de standardizare europeană şi internaţională. Organizatori: ASRO şi Direcţia Generală Protecţia Persoanele cu Handicap (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) Locaţia – Casa Universitarilor, Bucureşti Suport financiar ANCS
  3. 3. Accesibilitate
  4. 4. E- Accesibility
  5. 5. PROGRAM Sesiunea 1: Accesibilitatea Moderator Mircea MARTIŞ – Director General ASRO 1. Standardizarea în sprijinul asigurării accesibilităţii. Mandatele Comisiei Europene Autor: Steluta MANOLACHE - Specialist ASRO 2. Accesibilitate - de la concept la implementare Autor: Iuliana CHILEA – Director Direcţia Standardizare ASRO 3. M420 – Accesibilitate în mediul construit Autori: Isabela NIŢĂ – CARO TOTAL CERT
  6. 6. PROGRAM 4. Standarde în domeniul instrumentelor medicale Autor: conf.dr.ing. Sorin KOSTRAKIEVICI - Universitatea Politehnica Bucureşti 5. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati: si noi suntem oameni! Autor: Denise FĂTULESCU - Association H Foundation 6. Acces pentru persoanele cu dizabilitati Autor: Francisc SIMON – Preşedinte Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania 7. Ingineria secolului XXI Autori: Prof.Dr.Ing. Mircea BEJAN – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca Ing. Adrian BUJOR – Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj
  7. 7. PROGRAM Sesiunea 2: Moderator Prof.Dr.Ing. Mircea BEJAN – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 1. Creşterea mobilităţii şi a gradului de independenţă a persoanelor cu disabilităţi cu ajutorul dispozitivelor medicale Autor: Cristian DAVID –Trainer ORTOPEDICA 2. Standardele naţionale pentru evaluarea instituţională în educaţie: între realitaţile româneşti şi referenţialele europene/mondiale Autori: Prof. Dr. Nicolae DRĂGULĂNESCU - Universitatea Politehnica Bucureşti/Facultatea de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inspector Remus CHINA - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/DGMRUS 3. Managementul riscului parte integranta a unui management performant Autor: Steluţa NISIPEANU – INCDPM
  8. 8. PROGRAM 4. ŞANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE – lucru la înălţime Autori: Ing. Adrian BUJOR – Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj Prof.Dr.Ing. Mircea BEJAN – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 5. Responsabilitatea socială Autor: Florica IONESCU – expert ASRO 6. Altă viziune a Accesibilităţii Autor: Dr. ing. Ion Irimia ZECHERU - Expert CEN/ ISO 7. Contribuţia standardelor în proiectarea şi construcţia roboţilor industriali Autori: Drd. Ing. Mihaela SIMION – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca Prof.Dr.Ing. Mircea BEJAN – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

×