Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Рециклирањето е процес на преработка на продуктите што се наоѓаат во
отпадот, при што тие служат како суровини за производ...
Рециклираое Хартија Што може да се рециклира? Сите материјали што во својот состав имаат
хартија, стакло, картон, алумини...
Рециклираое Стаклп
 Рециклирање на стакло е процес на претворање на стаклото од отпад, во
употреблив производ. Стаклениот...
Рециклираое на Пластика
->Мени
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

рециклирање

2,509 views

Published on

 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

рециклирање

 1. 1. Рециклирањето е процес на преработка на продуктите што се наоѓаат во отпадот, при што тие служат како суровини за производство на нови продукти. На тој начин се забавува исцрпувањето на суровините присутни во природата. При производството на предмети добиени од секундарни суровини, се трошат помали количества енергија отколку што би се потрошиле при добивање на производите од примарни суровини, што го прави рециклирањето енергетски ефикасен процес. ->Рециклирање хартија ->Рециклирање стакло ->Рециклирање пластика
 2. 2. Рециклираое Хартија Што може да се рециклира? Сите материјали што во својот состав имаат хартија, стакло, картон, алуминиум, железо, керамика, пластика (полимерни материјали), итн. Брз и едноставен начин на рециклирање-само за 15-30 минути од картонска кутија до хартија за повторна употреба. Најраспрост начин за рециклирање на искористени амбалажни каронски кутии од пијалоци е процесот на одвојување на влакна во фабриките за рециклирање на хартија. Процесот опфаќа ставање на хартијата и кутиите во големи буриња со вода во кои се мешаат. Со ова мешање се раздвојуваат влакната со што хартијата брзо се раложува. Влакната упиваат вода и се претвараат во голема смеса на водени/разводенети влакна. Сите нехартиени елементи како што на пример пластиката испловуваат на површина или потонуваат на дното така да можат лесно да се извадат со стругање или просејување низ сито. Овој процес обично трае 15-30 минути и го извлекува поголемиот дел од влакната. Добиените влакна понатаму можат да се употребат за производство за весници, хартиени кеси, хартиени марамчиња, ребраст картон за кутии и така натаму. Какви видови на хартија може да се рециклираат? Сите видови на тетратки, тефтери, нотеси, испишани листови на хартија, списанија, весници, рекламни пораки и флаери, хартија за копирање во боја, коверти, картонски кутии, картони за завиткување, картонски кеси, сите типови картони од купените производи во малопродажба и големопродажба, картонски амбалажи во кои се пакувани млеко, јогурт, сокови и така натаму и така натаму. ->Мени
 3. 3. Рециклираое Стаклп  Рециклирање на стакло е процес на претворање на стаклото од отпад, во употреблив производ. Стаклениот отпад треба да биде одделен според хемискиот состав и по боја во зависност од крајната намена на рециклираниот производ. Многу рециклирачи собираат различни бои на стакло кои потоа треба да го сепарираат затоа што стаклото ја задржува бојата и по рециклирањето. Најчести видови на употреба од потрошувачките контејнери се безбојно стакло, зелено стакло и кафеаво/жолто стакло. ->Штп мпже да се рециклира? Чисти зелени или кафени шишиоа, вклучувајќи шишиоа пд винп, пивп, спк, газирани пијалпци и шишиоа и стаклени тегли – какп штп се пние пд џем и разни намази. -> Мени
 4. 4. Рециклираое на Пластика ->Мени

×