Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyển đổi Agile - Câu chuyện của NTQ

Kinh nghiệm chuyển đổi Agile tại NTQ Solution, về mảng software outsourcing.

 • Be the first to comment

Chuyển đổi Agile - Câu chuyện của NTQ

 1. 1. NTQ Solution JSC 2018 Chuyển đổi Agile câu chuyện của NTQ Solution Son To, Phuc Nguyen May, 2018
 2. 2. NTQ Solution JSC 2018 2 Co-founder, COO 12 năm làm software Agile Coach, SM CSM 8 năm làm software
 3. 3. NTQ Solution JSC 2018 Thử thách ở dự án Outsourcing 3 ● Nhanh, gấp. Deadline khó thay đổi. ● Yêu cầu không đủ rõ ràng. ● Team thường không đủ kỹ năng.
 4. 4. NTQ Solution JSC 2018 Cơ duyên đến với Agile 4 ● ~ 2011: không gì khác ngoài Waterfall ● 2011: NTQ được thành lập, rất “Agile” ● 2013: ○ Lean software development. Gặp Tấn. ○ Seminar về Scrum. ● 2014: Thí điểm Scrum ○ Khách hàng làm SM kiêm PO ● 8/2016: Dự án Scrum “chuẩn” đầu tiên. ○ Huấn luyện bởi Học viên Agile ● 2017 ~ : ○ Scrum xTeam ○ Áp dụng tại HR ○ Triển khai Agile Coach
 5. 5. NTQ Solution JSC 2018 Kết quả ... 5
 6. 6. NTQ Solution JSC 2018 Trực quan hóa công việc trong 1 project 6 Dự án Web- làm theo Scrum
 7. 7. NTQ Solution JSC 2018 Trực quan hóa công việc trong 2 project 7 Dự án Mobile - làm theo Kanban P2 P1
 8. 8. NTQ Solution JSC 2018 Scrum Edu 8
 9. 9. NTQ Solution JSC 2018 Chuyển đổi cách quản lý dự án 9
 10. 10. NTQ Solution JSC 2018 Xây dựng nhóm tự chủ 10 SMPO
 11. 11. NTQ Solution JSC 2018 Agile là chìa khóa vạn năng? 11
 12. 12. NTQ Solution JSC 2018 Agile giúp được gì ● Release nhanh hơn. Hiểu expectation của khách hàng. ● Vận hành team theo cách chung. ● Tạo động lực cho team ○ Tự chủ trong công việc ○ Khuyến khích học hỏi 12
 13. 13. NTQ Solution JSC 2018 Agile không giúp được gì ● Kỹ năng làm việc với Khách hàng ● Đảm bảo deadline 13
 14. 14. NTQ Solution JSC 2018 Bài học - cấp công ty ● Agile có vẻ “ăn tiền” ● Chuyển đổi luôn khó khăn ● Quan tâm đúng mực & phân bổ nguồn lực ● Hiểu đúng và làm đúng 14
 15. 15. NTQ Solution JSC 2018 Bài học - cấp dự án ● Lấy build team làm nền tảng ○ Môi trường “an toàn”, cởi mở ● Chọn người phù hợp ○ Ai phù hợp với PO, SM ● Chọn mô hình phù hợp ○ Scrum vs Kanban 15
 16. 16. NTQ Solution JSC 2018 16 Q & A
 17. 17. NTQ Solution JSC 2018

×