Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biologiya 9 analizatorlar göz

2,419 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Biologiya 9 analizatorlar göz

 1. 1. BİOLOGİYA IX ANALİZATORLAR-GÖZ MÜƏLLİM: MAHMUDOVA ÜLVİYYƏ
 2. 2. Analizatorlardan alınan qıcığın keçdiyi yol: 1.hiss orqanlarının reseptorları,2.onurğa beyni, 3.beyin kötüyü,4.ara beyin 5.beyin yarım kürələr qabığı
 3. 3. Insanın duyğu orqanları: 1.göz, 2.burun, 3.qulaq, 4.dil, 5.dəri-əzələ.
 4. 4. Buğumayaqlıların mürəkkəb gözü
 5. 5. Göz və köməkçi orqanlar
 6. 6. Kolbacıq və köpcüklərin quruluşu, ənsə nahiyəsində görüntünün alınması
 7. 7. Sağ gözdə alınan xəyal sol ənsəyə, sol gözdə alınan xəyal sağ ənsəyə ötürülür
 8. 8. Torlu qişada xəyalın alınması
 9. 9. Gözü soldan sağa hərəkət etdirdikdə elə yer olur ki, əşyanın xəyalı kor ləkəyə düşür və xəyal görünmür
 10. 10. Yaxından görmədəçökük, uzaqdan görmədə qabarıq linzadan istifadə edilir
 11. 11. Torlu qişadakı çöpcüklərdə işığa həssas molekullar-rodopsin olur. Rodopsinin sələfi A –vitaminidir. Ona görə A – vitamini çatışmadıqda toyuq korluğu yaranır
 12. 12. Daltonizm –rəng korluğu
 13. 13. Ayaq altında olan sinir düyünləri

×