Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koit Meres: EL kodanike registreerimata ränne Eestis

522 views

Published on

Juhtivstatistik Koit Meres andis ülevaate EL kodanike registreerimata rändest Eestis.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koit Meres: EL kodanike registreerimata ränne Eestis

 1. 1. EL kodanike registreerimata ränne Eestis Koit Meres, Statistikaameti juhtivstatistik
 2. 2. Metoodika  Kaks komplekti Eesti elanikke (statistikaameti residentsuse indeksi ja rahvastikuregistri (RR) järgi)  Metoodika erinev (indeks loendab elumärke ja RR teeb muudatusi dokumentide alusel)  … on võimalus võrrelda 23.05.2017
 3. 3. Rahvaarv residentsuse indeksi ja rahvastikuregistri (RR) järgi, 1. jaanuar, 2014–2017 (tuhat)  Vahe 2,5–2,8%  Erinevused on suuremad kui vahe  Nihe mõlemas suunas – osa RR järgseid elanikke ei ela tegelikult Eestis ja kõik tegelikud Eesti elanikud ei ole seda RR järgi 23.05.2017 Eesti elanikud 2014 2015 2016 2017 RR järgi 1 357 1 352 1 352 1 355 Indeksi järgi 1 320 1 317 1 318 1 316 ..vahe 37 35 34 38 Eesti elanik nii RR kui ka indeksi järgi 1 311 1 307 1 308 1 308
 4. 4. Rahvaarv residentsuse indeksi ja RR järgi, 1. jaanuar 2017  46 000 rahvastikuregistri (RR) elanikest ei elanud Eestis (3,4%)  Registreerimata väljaränne  8000 Eesti elanikku ei olnud RR-s Eesti elanikud (0,6%) 23.05.2017
 5. 5. Registreerimata lahkunud kodakondsuse järgi, 1. jaanuar, 2014–2017  RR rahvaarvus Eesti elanikena püsivaid registreerimata väljarännanuid on 44 000–46 000  Nende hulgas suureneb EL kodanike osatähtsus  7600, 8700, 10 300, 12 200 (aastase sammuga)  nende osatähtsus rändes on kümme korda suurem kui rahvastikus  Nende hulgas väheneb Eesti kodanike osatähtsus  29 400, 27 200, 25 600, 25 700 (aastase sammuga) 23.05.2017 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 2017 RR 2017 Vene Määratlemata EL Eesti
 6. 6. Registreerimata Eestist lahkunute osatähtsus rahvastikuregistris kodakondsuse järgi  43% rahvastikuregistri järgi Eestis elavatest EL kodanikest ei ela tegelikult Eestis (2017. aasta 1. jaanuari seisuga)  Kasv 2016. aastaga võrreldes 1,5% 23.05.2017 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2014 2015 2016 2017 Eesti EL muu
 7. 7. Mis toimub?  Aastas tuleb RR järgi Eestisse 3000–3500 EL kodanikku ja Eestist lahkub 700–500 EL kodanikku  EL kodanike hulgas on tegelikke lahkujaid 2000–2500  Igast viiest Eestisse registreeritust EL kodanikust elab tegelikult Eestis kolm  Lahkumise registreerimine ei tarvitse muude riikide kodanikel parem olla, aga elamisloa tähtaja möödumisel nad kustutakse rahvastikuregistrist 23.05.2017
 8. 8. Mis saab edasi? RR-s kasvab Eesti elanikena märgitud EL kodanike arv 23.05.2017 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RR järgi elab Eestis … tegelikult ei ela Eestis
 9. 9. Kuidas käituvad registreerimata lahkunud? (1) Kolme järgneva aasta jooksul:  muutumatu olukord  Eesti 52%, määratlemata 66%, Vene 67%, EL 89%  kõigis rühmades on tagasitulijate osatähtsus oluliselt suurem kui lahkumise seadustajate seas  määratlemata 29%, Eesti 28%, Vene 23%, EL 7%  olukorra seadustamisel on selged erinevused  Eesti 20%, Vene 10%, määratlemata 6%, EL 4% 23.05.2017 0% 50% 100% Vene Määrat- lemata EL Eesti säilitas endise tuli tagasi seadustas Kodakondsus
 10. 10. Kuidas käituvad registreerimata lahkunud? (2)  Oluline erinevus EL kodanike ja kõigi muude kodakondsuste vahel on pärast lahkumist tagasitulnute hulgas – kõigi muude kodakondsuste puhul on Eestisse tagasitulijaid EL kodanikega võrreldes neli korda rohkem.  Side Eestiga – juriidiline ja emotsionaalne  Juriidiline side – kodakondsuse või elamislubade kaudu (äärmisel juhul on vaja passi aegumise tõttu vahetada) – olukord seadustatakse  Emotsionaalne side – patriotism, identiteet, sõbrad ja sugulased elavad siin – kolitakse tagasi  Võib oletada, et registreerimata lahkunud EL kodanikel side Eestiga puudub. 23.05.2017
 11. 11. Kas nii peabki olema ja jääma?  Rahvastikuregistri seadus sätestab, et juhul, kui isiku tegelik elukoht on teadmata ja ta kaotab oma senise elukoha registreeringu, siis fikseeritakse rahvastikuregistris tema elukoht asula või omavalitsusüksuse täpsusega.  01.01.2017 seisuga kõigil neljal aastal KOV tasandile registreeritud EL kodanikest oli Eesti elanikke 8% (220/2499). 23.05.2017
 12. 12. 23.05.2017

×