Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mart Mägi: Statistika uued tavad

957 views

Published on

Ettekanne Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 2017 "Hea tava"

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mart Mägi: Statistika uued tavad

 1. 1. Statistika uued tavad Mart Mägi Statistikaameti peadirektor
 2. 2. Tänased päevateemad Andmed ja näitajad Statistika tootmine Töö uute ja vanade andmeallikatega Uuendatud eSTAT Tulevik: Aruandlus 3.0
 3. 3. Strateegilised eesmärgid Statistikaseadus § 1. p. 2 Riikliku statistika eesmärk on kajastada ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega, sealhulgas arengukavade ja prognooside koostamiseks, erinevate poliitikate kujundamiseks, teadus- ja rakendusuuringute tegemiseks ning teadmuspõhiste otsuste langetamiseks. Visioon 2021: Eesti statistikaamet on Euroopa kõige efektiivsem ja innovaatilisem usaldusväärse ning tarbijasõbraliku statistika tootja.
 4. 4. Tarbijate vajaduste püramiid Teadlased Võtmetarbijad (avaliku huvi peamised esindajad) Püsitarbijad Juhutarbijad Valmistabelid Vidinad ja kalkulaatorid Infograafikud Statistika andmebaas (.Stat), GeoStat Teadlaste infosüsteem Public Use Files Põhinäitajad Ministeeriumide juhtimislauad Pressiteated Iseteeninduskeskkond Väljaanded Piirkondlik portaal ANDMETE HULK KLIENTIDE ARV
 5. 5. Statistika tegemise põhiprotsess (GSBPM) Vajaduse täpsustamine Tootmise disain Tootmis- süsteemi teostus Andmete kogumine Andme- töötlus Analüüs Levita- mine Arhiveeri- mine Hinda- mine Metaandmed / Kvaliteedijuhtimine Vajaduse määratlemine Koos- kõlastamine Väljundi kirjeldamine Mõisted Andmeallikad Projekti juhtimine Väljundi disain Muutujate kirjeldamine Andme- kogumise disain Valimi määratlus Töötluse disain Kogumis- instrumendi teostus Tootmis- süsteemi teostus Testimine, häälestamine Piloot Tervik- lahendus Valimi moodus- tamine Andme- kogumine Andmete laadimine Andmete seostamine Kodeerimine Parandamine Imputeerimine Kaalude arvutamine Agregeerimine Lähtebaas Näitajate arvutamine Kvaliteedi- kontroll Tõlgendamine Konfidentsiaal- suskontroll Avaldamiseks ette- valmistamine Statistika andmebaasi haldamine Toodete valmistamine Avaldamine Müük Päringud Kanalite arendamine Arhiveerimis- reeglite määratlemine Hoidla haldamine Andmete eraldus Andmete säilitamine Sisendi kogumine Ettevalmistus Hindamise teostus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 6. 6. SÜSTEEMIDSÜSTEEMID Andmearhitektuur ALLIKAD LIGIPÄÄS KASUTAJA- LIIDESED VISUALISEERI- MINE ANDMEJÄRV ANDMELADU ANDMEANALÜÜS R&D META DESKTOP VEEB MOBILE BAAS RAPORTID JUHTIMISLAUAD VISUALISEERIMINE ISETEENINDUS ERP, REGISTRID ASJADE INTERNET KÜSITLUSED SENSORID, LOGID SOTSIAAL- MEEDIA AVA- ANDMED OTSIMINE (KAEVE) MODELEERIMINE NLP MASINÕPE TURVALISUS SEMIOOTIKA VIRTUALI- SEERIMINE ÜMBER- SÕNASTAMINE TEENUSED Allikas: http://www.webstercg.com/modern-data-architecture-for-the-digital-world/
 7. 7. Andmeallikate muutus Klassikaline andmehõive Kombineeritud andmehõive Valim ValimKüsimustikud Arvutatud Näitajad Näitajad Andme- kogud Arvutatud Küsimustikud Mode- leeritud või täien- datud
 8. 8. Peamine küsimustike töövahend eSTAT
 9. 9. Mida teeme homme (registrid) REGREL: 16 registrit + mobiili-info + Elering Statistika- amet: 56 registrit + web- scrapping RIHA: 162 registrit + erakogud RIHA: 796 infosüsteemi + sensorid
 10. 10. Mida teeme homme (Aruandlus 3.0) Vabatahtlik Masin-masin liides (XBRL) Takso- noomia 2018 alustame tööjõu ja palga näitajatega
 11. 11. Arengukava-, programmi- ja juhtimis- indikaatorid Statistikaamet Ministeeriumi analüüs Riigiraha, SJIS Valitsemisala registrid ja andmekogud Ministeeriumi juhtimislaud Valitsuse juhtimislaud Juhtimislau(a)d KOV juhtimislaud
 12. 12. Olulised juhtimis- indikaatorid Statistikaamet Teised teenuse- pakkujad Registrid ja andmekogud Sisend ettevõtja juhtimislauale Erialaliidu juhtimislaud Juhtimislau(a)d API loetav baas Geoinfo Sektori võrdlus

×