Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kai Maasoo: Keskmine brutokuupalk ja vabad ametikohad

2,164 views

Published on

Juhtivstatistik Kai Maasoo keskendus tänasel (04.07) pressikonverentsil eelmise aasta ja tänavu I kvartali palgatrendidele, rääkis miinimumpalgast, tööjõukuludest ja palgalõhest nii Eestis kui ka EL-is, samuti andis ta ülevaate vabadest ametikohtadest Eestis maakonna ja omaniku liigi järgi.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kai Maasoo: Keskmine brutokuupalk ja vabad ametikohad

 1. 1. Keskmine brutokuupalk ja vabad ametikohad Kai Maasoo Statistikaameti juhtivstatistik Pressikonverents 4. juulil 2017
 2. 2. Täna on kavas:  Keskmine brutokuupalk ja trendid  Miinimumpalk ja tööjõukulud EL-is  Vabad ametikohad ja trendid  Palgalõhe Eestis ja EL-is Kai Maasoo04.07.2017
 3. 3. Keskmine brutokuupalk ja selle muutus eelmise aastaga võrreldes, 2004–2016 466 516 601 725 825 784 792 839 887 949 1005 1065 1146 -10 -5 0 5 10 15 20 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Brutokuupalk Brutokuupalga muutus Kai Maasoo04.07.2017 Eurot Muutus, %
 4. 4. Brutokuupalk ja selle muutus tegevusalati, I kvartal, 2016–2017 Kai Maasoo04.07.2017 16.2 6.9 3.8 2.5 6.5 -0.8 -1.3 6.5 9.5 5.1 -0.2 8.1 5.7 7.8 5.7 5.7 10.9 10.9 0.2 8.9 % 550 718 861 897 944 1038 1067 996 970 1061 1142 1062 1091 1110 1278 1297 1311 1720 1912 1841 640 767 894 919 1005 1029 1053 1061 1062 1115 1140 1148 1153 1196 1350 1371 1455 1907 1917 2004 0 500 1000 1500 2000 2500 Muud teenindavad tegevused Majutus ja toitlustus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Kinnisvaraalane tegevus Haridus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haldus- ja abitegevused Ehitus Kaubandus Töötlev tööstus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Veondus ja laondus KESKMINE Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Mäetööstus Energeetika Finants- ja kindlustustegevus Info ja side I kvartal, 2017 I kvartal, 2016 Eurot
 5. 5. Miinimumpalk ja selle suhe keskmisesse palka, 2000–2016 89 102 118 138 159 172 192 230 278 278 278 278 290 320 355 390 430 29 29 30 32 34 33 32 32 34 35 35 33 33 34 35 37 38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miinimumpalk Suhe keskmisesse palka, % Kai Maasoo04.07.2017 Eurot Suhe, %
 6. 6. Miinimumpalk Euroopa Liidus, I poolaasta 2017 235 275 380 380 407 412 433 435 453 470 650 684 736 805 826 1,397 1,480 1,498 1,532 1,552 1,563 1,999 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 Bulgaaria Rumeenia Läti Leedu Tšehhi Ungari Horvaatia Slovakkia Poola Eesti Portugal Kreeka Malta Sloveenia Hispaania Suurbritannia Prantsusmaa Saksamaa Belgia Holland Iirimaa Luksemburg Kai Maasoo04.07.2017 Eurot
 7. 7. Tööjõukulud tunnis Euroopa Liidus, 2016 Kai Maasoo04.07.2017 3.7 4.4 5.3 6.0 6.3 7.0 8.5 7.4 7.7 8.0 12.4 10.9 10.8 13.1 13.5 15.9 19.3 22.3 20.2 26.2 24.1 25.6 25.9 26.2 23.8 31.7 25.7 28.4 36.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Bulgaaria Rumeenia Leedu Läti Ungari Poola Horvaatia Tšehhi Slovakkia Eesti Malta Portugal Kreeka Küpros Sloveenia Hispaania Euroopa Liit (28) Suurbritannia Itaalia Iirimaa Austria Saksamaa Soome Holland Prantsusmaa Luksemburg Rootsi Belgia Taani Eurot tunnis Palk ja töötasu Muud tööjõukulud * Eurostati avaldatud andmetes ei ole arvestatud alla 10 töötajaga ettevõtteid, samuti põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning avaliku halduse ja riigikaitse tegevusalasid.
 8. 8. Sooline palgalõhe, oktoober, 2015–2016 2 14 6 11 11 17 22 8 25 21 20 15 22 27 23 28 33 30 34 32 0 8 8 9 12 14 15 16 19 19 19 20 21 25 25 26 29 29 33 36 0 10 20 30 40 Veondus ja laondus Muud teenindavad tegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Kinnisvaraalane tegevus Energeetika Ehitus Haldus- ja abitegevused Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haridus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Majutus ja toitlustus KESKMINE Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Info ja side Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kaubandus Töötlev tööstus Finants- ja kindlustustegevus Mäetööstus 2016 2015 Kai Maasoo04.07.2017 %
 9. 9. Sooline palgalõhe Euroopas, 2015 6 6 6 7 8 8 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 20 21 22 22 23 27 0 5 10 15 20 25 30 Itaalia Luksemburg Rumeenia Belgia Poola Sloveenia Küpros Ungari Rootsi Leedu Hispaania Taani Bulgaaria Prantsusmaa Holland Euroopa Liit (28 riiki) Läti Soome Iirimaa Sveits Portugal Slovakkia Suurbritannia Austria Saksamaa Tšehhi Eesti Kai Maasoo04.07.2017 * Eurostati avaldatud andmetes ei ole arvestatud alla 10 töötajaga ettevõtteid, samuti põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning avaliku halduse ja riigikaitse tegevusalasid. %
 10. 10. Hõivatud ja vabad ametikohad, I kv 2005 – I kv 2017 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hõivatud ametikohtade arv Vabade ametikohtade arv Kai Maasoo04.07.2017 Vabad Hõivatud Ametikohti kokku on kõige enam töötlevas tööstuses, kaubanduses ja hariduses.
 11. 11. Vabade ametikohtade määr, I kvartal, 2016–2017 0.7 0.1 0.4 1.1 0.9 0.3 0.6 1.4 1.3 1.0 1.3 1.5 2.4 1.3 2.4 3.6 1.4 2.7 1.7 3.2 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.8 2.0 2.0 2.1 2.4 2.5 2.7 2.8 3.2 4.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Mäetööstus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Energeetika Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Ehitus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Veondus ja laondus Haridus Töötlev tööstus TEGEVUSALAD KOKKU Muud teenindavad tegevused Kaubandus Finants- ja kindlustustegevus Info ja side Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Majutus ja toitlustus Haldus- ja abitegevusedI kv 2017 I kv 2016 Kai Maasoo04.07.2017 Brutokuupalk (eurot) I kv 2017 1 053 767 1 371 894 2 004 1 917 1 062 640 1 153 1 115 1 005 1 148 1 140 1 061 1 029 1 907 1 350 919 1 455 1 196 %
 12. 12. Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõukäive, IV kvartal, 2015–2016 311 416 401 500 808 980 657 2187 1863 1975 2112 2619 2915 3817 5735 7386 6957 13532 11826 308 360 373 741 851 1076 1143 2238 2285 2467 2467 3178 3251 5075 6550 7973 9693 15426 15543 0 5000 10000 15000 20000 Energeerika Mäetööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Muud teenindavad tegevused Finants- ja kindlustustegevus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Kinnisvaraalane tegevus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Info ja side Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Ehitus Haldus- ja abitegevused Kaubandus Töötlev tööstusIV kvartal, 2016 IV kvartal, 2015 Kai Maasoo04.07.2017 Tööjõukäive näitab tööle võetud ja töölt lahkunud töötajate arvu kokku. Arv
 13. 13. Kuupalk, vabade ametikohtade arv ja palgalõhe omaniku järgi Kai Maasoo04.07.2017 RIIK KOV Eesti eraisik Välismaa eraisik 1410 € * Keskmine brutokuupalk ja vabade ametikohtade arv on saadud 2017. aasta I kvartali andmete põhjal, sooline palgalõhe on arvutatud 2016. aasta oktoobri andmete põhjal. 949 € 1030 € 1423 € 17% 12% 19% 30% ~2000 ~780 ~5500 ~2900 Keskmine brutokuupalk Vabade ametikohtade arv Sooline palgalõhe Avalik sektor Erasektor
 14. 14. Keskmine brutokuupalk ja palgalõhe maakonniti Kai Maasoo04.07.2017 816 € 868 € 966 € 946 € 937 € 1284 € 923 € 911 € 932 € 850 € 989 € 1140 € 895 € 840 € 927 € Eesti keskmine 1153 € 21% 23% 17% 22% 22% 15% 20% 21% 16% 17% 22% 11% 25% 16% 28% 21% Keskmine brutokuupalk Sooline palgalõhe * Keskmine brutokuupalk on arvutatud 2017. aasta I kvartali andmete põhjal, sooline palgalõhe on arvutatud 2016. aasta oktoobri andmete põhjal.
 15. 15. Vabade ametikohtade arv ja vabade ametikohtade määr maakonniti Kai Maasoo04.07.2017 2,4% ~7860 * Vabade ametikohtade arv on saadud 2017. aasta I kvartali andmete põhjal. ** Hiiu- ja Valga maakonna vabade ametikohtade arv on avaldamiseks liiga väike. Vabade ametikohtade arv Vabade ametikohtade määr ~210 2,4%0,5% 0,9% ~100 1,4% ~370 1,2% ~100 ~120 1,2% ~275 1,2% 1,2% ~490 2,5% ~190 1,3% ~190 ~950 1,5% 1,1% 1,4% ~250 ~120 1,3% Eesti keskmine ~11 200 2,0%
 16. 16. Kokkuvõte  Brutokuupalk on tõusnud 6 aastat järjest.  Brutokuuplaga aastakasv on püsinud stabiilset 6% piires, 2016. aastal aastakasv veidi kiirenes (7,6%).  Suurim brutokuupalk on info ja side ning finants- ja kindlustustegevuse tegevusalal, välismaa eraisikule kuuluvates ettevõtetes ning Harju ja Tartu maakonnas.  Eestis on EL suurim palgalõhe, kuid palgalõhe on vähenenud 1,3 protsendipunkti kolmandat aastat järjest.  Eesti suurimad tööandjad on töötlev tööstus ja kaubandus, enim ametikohti on Eesti eraisikutele kuuluvates ettevõtetes ning Harju maakonnas.  Vabade ametikohtade arv on viimase 8 aasta suurim, kuid ei ületa ikkagi majanduslanguse eelset taset. Kai Maasoo04.07.2017
 17. 17. Kai Maasoo04.07.2017

×