Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kĩ năng lập kế hoạch

1,322 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kĩ năng lập kế hoạch

 1. 1. L/O/G/O KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
 2. 2. SẮP XẾP LỊCH TRÌNH CÓ THỜI GIAN VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU CUỐI CÙNG BIỆN PHÁP TỐT NHẤT MỤC TIÊU CỤ THỂ KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH LẬP KẾ HOẠCH LÀ GÌ?
 3. 3. LỢI ÍCH KHI LẬP KẾ HoẠCH  Focus  Tiết kiệm thời gian  Xác định cái thực hiện  Hiệu quả  Định hướng  Giảm chồng chéo  Giảm stress
 4. 4. Bước 1: Liên tưởng đến công việc Bước 2: Liệt kê đầu công việc Bước 3: Thực hiện chi tiết Bước 4: Đánh giá
 5. 5. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 1: Liệt kê không suy nghĩ Liệt kê đầu công việc không theo chủ đề Liệt kê không theo danh sách
 6. 6. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 2: Làm rõ Sắp xếp theo thứ tự
 7. 7. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 3: Lọc và đưa vào bảng
 8. 8. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 4: Tổng quan và hành động cụ thể
 9. 9. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 5: Hoạch định thời gian  Tổng  Bắt đầu  Kết thúc
 10. 10. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 6: Rủi ro và đưa ra phương án
 11. 11. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 6: Rủi ro và đưa ra phương án
 12. 12. 7 BƯỚC THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH • Bước 7: Bước cuối cùng Kết quả Nguyên nhân Bài học
 13. 13. THAN K YOU !!!

×