Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thony norelli

145 views

Published on

A small company can use a number of business strategies, depending on its situation. For example, new companies may face different challenges than companies that are more established.

Published in: Leadership & Management
  • Login to see the comments

Thony norelli

  1. 1. Olika typer av affärsstrategier Thony Norelli Ett litet företag kan använda ett antal affärsstrategier, beroende på dess situation. Till exempel kan nya företag möta olika utmaningar än företag som är mer etablerade.
  2. 2. Tillväxt strategi En tillväxtstrategi innebär att man inför nya produkter eller lägger till nya funktioner för befintliga produkter. Ibland kan ett litet företag tvingas ändra eller öka sin produktlinje för att hålla fast vid konkurrenterna.
  3. 3. Produkt differentierings strategi Småföretag använder ofta en produktdifferentieringsstrategi när de har en konkurrensfördel, till exempel överlägsen kvalitet eller service. Till exempel kan en liten tillverkare eller luftrenare skilja sig från konkurrenter med sin överlägsna teknikdesign.
  4. 4. Price-Skimming Strategy A price-skimming strategy involves charging high prices for a product, particularly during the introductory phase. A small company will use a price-skimming strategy to quickly recover its production and advertising costs.

×