Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abraham Maslow Eoe

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Abraham Maslow Eoe

  1. 1. ABRAHAM HAROLD MASLOW Irina Martí
  2. 2. ÍNDEX BIOGRAFIA APORTACIONS BIBLIOGRAFIA CONCLUSIONS
  3. 3. BIOGRAFIA <ul><li>Abraham Harold Maslow va nèixer a Brooklyn, Nova York l’1 d’abril del 1908. </li></ul><ul><li>Els seus pares eren emigrants jueus provinents de Rússia i sense una sòlida educació. És per això que sempre van presionar-lo per que assolís un gran éxit acadèmic. </li></ul><ul><li>Maslow era un noi solitari, tímid i sempre va mostrar una gran afició per aprendre. </li></ul><ul><li>Simplement pel fet de satisfer els seus pares, Maslow va estudiar lleis al City College de Nova York (CCNY). </li></ul><ul><li>Es va enamorar de Bertha Goodman, la seva cosina, amb la qual es va casar, tot i la osopsicó de la seva família, i va tenir dues filles. </li></ul><ul><li>Al 1928 es va traslladar a la Universitat de Wisconsin on va estudiar psicologia. </li></ul><ul><li>Al 1951 Maslow va marchar a la Universitat de Brandeis i va ser asignat President del Departament de Psicologia. </li></ul><ul><li>Allà va restar durant 10 anys, fins un any abans de la seva mort. </li></ul><ul><li>Va ser llavors quan Maslow va començar el seu propi procés teòric. </li></ul><ul><li>Va morir l’any 1970 d’un atac de cor, el 8 de juny a l’edat de 62 anys. </li></ul>
  4. 4. APORTACIONS <ul><li>Bàsicament el que ha aportat Maslow a l’economia de tot el món es la seva Teoria de la Motivació que és representada amb La Piràmide de Maslow i la seva aplicació al món laboral,és a dir, en el món econòmic. </li></ul><ul><li>La interpretació de la piràmide ens proporciona la clau de la seva teoria: Un ser humà tendeix a satisfer les seves necessitats primàries (més baixes en la piràmide), abans de buscar les de més alt nivell. </li></ul><ul><li>La piràmide esta dividida en 5 esglaons, on estableix que la naturalesa humana poseeix, en un ordre de predomin, una necessitat bàsica i quatre de creixement. </li></ul>
  5. 5. APORTACIONS <ul><li>La questió més important per Maslow és l’índole del seu treball y la seva relació amb valors com la ética . Com a consecució implica la capacitat de crear, de goig estètic i de “trobar la vida apasionant”. </li></ul><ul><li>És a dir, si un està motivat és capaç d’efectuar el seu treball amb més ganes i per tant poder obtenir millor rendiment. </li></ul><ul><li>Maslow va advertir també que les seves idees es confirmaven quan la gent treballava de forma més creativa i productiva al ser tractats amb confiança i respecte </li></ul>
  6. 6. APORTACIONS
  7. 7. BIBLIOGRAFIA <ul><li>Els llibres de Maslow han estat sempre fàcils de llegir i estan plens d’idees molt interessants. Els més coneguts son: </li></ul><ul><li>A Theory of Human Motivation (publicat a Psychological Review l’any 1943) </li></ul><ul><li>Motivation and Personality  (1a edició, 1954, 2a edició, 1970) </li></ul><ul><li>Maslow va escriure també molts articles, especialment al Journal of Humanistic Psychology de la qual en va ser co-fundador. </li></ul>
  8. 8. CONCLUSIONS <ul><li>El psicòleg Abraham Maslow, va desenvolupar dins la seva la Teoria de la Motivació, una jerarquia de les necessitats que els homes busquen satisfer. </li></ul><ul><li>Aquestes necessitats es representen en forma de  La Piràmide de Maslow . </li></ul><ul><li>Creia que les necessitats s'estructuren en una piràmide, és a dir, jeràrquicament. </li></ul><ul><li>Només quan els nivells inferiors estan satisfets, l'individu passa a preocupar-se dels superiors. Cada persona té  motivació  per omplir les necessitats del seu nivell anterior però només les superiors proporcionen autèntica  felicitat . </li></ul>

×