Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ECG CƠ BẢN

Điện tâm đồ cơ bản

 • Be the first to comment

ECG CƠ BẢN

 1. 1. 1 ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN NỘI TỔNG QUÁT ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN BS CK1 TRẦN THANH TUẤN Đối tƣợng : sinh viên Y khoa TP. Hồ Chí Minh - 2014 BÀI GiẢNG
 2. 2. 2 GIỚI THIỆU • ECG tâm đồ là một phương tiện quan trọng trong tim mạch giúp chẩn đoán các bệnh lý về rối loạn nhịp tim và những bất thường về cấu trúc. • Để đọc ECG một cách chính xác và đầy đủ cần phải có cách tiếp cận thích hợp.
 3. 3. 3 1. Hoạt động điện và sự dẫn truyền điện trong tim 2. Các bước phân tích một ECG 3. Nắm được một số rối loạn, bất thường thường gặp trên ECG. MỤC TIÊU
 4. 4. 4 HỌAT ĐỘNG ĐIỆN CỦA CƠ TIM • Liên quan đến các ion Natri, Kali, canxi. • Do sự chênh lệch nồng độ hai bên màng tạo nên hiệu điện thế giữa hai bên màng. ( Điện thế nghỉ )
 5. 5. 5 HOẠT ĐỘNG ĐIỆN CỦA CƠ TIM • Sự di chuyển qua lại hai bên màng của các ion tạo nên điện thế động. • Pha 0: Natri xâm nhập vào trong tế bào với số lượng lớn • Pha 1 • Pha 2: canxi vào tế bào với tốc độ chậm • Pha 3: Kali ra ngoài tế bào. Cuối pha 3, bơm Natri ra ngoài đưa Kali vào trong tế bào • Pha 4: Điện thế nghỉ
 6. 6. 6 ĐƢỜNG DẪN TRUYỀN TRONG TIM • Giúp dẫn truyền xung động khắp tim • Bao gồm: – Đường dẫn truyền trong nhĩ – Bộ nối nhĩ thất – Nút nhĩ thất – Bó His – Các nhánh – Mạng Purkinje
 7. 7. 7 GHI ĐIỆN TIM – ĐIỆN CỰC
 8. 8. 8 GHI ĐIỆN TIM – LỊCH SỬ
 9. 9. 9 GHI ĐIỆN TIM – NGÀY NAY
 10. 10. 10 HÌNH ẢNH ĐIỆN TIM
 11. 11. 11 SỰ TẠO THÀNH PHỨC BỘ SÓNG
 12. 12. 12 SỰ TẠO THÀNH PHỨC BỘ SÓNG
 13. 13. 13 QUI ƢỚC • Sóng Dương đầu tiên là R • Sóng âm trước sóng R là sóng Q • Sóng âm đầu tiên sau sóng R là sóng S • Sóng dương sau sóng R là sóng R’ • Sóng âm sau sóng R’ là S’ • Không có sóng R là sóng QS
 14. 14. 14 QUI ƢỚC • Đường đẳng điện đoạn T – P: cuối sóng T đầu sóng P.
 15. 15. 15 CHUYỂN ĐẠO • Giúp khảo sát tim ở các vị trí khác nhau • Chuyển đạo trước ngực • Chuyển đạo ngoại vi
 16. 16. 16 CHUYỂN ĐẠO NGOẠI VI • Khảo sát tim theo mặt phẳng trán
 17. 17. 17 CHUYỂN ĐẠO TRƢỚC NGỰC
 18. 18. 18 HÌNH ẢNH ECG – máy 3 cần ghi 12 CHUYỂN ĐẠO CHUẨN
 19. 19. 19 HÌNH ẢNH ECG – máy 4 cần ghi CHUYỂN ĐẠO KÉO DÀI
 20. 20. 20 CHUYỂN ĐẠO ĐẶC BIỆT CHUYỂN ĐẠO BÊN PHẢI V3R, V4R CHUYỂN ĐẠO SAU LƯNG V7, V8,V9
 21. 21. 21 PHÂN TÍCH ECG Test millivon và thời gian Các bước phân tích: 1. Loại nhịp tim là gì? 2. Đều hay không đều? Tần số tim bao nhiêu lần/ phút 3. Trục điện tim 4. Sóng P 5. Đoạn PR 6. Phức bộ QRS 7. Đoạn QT 8. Đánh giá tổn thương 9. Bất thường khác nếu có
 22. 22. TEST MILIVON – THỜI GIAN
 23. 23. TEST MILIVON – THỜI GIAN Cường độ dòng điện 1mV – tương ứng 10mm. 1 ô nhỏ cao 1mm ứng với o,1 mV Tốc độ chạy giấy là 25mm/s 1 ô rộng 1mm tương ứng với 0.04 giây
 24. 24. TEST MILIVON – THỜI GIAN Khi sóng quá thấp: ghi 2N, ứng với dòng điện 1mV, đường biểu diễn cao 2m Khi sóng quá cao: đường biểu diễn vượt khổ giấy, ghi 1/2N, ứng với dòng điện 1mV, đường biểu diễn cao 0,5cm
 25. 25. TEST MILIVON – THỜI GIAN Khi nhịp tim quá nhanh hoặc muốn sóng rộng ra : cho giấy chạy nhanh 50 – 100 mm/ giây
 26. 26. NHỊP GÌ? – NHỊP XOANG
 27. 27. NHỊP GÌ? – NHỊP XOANG • Sóng P dương ở DI, DII, aVF • Sóng P âm ở avR • Sau mỗi sóng P là phức bộ QRS ( tỉ lệ 1 : 1 )
 28. 28. NHỊP GÌ? – NHỊP XOANG Không có sóng P ở DI không phải là nhịp xoang hoặc là nhịp xoang nhưng mắc sai điện cực hoặc đảo ngược phủ tạng,
 29. 29. MẮC SAI ĐIỆN CỰC
 30. 30. NHỊP ĐỀU
 31. 31. NHỊP KHÔNG ĐỀU DO HÔ HẤP
 32. 32. NHỊP KHÔNG ĐỀU BỆNH LÝ
 33. 33. XÁC ĐỊNH TẦN SỐ Nhịp không đều: • Chuyển đạo kéo dài đếm trong 1 phút hoặc đếm trong 30 ô lớn ( 6 giây ) x 10. • Ví dụ : 30 ô lớn có 9 đỉnh : tần số tim = 90 lần/ phút 30 ô lớn 9 đỉnh R
 34. 34. XÁC ĐỊNH TẦN SỐ Nhịp không đều: • Tần số tim = 3 cba )giây(60 
 35. 35. XÁC ĐỊNH TẦN SỐ Nhịp đều: • Luật 300 : 300 / Số ô lớn
 36. 36. XÁC ĐỊNH TẦN SỐ Nhịp đều: • 1500/ số ô nhỏ Ví dụ : 1500 / 27 = 55 lần/ phút 27 ô nhỏ
 37. 37. XÁC ĐỊNH TẦN SỐ Nhịp đều: • Ví dụ : Phức bộ QRS nằm trong khoàng ô lớn số 3 và số 4. như vậy tần số tim trong khoảng 75 – 100 lần/ phút. • Giữa ô số 3 và số 4 có 5 ô nhỏ , như vậy mỗi ô nhỏ tương ứng 5 nhịp/ phút. Nhịp tiếp theo nằm ở ô nhỏ số 2 tính từ ô lớn số 4 thì tần số tim là 75 + (2 x 5 ) = 85 lần/ phút. 100 75 60
 38. 38. XÁC ĐỊNH TẦN SỐ Tần số • < 30 lần/ phút rất chậm • < 60 lần/phút chậm • 60 – 100 lần / phút bình thường • > 100 lần/ phút nhanh
 39. 39. TẦN SỐ ? – KẾT LUẬN
 40. 40. TẦN SỐ ? – KẾT LUẬN
 41. 41. XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM DI aVF Trung gian Dương Dương Lệch trái Dương Âm Lệch phải Âm Dương Vô định Âm Âm
 42. 42. XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM
 43. 43. KHẢO SÁT SÓNG P Bình thường ở DII • Thời gian : 0,08 – 0,12 giây • Biên độ : 0,5 – 2mm Ở V1 : sóng P có hai pha, pha dương và pha âm Sự thay đổi của sóng P về biên độ thời gian giúp phát hiện sự thay đổi cấu trúc của buồng nhĩ trái hoặc nhĩ phải
 44. 44. Lớn nhĩ trái Thời gian sóng P > 0,12 giây Sóng P hai đỉnh Pt > 0.06 mms
 45. 45. Lớn nhĩ phải Biên độ sóng P > 2,5mm Pi > 0.04 mms
 46. 46. Đoạn PR Tính từ đầu sóng P đến đầu phức bộ QRS DII: • Thời gian : 0,12 – 0,20 giây • < 0,12 giây : Hội chứng kích thích sớm • > 0,20 giây : Block nhĩ thất
 47. 47. Hội chứng kích thích sớm PR = 0,08 giây Sóng Delta tại DII, V2,V3, V4, V5, V6
 48. 48. BLOCK A – V ĐỘ I PR = 7 ô nhỏ x 0,04 = 0,28 giây
 49. 49. Phức bộ QRS DII: • Thời gian 0,08 – 0,12 giây • Biên độ V1 – V6 : chuyển đạo chuyển tiếp V3, V4
 50. 50. Phức bộ QRS RỘNG QRS > 0,12 giây Block nhánh phải Block nhánh trái Rối loạn dẫn truyền nội thất
 51. 51. BLOCK NHÁNH PHẢI HOÀN TOÀN QRS > 0,12 giây rsR’ ở V1, S rộng ở DI
 52. 52. BLOCK NHÁNH TRÁI QRS > 0,12 giây S sâu V1, V2, V3, R rộng có móc, mất q ở V5, V6
 53. 53. BẤT THƢỜNG BIÊN ĐỘ QRS Biên độ QRS cao + Lớn thất phải + Lớn thất trái Biên độ QRS thấp + Thành ngực dầy + Tràn dịch màng ngoài tim
 54. 54. LỚN THẤT TRÁI Trục trái SV1 + RV5 > 35 mm (Solokov – Lyon )
 55. 55. LỚN THẤT PHẢI Trục phải, RV1 > 6mm, RV1 + SV5/V6 > 11mm RaVR > 5 mm ,
 56. 56. TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM Biên độ QRS < 5mm ở chuyển đạo ngoại vi và < 10 mm ở chuyển đạo trước ngực
 57. 57. ĐOẠN QT Bắt đầu từ sóng Q đến hết sóng T QTc = QT + 1.75( RR – 60 ) QTc < 0,44 giây ở nam QTc < 0,46 giây ở nữ Khi nhịp tim < 100 lần/ phút QT < 50% RR tương ứng RR QT QTc
 58. 58. QT DÀI Tần số tim 75 lần/ phút QT > 50% RR tương ứng
 59. 59. Sự thay đổi ST Bắt đầu từ sóng S đến hết sóng T Cách xác định đoạn ST + Đường đẳng điện ( đoạn T- P ) + Điểm J + Đo khoảng cách từ điểm J đến đường đẳng điện Bất thường + ST chênh lên + ST chênh xuống
 60. 60. ST CHÊNH LÊN ST chênh lên kéo dài 0,08s: + > 2mm ở chuyển đạo ngoại biên + V4 – V6 + > 1mm ở chuyển đạo trước ngực V1 – V3 Nguyên nhân: + Hiện tượng tái cực sớm + Nhồi máu cơ tim cấp + Phình vách thất + Viêm màng ngoài tim
 61. 61. Hiện tƣợng tái cực sớm
 62. 62. Nhối máu cơ tim cấp
 63. 63. Phình vách thất
 64. 64. Viêm màng ngoài tim
 65. 65. ST CHÊNH XUỐNG ST chênh xuống kéo dài 0,08s: > 1mm ở chuyển đạo. Dấu hiệu của thiếu máu cơ tim. Có thể gặp trong phì đại thất, ngộ độc Digoxin…
 66. 66. ST CHÊNH XUỐNG
 67. 67. Sóng T Bình thường + Dương DI, DII, V3, V4, V5, V6 + Âm aVR + Thay đổi DIII, aVL, aVF, V1, V2 Biên độ không quá 5mm ở chuyển đạo ngoại vi và không quá 10mm ở chuyển đạo trước tim
 68. 68. Sóng T Sóng T cao + Gợi ý bệnh mạch vành + Tăng Kali máu + Tai biến mạch máu não
 69. 69. Sóng T Sóng T âm : thiếu máu cơ tim, hạ kali, suy giáp …
 70. 70. Sóng Q bệnh lý Sóng Q bệnh lý: + Sâu hơn 1/4 sóng R tương ứng + kéo dài hơn 0,04s Thường gặp trong nhồi máu cơ tim cũ ( sẹo nhồi máu cơ tim)
 71. 71. Sóng Q bệnh lý
 72. 72. 72 TÓM TẮT • Đọc ECG đầy đủ giúp chẩn đoán chính xác và tránh bỏ xót tổn thương • Xác định loại nhịp, tần số, trục, sóng P, đoạn PR, phức bộ QRS, khoảng QT, đoạn ST – T.
 73. 73. 73

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • PhNguyn270

  Apr. 7, 2021
 • GumbiPUBG

  Apr. 8, 2021
 • NguynCngTin4

  Apr. 12, 2021
 • BnhBnh33

  Apr. 12, 2021
 • nguyenquocvy93

  Apr. 14, 2021
 • Sninh12

  Apr. 18, 2021
 • MaiL89

  Apr. 23, 2021
 • HuLuVn

  May. 3, 2021
 • MnhCng57

  May. 5, 2021
 • NhTm8

  May. 12, 2021
 • NguynHuAnh4

  May. 27, 2021
 • VNgyNhng

  Jun. 10, 2021
 • VNGPHCHU

  Jun. 19, 2021
 • BoQuc34

  Jun. 23, 2021
 • KhnhThV1

  Jun. 30, 2021
 • KimNgn157

  Jun. 30, 2021
 • QuangLeVan1

  Jul. 9, 2021
 • Qucng15

  Jul. 23, 2021
 • LinhNguyn265

  Jul. 28, 2021
 • TrnVntm

  Aug. 2, 2021

Điện tâm đồ cơ bản

Views

Total views

191,876

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

223

Actions

Downloads

1,802

Shares

0

Comments

0

Likes

378

×