Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
office@aktp.cz +420 777 6424 78
Pro klienty, kteří mají zájem získat výlučné právo užívání ochranné známky, provádíme
registrace ochranné známky. Ochranno...
DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK
 Ochranná známka tedy může být:
 slovní – tvořena výlučně textem, název, slogan, heslo
 obrazov...
PROČ REGISTROVAT OCHRANNOU ZNÁMKU?
 Odlišíte svou firmu, výrobky nebo služby
 Získáte výlučné právo užívat ochrannou zná...
PROČ REGISTROVAT OCHRANNOU ZNÁMKU?
 Vyhnete se tomu, že si někdo jiný zarezervuje jak ochrannou známku prvek, který užívá...
JAKÁ JE CENA REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY?
 Hodláte-li provést registraci ochranné známky pro výrobky nebo služby na území ...
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCHRANA ZNÁMKY
 Kromě národní ochranné známky
 můžete využít také registraci známky ve všech zemíc...
PRO DALŠÍ POSTUP NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠÍ ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ, KTERÁ VÁM S REGISTRACÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK POMŮŽE
Advokátní ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Registrace ochranné známky

233 views

Published on

Pro klienty, kteří mají zájem získat výlučné právo užívání ochranné známky, provádíme registrace ochranné známky. Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Registrace ochranné známky

  1. 1. REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ office@aktp.cz +420 777 6424 78
  2. 2. Pro klienty, kteří mají zájem získat výlučné právo užívání ochranné známky, provádíme registrace ochranné známky. Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
  3. 3. DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK  Ochranná známka tedy může být:  slovní – tvořena výlučně textem, název, slogan, heslo  obrazová – kresby, loga, značky, atd.  kombinovaná – kombinace slovní a obrazové ochranné známky.  Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání Platnost ochranné známky je 10 let ode dne, kdy byla podána přihláška. Vlastník ochranné známky může požádat o její prodloužení o dalších 10 let.
  4. 4. PROČ REGISTROVAT OCHRANNOU ZNÁMKU?  Odlišíte svou firmu, výrobky nebo služby  Získáte výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna  Získáte oprávnění používat značku ®  Nikdo nesmí v obchodním styku bez Vašeho souhlasu užívat označení shodné podobné s ochrannou známkou nebo těžící z dobrého jména
  5. 5. PROČ REGISTROVAT OCHRANNOU ZNÁMKU?  Vyhnete se tomu, že si někdo jiný zarezervuje jak ochrannou známku prvek, který užíváte  Získáte výhodu v konkurenčním boji  Známka je majetkovou hodnotou, se kterou můžete dále nakládat – pronajmout, převést, zřídit zástavní právo, udělit licenci, atd.  Tato práva máte minimálně na 10 let, pak máte možnost si ochranu obnovit.
  6. 6. JAKÁ JE CENA REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY?  Hodláte-li provést registraci ochranné známky pro výrobky nebo služby na území ČR, činí cena registrace ochranné známky přibližně 6.000,- Kč za právní služby a správní poplatek 5.000,- Kč. Prodloužení ochranné známky činní obvykle 2.500,- Kč. Ceny se však mohou lišit také v závislosti na počtu registrovaných tříd.  Protože je vyloučeno zapisovat shodné ochranné známky pro stejné výrobky a služby, je vhodné před podáním přihlášky provedení rešerše.
  7. 7. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCHRANA ZNÁMKY  Kromě národní ochranné známky  můžete využít také registraci známky ve všech zemích Evropské Unie.  Mimo Evropskou unii můžete svou ochrannou známku registrovat také celosvětově, respektive v zemích, které jsou členy Madridské úmluvy.  Řízení se odvíjí od typu a místa registrace ochranné známky a trvá zpravidla 6 měsíců až 1 rok.
  8. 8. PRO DALŠÍ POSTUP NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, KTERÁ VÁM S REGISTRACÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK POMŮŽE Advokátní kancelář Pavelec office@aktp.cz tel. (+420) 777 642478 http://www.aktp.cz

×