Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effectief leren en formatief evalueren

2,079 views

Published on

Slides bij de keynote op het SBO-congres

Published in: Education
 • Login to see the comments

Effectief leren en formatief evalueren

 1. 1. EFFECTIEF LEREN EN FORMATIEF EVALUEREN TOETSEN EN EXAMINEREN IN HET HO Tim Surma @timsurma
 2. 2. WIE BEN IK? LERAAR/DOCENT EN ONDERZOEKER
 3. 3. Georges Seurat
 4. 4. Georges Seurat
 5. 5. Georges Seurat
 6. 6. Georges Seurat
 7. 7. Georges Seurat CiprianStratulat MarilynMylrea Ron Schlorff
 8. 8. ENKELE PROBLEMEN MET ONZE PRESTATIE VERONDERSTELLINGEN WAAROM WE TOCH NIET HOEVEN TE JUICHEN Studenten en docenten • verwarren prestatie tijdens het oefenen met langetermijnleren. • zien vlot kunnen oefenen als een comfortabele geruststelling. • zien toetsen als een assessment van wat al geleerd is. • zien gemaakte fouten als tekortkomingen. Keynote presented at the Columbia University Science of Learning Symposium, New York, NY.
 9. 9. PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EVEN DUIKEN IN DE EVIDENCE BASE VAN DE COGNITIEVE PSYCHOLOGIE 1 2 3 LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN RICHTLIJNEN VOOR DE PRAKTIJK WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN
 10. 10. Verschil in soorten conclusies uit beoordelingsresultaten. • FORMATIEF - acties die de student het beste kunnen helpen om te leren. • SUMMATIEF - status van de student, toekomstig potentieel. Black, P., & Wiliam, D. (2018). Classroom assessment and pedagogy. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 25(6), 551-575. LEREN EN FORMATIEF EVALUEREN SIMPELE DEFINITIES VAN FORMATIEF EN SUMMATIEF EVALUEREN
 11. 11. LEREN EN FORMATIEF EVALUEREN EEN NOG SIMPELER DEFINITIE VAN LEREN Leren binnen cognitieve wetenschappen als een verandering in het langetermijngeheugen. Leren moet effectief, efficiënt en aangenaam zijn. Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational psychologist, 41(2), 75-86.
 12. 12. Moeten we dat nog kennen? De student (heden)
 13. 13. Chase, W. G., & Simon, H. A. (1973). Perception in chess. Cognitive psychology, 4(1), 55-81. WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN WAT JE WEET BEPAALT WAT JE ZIET2
 14. 14. 610894121158 106614921815 Memoriseer deze reeks cijfers. 198520162019 Popov, V., & Reder, L. (2018, June 6). Frequency effects on memory: A resource-limited theory. http://doi.org/10.17605/OSF.IO/DSX6Y WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN EEN HERSENBREKER OF HET MATTHEUSEFFECT2
 15. 15. Indien ik de hele onderwijspsychologie zou moeten herleiden tot slechts één principe, zou ik zeggen: De belangrijkste factor die het leren beïnvloedt is wat de leerling nu al weet. Ausubel (1968)
 16. 16. 1 2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN DRIE COGNITIEVE LEERSTRATEGIEEN ONDER DE LOEP 1 2 3 WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN
 17. 17. Rohrer, D., & Taylor, K. (2006). The effects of overlearning and distributed practise on the retention of mathematics knowledge. Applied Cognitive Psychology, 20, 1209-1224. PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 12
 18. 18. → 5 + 5 oefeningen o → 10 oefeningen PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 12
 19. 19. PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 12 Rohrer, D., & Taylor, K. (2006). The effects of overlearning and distributed practise on the retention of mathematics knowledge. Applied Cognitive Psychology, 20, 1209-1224.
 20. 20. Spacing effect: het spreiden van leer- en oefenmomenten in de tijd heeft een positief effect op het langetermijngeheugen. → 5 + 5 oefeningen o → 10 oefeningen PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 12
 21. 21. MEER OPSLAG IN LANGETERMIJNGEHEUGEN HERHALINGSMOMENTEN Onthouden Dagen ONZE COGNITIEVE ARCHITECTUUR VERGETEN IS NORMAAL2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN PRINCIPE 1: GESPREID LEREN
 22. 22. Eén van de meest betrouwbare en bestudeerde cognitieve fenomenen. • Van simpele tot complexe leerinhouden (zie o.a. Gluckman et al., 2014; Moulton et al., 2006) • Verschillende doelgroepen (Riches et al., 2005) • Verschillende kennisdomeinen (wiskunde, wetenschap, geschiedenis, motorische vaardigheden, taalverwerving Wetenschappelijke reviewstudies (vb,Carpenter, 2012, 2014, 2017; Cepeda et al., 2008; Toppino & Gerbier, 2014) Spacing effect: het spreiden van oefenmomenten in de tijd heeft een positief effect op het langetermijngeheugen. 2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN PRINCIPE 1: GESPREID LEREN
 23. 23. 1 2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN DRIE COGNITIEVE LEERSTRATEGIEEN ONDER DE LOEP 1 GESPREID LEREN 2 3 WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN
 24. 24. 2 Taylor, K., & Rohrer, D. (2010). The effects of interleaved practice. Applied Cognitive Psychology, 24(6), 837 848. PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 2
 25. 25. 2 Taylor, K., & Rohrer, D. (2010). The effects of interleaved practice. Applied Cognitive Psychology, 24(6), 837 848. BLOCKING INTERLEAVING OEFENSESSIE 1 OEFENSESSIE 2 TEST TEST TEST1 week 1 week PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 2
 26. 26. 2 Taylor, K., & Rohrer, D. (2010). The effects of interleaved practice. Applied Cognitive Psychology, 24(6), 837 848. 0.87 0.91 0.2 0.43 0.78 0.63 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Oefensessie 1 Oefensessie 2 Test Proportiecorrecteantwoorden Prestaties op oefeningen in de les en op een test Blocked Interleaved Interleaving effect: het wisselen van oefentypes leidt tot betere langetermijnprestaties dan het groeperen van dezelfde oefentypes. PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 2
 27. 27. 1 2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN COGNITIEVE LEERSTRATEGIEEN ONDER DE LOEP 1 GESPREID LEREN AFWISSELEND OEFENEN2 3 WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN
 28. 28. PRINCIPES VOOR EFFECTIEVE INSTRUCTIE EXPERIMENT 32 Roediger III, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long- term retention. Psychological science, 17, 249-255.
 29. 29. PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN EXPERIMENT 32 Testing effect: het maken van een oefentest (trachten iets te herinneren) heeft een positief effect op het langetermijngeheugen (meer dan herlezen).
 30. 30. 2 • Van simpele tot complexe materialen (Karpicke & Aue, 2015, maar ook van Gog & Sweller, 2015) • Verschillende populaties • Verschillende kennisdomeinen • Feedback versterkt het testing-effect (zie o.a. Butler et al., 2013) Veel reviewstudies (Carpenter, 2012; Dunlosky et al, 2013; Karpicke et al, 2014; Roediger & Karpicke Het maken van een oefentest (trachten iets te herinneren) heeft een positief effect op het langetermijngeheugen (meer dan herlezen). PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN PRINCIPE 3 RETRIEVAL PRACTICE
 31. 31. 2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN PRINCIPE 3 RETRIEVAL PRACTICE
 32. 32. 2 1. Testing effect:het proberenherinnerenvan informatieversterkt het langetermijnleren. 2. Het testen identificeertde lacunes in watje weet. 3. Door het testen lerenleerlingenmeer van een volgendeleersessie. 4. Het testen verbetert de organisatie 5. Het testen verbetertde transfervan kennisnaar nieuwe concepten. 6. Het testen helptje zelfs niet-geteste inhouden beter te herinneren. 7. Door te testen kan je jezelf beter monitoren (metacognitief). 8. Het testen voorkomtinterferentievan eerdereinhouden bij het leren van nieuwe inhouden. 9. Het testen geeft feedbackaanleraren. 10. Door regelmatigte testen stimuleer je leerlingenom te studeren. 11. Door regelmatiglow-stakes testen vermindert de toetsangst.* Vertaald en aangepast (*) uit Roediger III, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. Psychology of learning and motivation, 55, 1-36 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN PRINCIPE 3 RETRIEVAL PRACTICE
 33. 33. 1 2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN COGNITIEVE LEERSTRATEGIEEN ONDER DE LOEP 1 GESPREID LEREN AFWISSELEND OEFENEN TESTEN ALS LEERSTRATEGIE 2 3 WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN
 34. 34. Wat hebben de drie principes gemeenschappelijk?
 35. 35. Leerstrategieën die de prestatie snel verbeteren, zijn vaak niet bevorderlijk voor langetermijnleren. Desirable difficulties = gewenste moeilijkheden Schmidt, R. A., & Bjork, R. A. (1992). New conceptualizations of practice: Common principles in three paradigms suggest new concepts for training. Psychological science, 3(4), 207-218.
 36. 36. 1 2 PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN COGNITIEVE LEERSTRATEGIEEN ONDER DE LOEP 1 GESPREID LEREN AFWISSELEND OEFENEN TESTEN ALS LEERSTRATEGIE 2 3 3 LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN RICHTLIJNEN VOOR DE PRAKTIJK WAAROM WE OOK VANDAAG NOG LEREN
 37. 37. • Gebruik de voordelen van het testing effect. • Weet welke formatieve informatie de test je geeft. (soms is dat niks en dat is niet erg) • Geef feedback (omdat je studenten die troost verdienen) LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN INZETTEN VAN DESIRABLE DIFFICULTIES KLEUREN DE MOMENTANE PRESTATIES3
 38. 38. LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN TOETS ZO VEEL MOGELIJK - OPEN EN/OF GESLOTEN VRAGEN3
 39. 39. LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN TOETS GESPREID EN NIET NET VOOR SUMMATIEVE TOETS3 Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction: Research-based strategies that all teachers should know. American Educator, 36(1), 12-19. Illustrations by Oliver Caviglioli (@olicav) Retrieved from https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Rosenshine.pdf
 40. 40. LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN GOOCHEL MET OPDRACHTEN EN EXAMENS3 A A B C B A D B A C Cumulatief toetsen?
 41. 41. LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN INTEGREER PRINCIPES IN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING3
 42. 42. 1 2 WAAROM NOG IETS LEREN? BETEKENISVOLLE KENNIS PRINCIPES DIE HET LABO OVERLEEFDEN COGNITIEVE LEERSTRATEGIEEN ONDER DE LOEP 1 GESPREID LEREN AFWISSELEND OEFENEN TESTEN ALS LEERSTRATEGIE 2 3 3 LEERSTRATEGIE EN FORMATIEF EVALUEREN RICHTLIJNEN VOOR DE PRAKTIJK
 43. 43. Meer weten? Ontwerprichtlijnen voor formatief toetsen vanuit de geheugenpsychologie Kim Dirkx, Desirée Joosten-ten Brinke, en Gino Camp
 44. 44. BEDANKT! Seurat Tim Surma @timsurma

×