Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ado etapp 1 pagaende project - thony norelli(4)

Att lämna storstadens myller med tempo och komma ut till Ådö är en fantastisk kontrast. På den en Att lämna storstadens myller med tempo och komma ut till Ådö är en fantastisk kontrast. På den en långa parkliknande halvön kommer Systemhus att uppföra, först fyra lägenheter i en BRF, följt av ytterligare 12 lägenheter

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ado etapp 1 pagaende project - thony norelli(4)

  1. 1. �d� Etapp 1 P�g�ende project Att l�mna storstadens myller med tempo och komma ut till �d� �r en fantastisk kontrast. P� den en Att l�mna storstadens myller med tempo och komma ut till �d� �r en fantastisk kontrast. P� den en l�nga parkliknande halv�n kommer Systemhus att uppf�ra, f�rst fyra l�genheter i en BRF, f�ljt av ytterligare 12 l�genheter. H�r f�r du tillg�ng till egen bad- och b�tplats p� 100 meters avst�nd och de stora ekarna runt fastigheten skuggar p� varma sommardagar. Upplands Bro som �r n�rmaste samh�lle har all tillg�nglig service p� n�ra avst�nd. Fr�n Pendelt�gsstationen �r du p� i Stockholm City p� 34 minuter. Hit till Upplands Bro har T�by galopp flyttat 2016. D� �ppnades portarna till Sveriges nya huvudstadsbana f�r galoppsport, Bro Park. H�r rids fartfyllda, f�rgrika och sp�nnande kappl�pningar. P� n�gon kilometers avst�nd fr�n fastigheten ligger Europas finaste golfbanor: Bro Hof slotts golfklubb. Den ligger bara n�gra kilometer fr�n �d�.
  2. 2. Standard Projektet �r bel�get p� en halv� med en fantastiskt natursk�n milj� d�r stora ekar leder stegen ner till den egna m�larviken med egen b�t- och badplats. Tv� rej�la l�genheter inrymda i en h�rligt rymlig timmerbyggnad samt en komplementsbyggnad och en v�ldesignade Attefallare med en gener�s vidbyggd altan.

×