Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen liiketoiminta 2012

851 views

Published on

Kaikki viestintä kaikkien ihmisten välillä on pian ”sosiaalista” ja kaikki tieto kaikkien ulottuvilla. Sosiaalisen viestinnän hallitseminen mahdotonta, mutta olennaista on seurata viestintää (1) trendien hahmottamiseksi ja (2) brändin ylläpitämiseksi. Tehokas sosiaalisen media presenssi edellyttää strategiaa, jossa yrityksen palvelu tuo kuluttajalle sosiaalista hyötyä. Kilpailu kovenee, alennuskupongit eivät enää riitä. Sosiaalinen teknologia voi tehostaa tietotyötä kaikissa yrityksen toiminnoissa jopa 25%, mutta se edellyttää yhtenäisiä toimintamalleja.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Sosiaalinen liiketoiminta 2012

 1. 1. Sosiaalinen liiketoiminta 2012
 2. 2. Sosiaalisen liiketoiminnan jäävuorimalli Sosiaalinen liiketoiminta on kuin jäävuori: vain huippu näkyy pinnan yläpuolella ja suurin osa voimasta on piilossa pinnan alla. Useimmille organisaatioille sosiaalinen liiketoimintamalli ei ole mahdollinen ilman suuria yrityksen sisäisiä muutoksia.
 3. 3. Sosiaalinen teknologia tänään
 4. 4. Käyttäjäkunta vanhenee
 5. 5. Yritykset kuluttajia jäljessä
 6. 6. Sähköpostista ja mesestä someen
 7. 7. Haku sosiaalistuu
 8. 8. Sosiaalinen teknologia vielä sivuosassa
 9. 9. Sosiaalinen teknologia kehittyy vauhdilla – mitä seuraavaksi?
 10. 10. Sosiaalisen teknologian hyödyt 20-25% tehostus 2/3 kaikista hyödyistä
 11. 11. Tuottavuuden nousu Sosiaalisen teknologian ja sen mukaisten uusien toimintamallien avulla tehostettu viestintä ja yhteistyö voi nostaa tietotyöläisen tuottavuutta 20-25 prosenttia. Tietotyöläisen Tuottavuuden Lisääntynyt työtehtävät parannus tuottelias aika % tyypillisestä viikosta % % työviikostaSähköpostien lukeminenja vastaaminen 28 25-30 7.0-8.5Tiedon etsiminen jakokoaminen 19 30-35 5.5-6.5Viestintä ja yhteistyösisäisesti 14 25-35 3.5-5.0Roolikohtaiset tehtävät 39 10-15 4.0-6.0Yhteensä 100 20-25 20.0-25.0Lähde: McKinsey, The Social Economy: Unlocking value and productivity through social technologies
 12. 12. Sosiaalisen teknologian hyödyt Web 2.0 –sovellusten yritysten sisäinen käyttö on tuottanut mitattavia hyötyjä % vastaajista, jotka käyttävät web 2.0 –sovelluksia yrityksen sisäisesti raportoivat seuraavia hyötyjä 74 2011 Nopeuttaa tiedon löytämistä 77 2010 69 58 2009 Vähentää viestintäkustannuksia 60 56 51Nopeuttaa sisäisten asiantuntijoiden tiedon löytämistä 52 44 40 Nostaa työntekijöiden tyytyväisyyttä 41 37 40 Pienentää matkustuskustannuksia 44 41 31 Pienentää operatiivisia kustannuksia 40 33 26 Lyhempi tuotteiden ja palveluiden time-to-market 28 26 26 Nostaa uusien tuote- ja palveluinnovaatioden määrää 29 26 19 Nostaa liikevaihtoa 18 14 Lähde: McKinsey, The Social Economy: Unlocking value and productivity through social technologies
 13. 13. Potentiaali eri toimialoilla
 14. 14. EdellytyksetYksittäiset yritykset voivat hyötyä vieläkinenemmän. Yleisesti sosiaalisestateknologiasta hyötyvissä yrityksissä:• On paljon tietotyöläisiä• Ollaan riippuvaisia kuluttajien mieltymyksistä ja brändin tunnettuudesta• On tarve pitää yllä hyvää mainetta uskottavuuden ja kuluttajien luottamuksen pitämiseksi• Tuotteet ja palvelut toimitetaan digitaalisesti• Tuote tai palvelu perustuu kokemuksellisuuteen (esim. hotellit).
 15. 15. Luottamus Kriittinen massa Yhteisöllinen kulttuuri Yhteiset käytännöt
 16. 16. Sosiaalinen teknologia vapauttaa luovat voimat käyttäjien välillä ja mahdollistaa uudetyhteydet ja ryhmädynamiikan. Käyttäjälähtöinen innovaatio voi ajaa sosiaalisenteknologian evoluutiota yrityksissä, jos kulttuuri rohkaisee siihen.
 17. 17. Ulkoinen sosiaalisenteknologian strategia
 18. 18. Sosiaalinen strategia
 19. 19. Yhteisö > raha Itsensä toteuttamisen tarpeet Sosiaalisen arvostuksen • Pätemisen tarve, oman arvon tunto tarpeet Rakkauden ja • Seurallisuus, liittymisen ja yhteenkuuluvuuden kontaktien tarve tarpeet Turvallisuuden tarpeet Fysiologiset perustarpeet...silti 95% organisaatioista ei tarjoa sosiaalisesti merkittäviäpalveluita kuluttajille. 20
 20. 20. Käytännön strategioita Pienemmät kustannukset Suurempi halukkuus maksaa Uusien Yelp American Express ihmissuhteiden saa arvokasta sisältöä auttamalla ihmisiä auttaa asiantuntijoita tapaamaan saman luominen tapaamaan toisiaan jos he kirjottavat arvioita. henkisiä kollegoitaan jos he säilyttävät jäsenkorttinsa. (Myös KLM Meet & Seat)Olemassa olevien Zynga eBay ihmissuhteiden auttaa ystäviä pitämään yhteyttä jos he Auttaa ihmisiä vahvistamaan ihmissuhteitaan vahvistaminen rekrytoivat uusia pelaajia ja auttavat pitämään lahoilla jos he pyytävät ystäviään ostamaan vanhat. eBaysta. (Myös Groupon) ... Ja samalla asiakkaasi hankkivat sinulle uusia asiakkaita, tekevät tuotekehityksen puolestasi, luovat sisällön nettisivuillesi ja myyvät jopa tuotteet puolestasi!
 21. 21. Taloudelliset hyödyt kuluttajalle1,3 miljardin dollarin arvopotentiaalista merkittävä osa voi realistoituamyös asiakkaille:• Halvempina hintoina• Laadukkaampina tuotteina• Tarpeisiin sopivampina tuotteina• Parempana asiakaspalveluna• Laajempana sosiaalisena verkostona• Samanhenkisten ihmisten löytämisenä• Pääsynä tiettyyn sisältöön - ilmaiseksi
 22. 22. Yhteenveto• Kaikki viestintä kaikkien ihmisten välillä on pian ”sosiaalista” ja kaikki tieto kaikkien ulottuvilla • Hallitseminen mahdotonta, mutta olennaista on seurata viestintää (1) trendien hahmottamiseksi ja (2) brändin ylläpitämiseksi• Tehokas sosiaalisen media presenssi edellyttää strategiaa, jossa yrityksen palvelu tuo kuluttajalle sosiaalista hyötyä • Kilpailu kovenee, alennuskupongit eivät enää riitä• Sosiaalinen teknologia voi tehostaa tietotyötä kaikissa yrityksen toiminnoissa jopa 25%, mutta se edellyttää yhtenäisiä toimintamalleja

×