Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VÙNG HẦU

ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
ThS. BS. LÊ QUANG TUYỀN - BM GIẢI PHẪU

 • Be the first to comment

VÙNG HẦU

 1. 1. THS. BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU VÙNG H UẦ
 2. 2. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 1- MÔ TẢ GIỚI HẠN CỦA HẦU 2- MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA HẦU MŨI 3- MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA HẦU THANH QUẢN H UẦH UẦ 2- MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA HẦU MIỆNG
 3. 3. H UẦH UẦ
 4. 4. H UẦH UẦ 1- ĐẠI CƯƠNG: HẦU MŨI HẦU MIỆNG HẦU THANH QUẢN - ĐI TỪ NỀN SỌ SỤN NHẪN - DÀI KHOẢNG 12cm - GỒM 3 PHẦN:
 5. 5. H UẦH UẦ 2- CẤU TẠO: 2.1- LỚP CƠ: CƠ KHÍT HẦU C KHÍT H UƠ Ầ TRÊN C KHÍT H U GIŨAƠ Ầ C KHÍT H UƠ Ầ D IƯỚ
 6. 6. H UẦH UẦ 2- CẤU TẠO: 2.1- LỚP CƠ: PH N CHÂN B M H UẦ ƯỚ Ầ C KHÍT H U TRÊNƠ ẦC KHÍT H U TRÊNƠ Ầ PH N MÁ H UẦ Ầ PH N HÀM H UẦ Ầ C KHÍT H U GI AƠ Ầ ỮC KHÍT H U GI AƠ Ầ Ữ PH N S N H UẦ Ụ Ầ PH N S NG H UẦ Ừ Ầ C KHÍT H U D IƠ Ầ ƯỚC KHÍT H U D IƠ Ầ ƯỚ PH N GIÁP H UẦ Ầ PH N NH N H UẦ Ẫ Ầ
 7. 7. H UẦH UẦ 2- CẤU TẠO: 2.1- LỚP CƠ: C TRÂM H UƠ Ầ C VÒI H UƠ Ầ
 8. 8. H UẦH UẦ 2- CẤU TẠO: 2.2- CÁC CHI TIẾT LIÊN QUAN: TH N KINH QU TẦ Ặ NG C THANH QU NƯỢ Ả ĐM T.QU N D IẢ ƯỚ TH N KINH THANHẦ QU N TRÊNẢ ĐM GIÁP TRÊN TH N KINHẦ THI T H UỆ Ầ
 9. 9. H UẦH UẦ 3- PHÂN ĐOẠN: 3.1- HẦU MŨI: THÀNH TRÊN THÀNH BÊN THÀNH SAU Đ T S NG C 1Ố Ố Ồ
 10. 10. H UẦH UẦ 3- PHÂN ĐOẠN: 3.1- HẦU MŨI: 1- THÀNH TRÊN H NH NHÂN H UẠ Ầ 1- THÀNH TRÊN H NH NHÂN H UẠ Ầ 2- THÀNH BÊN G VÒI- L H U VÒI TAIỜ Ỗ Ầ 2- THÀNH BÊN G VÒI- L H U VÒI TAIỜ Ỗ Ầ N P VÒI H UẾ Ầ NGÁCH H UẦ
 11. 11. H UẦH UẦ
 12. 12. H UẦH UẦ
 13. 13. H UẦH UẦ VIÊM HẠNH NHÂN HẦU
 14. 14. H UẦH UẦ Đ T S NG C 2Ố Ố Ổ Đ T S NG C 4Ố Ố Ổ 3- PHÂN ĐOẠN: 3.2- HẦU MIỆNG:
 15. 15. H UẦH UẦ L IƯỠ B T DOỜ Ự KH U CÁI M MẨ Ề H NH NHÂNẠ KH U CÁIẨ (AMYGDALES) CUNG KH U CÁIẨ L IƯỠ L I GÀƯỠ 3- PHÂN ĐOẠN: 3.2- HẦU MIỆNG:
 16. 16. H UẦH UẦ • Amydale nằm phía trong hố hạnh nhân,gồm có 2 cực ( trên- dưới), 2 bờ ( trước- sau), 2 mặt ( trong – ngoài). Trên bề mặt có nhiều hố hạnh nhân và được cung cấp bởi động mạch cảnh ngoài và các nhánh của nó như sau: - Cực trên : Các nhánh hạnh nhân của động mạch hầu lên, động mạch khẩu cái xuống
 17. 17. H UẦH UẦ • - Cực dưới: Các nhánh hạnh nhân của động mạch mặt, động mạch lưng lưỡi (Dorsal lingual artery) Động mạch khẩu cái lên. - Máu từ amydale đi ra bằng các đám rối tĩnh mạch quanh bao amydale, tĩnh mạch lưỡi, và đám rối tĩnh mạch hầu. - Dẫn lưu bạch huyết qua các hạch cổ trên sâu và các hạch cảnh-dạ dày - Cảm giác được dẫn truyền bởi thần kinh thiệt hầu và thần kinh khẩu cái bé
 18. 18. H UẦH UẦ AMYDALE MỦ VIÊM LOÉT VIÊM HỌNG DO STREPTOCOCCUS Β- HEMOLYTIQUE GROUPE A
 19. 19. H UẦH UẦ
 20. 20. H UẦH UẦ 3- PHÂN ĐOẠN: 3.3- HẦU THANH QUẢN: Đ T S NG C 4Ố Ố Ổ Đ T S NG C 6Ố Ố Ổ
 21. 21. H UẦH UẦ 3- PHÂN ĐOẠN: 3.3- HẦU THANH QUẢN: NGÁCH HÌNH LÊ
 22. 22. H UẦH UẦ
 23. 23. H UẦH UẦ • Cấu tạo của các khoang vùng hầu, các chi tiết liên quan? • Thần kinh – mạch máu vùng hầu? • Cấu tạo mô học hạnh nhân hầu- hạnh nhân khẩu cái?

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • KhanhVo58

  Jun. 29, 2020
 • NamijuNguyn

  Dec. 8, 2020
 • NgDng61

  Apr. 18, 2021
 • TuuNguyen7

  Jul. 26, 2021

ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH ThS. BS. LÊ QUANG TUYỀN - BM GIẢI PHẪU

Views

Total views

144

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×