Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Формування бібліотечного фонду в умовах децентралізації

Сучасні аспекти та напрямки діяльності публічних бібліотек (обласний семінар директорів централізованих бібліотечних систем. Тернопіль, 28.11. 2016)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Формування бібліотечного фонду в умовах децентралізації

 1. 1. Крицак Н. М., зав. відділу комплектування фонду Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
 2. 2. Центр задоволення потреб громадян у публічній інформації Інформаційний посередник між владою та громадою Центр формування інформаційних мотивів для громади Соціокультурний центр
 3. 3. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 р.: ст. 9 «центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій» Ст. 10 «забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на центральні бібліотеки відповідних територій, якими є на районному рівні - районні бібліотеки або центральні бібліотеки районної централізованої бібліотечної системи».
 4. 4. Поетапний шлях реорганізації мережі бібліотек області: 1. Рішення районної ради про повну або часткову децентралізацію ЦБС. 2. Розпорядження райдержадміністрації про передачу в ОТГ майна бібліотек, що виводяться з ЦБС. 3. Наказ відділу культури райдержадміністрації про проведення позачергової інвентаризації бібліотечного фонду. 4. Оформлення акту прийому-передачі фонду на баланс громади. 5. Вилучення всіх переданих фондів з усіх облікових документів, як бухгалтерських (з балансу) так і бібліотечних (Книг сумарного обліку, Інвентарних книг, облікового каталогу), а також з каталогів та картотек. 6. Внесення змін до Положень про ЦБС, про відділ комплектування, про систему фондів, до посадових інструкцій працівників. 7. Допомога новоствореним бібліотекам громади.
 5. 5. Основна мета формування фонду в умовах децентралізації – досягнення відповідності його складу завданням та потребам громади, створення максимально повного, обґрунтованого фонду документів на традиційних та електронних носіях інформації, відповідно до завдань бібліотеки та інформаційних потреб основних груп користувачів громади
 6. 6. «Гарний бібліотечний фонд не обов'язково має бути великим, особливо в новому світі цифрової інформації. Відповідність фондів потребам місцевої громади важливіша, ніж обсяг фонду» (п. 4. 4 рекомендацій Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА).
 7. 7. Процеси формування бібліотечного фонду: - моделювання; -комплектування; -облік бібліотечного фонду; - обробка документів; - розміщення та зберігання бібліотечного фонду; - використання бібліотечного фонду; - управління бібліотечним фонду.
 8. 8. Сучасні характерні ознаки формування бібліотечних фондів: -невеликі об’єми нових надходжень; -зменшення виділення бюджетних коштів для придбання книг; -диспропорція у надходженні і вибутті, що відповідно викликає тенденцію до зменшення обсягу бібліотечних фондів
 9. 9. Схема одержання книг за державними програмами Тернопільська ОУНБ центральні районні бібліотеки опорна бібліотека громади інші бібліотеки тієї ж громади
 10. 10. Облік бібліотечного фонду – основа для державного статистичного обліку, звітності бібліотеки, планування її діяльності, а також оцінювання якості використання бібліотекою її інформаційних ресурсів.
 11. 11. «Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах», яка затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 № 22 - основний нормативний акт, що регулює облік бібліотечного фонду
 12. 12. Види обліку бібліотечного фонду: - індивідуальний – де обліковується кожна назва і примірник документа. Форми індивідуального обліку можуть бути різними, у т. ч. електронні варіанти: інвентарна книга, обліковий каталог, журнал опису інвентарних номерів, реєстраційна картка тощо. - сумарний – це облік бібліотечного фонду партіями або поодинці документів, що надходять або вибувають, за супровідними документами (рахунок-фактура, опис, накладна, реєстр, акт тощо). Формою такого обліку є «Книга сумарного обліку».
 13. 13. Нормативи списання: -10-12% від загального обсягу фонду (Петрова Т. А. Библиотечный фонд. – М.,2007); -у зарубіжних країнах - 3-5% від загального обсягу фонду; - за рекомендаціями ІФЛА – до 8% від загального обсягу фонду
 14. 14. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13 вересня 2016 року № 818. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z1336-16
 15. 15. Основним принципом політики формування бібліотечного фонду сьогодні має стати його оптимізація на основі систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури та якісного поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами, використовуючи для цього всі можливі джерела, бюджетні та позабюджетні кошти.
 16. 16. Дякую за увагу!
 • lananazarieva

  Jun. 1, 2017

Сучасні аспекти та напрямки діяльності публічних бібліотек (обласний семінар директорів централізованих бібліотечних систем. Тернопіль, 28.11. 2016)

Views

Total views

2,563

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×