Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chăm sóc giảm nhẹ tại Việt Nam

BS Quách Thanh Khánh

 • Be the first to comment

Chăm sóc giảm nhẹ tại Việt Nam

 1. 1. 1 TÌNH HÌNH CHĂM SÓC GIẢM NHẸ VIỆT NAM ThS.BS CKII. QUÁCH THANH KHÁNH BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.HCM
 2. 2. 2 NỘI DUNG 1. CHÍNH SÁCH VỀ CSGN 2. TĂNG CƯỜNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG CSGN 3. MÔ HÌNH MẪU CSGN TẠI BV UNG BƯỚU TP.HCM 4. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CSGN
 3. 3. Năm 2005: - Bộ Y tế đánh giá nhanh thực trạng tại 5 tỉnh, thành phố về Chăm sóc giảm nhẹ => xây dựng chính sách về CSGN Năm 2006 - Tháng 9: Bộ Y tế có quyết định 3483/QĐ-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ đối với người bệnh ung thư và AIDS” và tiến hành Hội nghị triển khai tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh XÂY DỰNG - TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH VỀ CSGN
 4. 4. •4
 5. 5. XÂY DỰNG - TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH VỀ CSGN Năm 2007 • Tổ chức Hội thảo về Quy chế kê đơn thuốc (lần 1 tại Hà Nội tháng 2, lần 2 tại Nha Trang tháng 8, lần 3 tại Bộ Y tế tháng 9, lần 4 hội thảo cho toàn quốc tại Hà Nội tháng 12-2007) • Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thuốc gây nghiện (Cục Quản lý dược) • Tổ chức Hội thảo quốc gia về cung ứng, quản lý và sử dụng các chất dạng thuốc phiện
 6. 6. 6
 7. 7. XÂY DỰNG - TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH VỀ CSGN Năm 2008 - Tháng 2: Quyết định 04/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. - Tháng 3, 4 Tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (27 tháng 3 tại TP Hồ Chí Minh cho các tỉnh phía Nam, 7 tháng 4 tại Hà Nội cho các tỉnh phía Bắc).
 8. 8. 8 Năm 2007: - Tháng 3: Tổ chức 2 lớp tập huấn giảng viên quốc gia CSGN tại Hà Nội - Tháng 10 và 11: Tổ chức 2 lớp tập huấn tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội Năm 2008: - Tháng 3: Tập huấn giảng viên quốc gia - Tháng 5: Tập huấn nâng cao (module2) CSGN tại Hà Nội TĂNG CƯỜNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG VỀ CSGN
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11 Năm 2009: Tổ chức 5 lớp tập huấn module 1 cho 116 bác sĩ làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS và ung thư Năm 2010 Tổ chức 3 lớp tập huấn module 1 cho 72 bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM thành trung tâm tập huấn CSGN 2-3 module 1 và 2 mỗi năm 2009-2012 Dạy sinh viên y3, y4. Tập huấn các tuyến tỉnh… TĂNG CƯỜNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG VỀ CSGN
 12. 12. •13 •TẬP HUẤN 07/2009
 13. 13. 14
 14. 14. 15
 15. 15. 16
 16. 16. •17
 17. 17. •18 LỒNG GHÉP ĐỊA ĐIỂM CSGN •CHĂM SÓC TẠI NHÀ •CHĂM SÓC TẠI C. ĐỒNG •ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ •ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
 18. 18. •19
 19. 19. •20 MÔ HÌNH CSGN TẠI NHÀ
 20. 20. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CSGN 1. Lồng ghép CSGN với điều trị, chăm sóc người bệnh ung thư 2. Lồng ghép CSGN với điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS 3. Giảng dạy trường y, trường điều dưỡng. 4. Thành lập các chi hội CSGN trong Hội Y Học các tỉnh 5. Tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực về CSGN.
 21. 21. ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CSGN •22
 22. 22. •23
 23. 23. •24
 24. 24. BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH •25
 25. 25. BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI •26
 26. 26. 27XIN CẢM ƠN

×