Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

вставні слова, словосполучення

25,386 views

Published on

Таблиця

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

вставні слова, словосполучення

 1. 1. Вставні слова, сполучення слів, речення Вставними називаються слова або словосполучення чи речення, які виражають ставлення мовця до висловленого, його оцінку, характеризують спосіб оформлення думки і т.д. Вставні слова не є членами речення, але тісно пов'язані зі змістом речення, можуть стосуватися всього речення в цілому або окремих його членів. Наприклад: Він, здається, все знав, все пережив, передумав. (Панас Мирний) Групи вставних слів за значенням Значення, що виражають: Вставні слова, словосполучення Приклади 1. Упевненість, достовірність 2.Припущення, невпевненість 3. Різні почуття людини, оцінка повідомлюваних фактів 4. Джерело повідомлення 5. Послідовність викладу думок та їх зв'язок 6. Активізація уваги 7. Спосіб оформлення думок, експресивний характер висловлювання справді, дійсно, звичайно, безперечно, правда, без сумніву, певна річ, напевно, зрозуміло може, очевидно, може бути, мабуть, здається, як видно, навряд чи, либонь на щастя, на радість, шкода, дивна річ, на подив, чого доброго, як навмисне на думку на мій погляд, як кажуть, як зазначено, за повідомленням По-перше, по-друге, нарешті, наприклад, отже, таким чином, проте, однак, виходить зверніть увагу, уявіть собі, зрозумійте, вірите, знаєте, даруйте на слові, між нами кажучи правду кажучи, словом, грубо висловлюючись, ніде правди діти Життя, звичайно, йде вперед, і нікому не дано такої сили, яка б могла спинити його непереможний рух. (Н.Рибак) Парубок спершу, мабуть-таки, чи й не прийняв її за ту польову царівну. (Панас Мирний) На щастя, надходив Андрій. (М.Коцюбинський) Кажуть, сніг на полі — хліб у коморі. (Нар. творчість) Ніжність, наприклад, описати математично не можна. (В. Совко) Даруйте на слові, але я не зрозумів Вас. (Панас Мирний) Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію. (І. Ле)
 2. 2. Вставні слова, словосполучення і речення можуть стояти на початку, в середині та в кінці речення. Всі вони, як правило, виділяються комами: Чи, може, щастя хочеш ти? (О. Олесь) Розділові знаки при вставних словах і реченнях Два вставних слова, що стоять поруч, відділяються одне від одного комою: Правда, може, я сам-таки в цьому винен... (О. Гончар) Вставні слова, відділяються комами від усіх сполучників, що стоять перед ними, крім а. Після сполучника а кома ставиться тоді, коли перед ним стоїть слово з часткою не: Вчіться, діти мої, людина багата не золотом, а, наприклад, добром... (Панас Мирний) Кома не ставиться, якщо на початку речення перед вставним словом стоїть приєднувальний сполучник: і справді, сміх — це здоров'я. (Гр. Тютюнник) Не є вставними словами! Навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки, якраз, мовби, неначе, нібито, тож, причому, притому, приблизно, саме, особливо, тільки, цебто Вставні слова, словосполучення і речення можуть відділятися також дужками або тире: А це вміння (розмовляти й слухати) дуже важливе для письменника. (М. Рильський)

×