Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bước 1 : Đăng nhập Gmail vào Google cộng
Bưởi 2 : Mở tab cộng đồng search từ khóa “ hội SEO cộng 1 “ “ Cộng 1 google” vân ...
di google cong
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

di google cong

google cong

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

di google cong

  1. 1. Bước 1 : Đăng nhập Gmail vào Google cộng Bưởi 2 : Mở tab cộng đồng search từ khóa “ hội SEO cộng 1 “ “ Cộng 1 google” vân vân Bước 3 : Tham gia hội Bước 4 : dán một phần mô tả 4 dòng và link vào paste. Đi cộng cho người khác thì họ sẽ Xem phần để xuất như ảnh lấy thêm nhóm tương đồng cộng cho mình Xong

×