Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Robert Müürsepp: Majanduse arengutrendid 2016. aastal

729 views

Published on

Vanemanalüütik Robert Müürsepp andis tänasel (04.07) pressikonverentsil ülevaate Eesti majanduse sisenõudlusest, elanike individuaalsest tarbimisest nii Eestis kui ka EL-is, Eesti väliskaubanduse trendidest, investeeringutest ja tööjõu tootlikkusest nii eelmisel aastal kui ka tänavu.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Robert Müürsepp: Majanduse arengutrendid 2016. aastal

 1. 1. Majanduse arengutrendid 2016. aastal Robert Müürsepp Statistikaameti vanemanalüütik Pressikonverents 4. juulil 2017
 2. 2. Ülemaailmne majanduskasv Robert Müürsepp04.07.2017 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ameerika Ühendriigid Euroopa Liit OECD Hiina Venemaa
 3. 3.  Aeglustuv majanduskasv arenenud riikides  Vähenev rahvusvaheline kaubavahetus (-0,7 triljonit dollarit)  Kasvav töötus (7,6%-lt 8,6%-le)  Suurenev riigivõlg (60,3% GWP-st) Robert Müürsepp04.07.2017
 4. 4. Majanduskasv EL-is Robert Müürsepp04.07.2017 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 Euroopa Liit Euroala Saksamaa Prantsusmaa Itaalia Ühendkuningriik
 5. 5. Eesti ja naabrid Robert Müürsepp04.07.2017 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 Eesti Läti Leedu Soome Rootsi
 6. 6. SKP elaniku kohta, PPS, EL = 100 Robert Müürsepp04.07.2017 2007 2010 2013 2016 Euroopa Liit 100 100 100 100 Euroala 109 108 107 106 Saksamaa 117 120 124 123 Eesti 69 65 75 74 Läti 57 53 62 65 Leedu 60 60 73 75 Soome 119 116 113 109 Rootsi 128 125 125 124 Ühendkuningriik 111 107 107 108
 7. 7. Sisenõudlus Robert Müürsepp04.07.2017 Aheldatud väärtuse muutus Panus SKP kasvu, protsendi- punkti Osatähtsus SKPs 2016. aasta I kv 2017 Eratarbimiskulutused 4,2% 0,6% 0,3 53% Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused 1,0% 1,0% 0,2 20% KTKTI lõpptarbimiskulutused 7,5% 5,0% 0,1 2% Kapitali kogumahutus põhivarasse ja väärisesemed -2,8% 16,5% 3,3 22%
 8. 8. Kodumajapidamiste tarbimine Robert Müürsepp04.07.2017 44% 11% 7% 38% Kulukaubad Poolkestvuskaubad Kestvuskaubad Teenused
 9. 9. Peamised tarbimiskulud Robert Müürsepp04.07.2017 -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 ..toidukaubad ja alkoholita joogid ..alkohoolsed joogid, tubakatooted ja narkootikumid ..rõivad ja jalatsid ..eluase, vesi, elekter, gaas ja muu kütus ..vaba aeg ja kultuur ..transport ..restoranid ja hotellid
 10. 10. Tegelik individuaalne lõpptarbimine elaniku kohta, PPS, EL = 100 Robert Müürsepp04.07.2017 2007 2010 2013 2016 Euroopa Liit 100 100 100 100 Euroala 107 107 106 105 Saksamaa 115 118 123 122 Eesti 65 59 68 71 Läti 61 55 64 67 Leedu 68 66 79 86 Soome 107 111 114 114 Rootsi 115 114 113 111 Ühendkuningriik 123 115 114 115
 11. 11. Investeeringud ja SKP Robert Müürsepp04.07.2017 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kapitali kogumahutus põhivarasse ja väärisesemed SKP turuhindades
 12. 12. Investeeringud Robert Müürsepp04.07.2017 Aheldatud väärtuse muutus, % Osatähtsus SKPs, jooksevhinnas, % Põhivara -2,8 22,0 ..eluruumid 12,2 4,7 ..muud hooned ja rajatised -18,5 6,4 ..transpordivahendid 29,3 2,1 ..arvutite riistvara 19,3 0,6 ..telekommunikatsiooniseadmed 0,6 0,9 ..muud masinad ja kaitseotstarbeline põhivara -11,4 4,7 ..kultiveeritud bioloogilised ressursid 0,0 0,1 ..intellektuaalomandiõigustega seotud tooted 14,8 2,5 ....arvutitarkvara ja andmebaasid 20,1 1,1 ....teadus- ja arendustegevus 10,8 1,3 Väärisesemed -12,9 0,0
 13. 13. Eksport SKP-s Robert Müürsepp04.07.2017 0 2 4 6 8 10 12 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 Kaupade eksport, osatähtsus SKPs Teenuste eksport, osatähtsus SKPs Eksport, muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
 14. 14. Import SKP-s Robert Müürsepp04.07.2017 0 2 4 6 8 10 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 Kaupade import, osatähtsus SKPs Teenuste import, osatähtsus SKPs Import, muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
 15. 15. Väliskaubandus Robert Müürsepp04.07.2017  Eksport  22% elektrimasinad ja seadmed  10% puidutooted  8% mööbel  6% transpordivahendid  Import  18% elektrimasinad ja seadmed  10% transpordivahendid
 16. 16. Olulisemad tegevusalad Robert Müürsepp04.07.2017 Aheldatud väärtuse muutus Osatähtsus lisand- väärtuses Panus SKP kasvu, protsendi- punkti 2016. aasta I kv 2017 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük -9% -26% 3% -0,7 Töötlev tööstus 1% 9% 16% 1,2 Ehitus 0% 23% 5% 0,9 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 4% 9% 12% 0,9 Veondus ja laondus 4% 6% 7% 0,4 Info ja side 10% 9% 6% 0,5 Kinnisvaraalane tegevus -3% 0% 10% 0 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus -3% 14% 6% 0,6 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 1% -1% 7% -0,1
 17. 17. Tööjõu tootlikkus Robert Müürsepp04.07.2017 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 Tööjõu tootlikkus hõivatu kohta Tööjõu tootlikkus töötatud tunni kohta Tööjõu ühikukulu
 18. 18. Kokkuvõte Robert Müürsepp04.07.2017  2016. aasta oli pöördeline.  Aasta esimene pool oli tagasihoidlik, kuid aasta lõpus hakkas majandus elavnema.  Erinevalt rahvusvahelisest pildist, jätkus Eestis väliskaubanduse kasv.  Sisenõudluse kõrval hakkas majandust toetama töötlev tööstus.  Tasapisi on paranenud ka investeerimine.  Eesti jätkab lähenemist Euroopa rikkamatele majandustele.  Kõrge hõive tõstab tööjõukulusid ja vähendab kasumlikkust.
 19. 19. Esitluse või esitleja nimi4.07.2017

×