Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiiu-Liisa Rummo: Mitmemõõtmeline vaesus

1,364 views

Published on

Kogumiku „Sotsiaaltrendid“ esitlusel 11.01.2017 rääkis Tiiu-Liisa Rummo leibkondade vaesusest nii rahalise sissetuleku põhiste kui ka enesehinnanguliste vaesusnäitajate kaudu.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tiiu-Liisa Rummo: Mitmemõõtmeline vaesus

 1. 1. Mitmemõõtmeline vaesus Tiiu-Liisa Rummo, Statistikaameti analüütik
 2. 2. Vaesuse mõõdikud  Sissetulekuvaesus – suhteline ja absoluutne vaesus, püsivaesus  Materiaalne ilmajäetus ja sotsiaalne ilmajäetus  Subjektiivsed hinnangud toimetulekule 11.01.2017
 3. 3. Vaesus ja materiaalne ilmajäetus 11.01.2017 2012 2013 2014 2015 0 5 10 15 20 25 % Suhtelise vaesuse määr Materiaalse ilmajäetuse määr Absoluutse vaesuse määr Sügava materiaalse ilmajäetuse määr
 4. 4. Sotsiaalse ilmajäetuse komponendid, 2015 11.01.2017 Omab regulaarset vaba aja harrastust Omab kodust internetiühendust Muretseb läbikulunud riiete asemel uued Käib vähemalt kord kuus sõprade või sugulastega koos söömas/joomas Kulutab igal nädalal teatava summa ainult endale Omab vähemalt kahte paari välisjalatseid 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Leibkond on suhtelises vaesuses Leibkond ei ole suhtelises vaesuses
 5. 5. Püsivaesuse määr Euroopa Liidus, 2014 11.01.2017 Rumeenia Bulgaaria Leedu Kreeka Hispaania Itaalia Portugal Eesti Läti Poola Malta EL-28 Slovakkia Belgia Iirimaa Saksamaa Sloveenia Luksemburg Ungari Austria Prantsusmaa Holland Küpros Soome Rootsi Suurbritannia Taani Tšehhi 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 %
 6. 6. Subjektiivne hinnang leibkonna sissetulekule soo järgi, 2014 11.01.2017 Elan leibkonna praeguse sissetulekuga mugavalt ära Saan leibkonna praeguse sissetulekuga hakkama Leibkonna praeguse sissetulekuga on raske toime tulla Leibkonna praeguse sissetulekuga on väga raske toime tulla 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Mees Naine
 7. 7. Subjektiivne hinnang leibkonna sissetulekule vanuserühma järgi, 2014 11.01.2017 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 15–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66 ja vanemadElan leibkonna praeguse sissetulekuga mugavalt ära Saan leibkonna praeguse sissetulekuga hakkama Leibkonna praeguse sissetulekuga on raske toime tulla Leibkonna praeguse sissetulekuga on väga raske toime tulla
 8. 8. Subjektiivne hinnang leibkonna sissetulekule koduse keele järgi, 2014 11.01.2017 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Eesti keel Vene keel Elan leibkonna praeguse sissetulekuga mugavalt ära Saan leibkonna praeguse sissetulekuga hakkama Leibkonna praeguse sissetulekuga on raske toime tulla Leibkonna praeguse sissetulekuga on väga raske toime tulla
 9. 9. Kokkuvõte (1)  Suhtelises vaesuses elas 2015. aastal 21,3%, absoluutses vaesuses 3,9%, materiaalses ilmajäetuses 12,8% ja sügavas materiaalses ilmajäetuses 4,5% elanikest.  Püsivaesuses elas 2014. aastal 11,2% Eesti elanikest, mis on Euroopa Liidu keskmisest rohkem (EL-28 – 10,3%).  Sotsiaalses ilmajäetuses elavad rohkem elanikud, kes on ka suhtelises vaesuses. Näiteks vaesuses elavate inimeste hulgas oli vaba aja harrastus 48%-l, kuid mittevaestest 67%-l.  Naised hindavad oma majanduslikku toimetulekut raskemaks kui mehed (nendest elanikest, kes väitsid, et oma pere sissetulekuga on väga raske toime tulla oli naisi 63% ja mehi 37%). 11.01.2017
 10. 10. Kokkuvõte (2)  Kõige raskem on oma sissetulekuga toime tulla vanemaealistel (nendest elanikest, kes väitsid, et oma pere sissetulekuga on väga raske toime tulla oli vähemalt 66-aastaseid 31%).  Suuremates toimetulekuraskustes on elanikud, kelle koduseks keeleks on vene keel (nendest elanikest, kes väitsid, et oma pere sissetulekuga on väga raske toime tulla oli koduse keelena vene keelt kõnelevaid inimesi 61% ja koduse keelena eesti keelt kõnelevaid inimesi 39%). 11.01.2017

×