Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samet KiliçTaş, MüSlüM Dere, Fatma Davut çOk Dilli Sms

Bu slayt çok dilli SMS göderme ve alma hakkında bilgi vermektedir.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Samet KiliçTaş, MüSlüM Dere, Fatma Davut çOk Dilli Sms

 1. 1. GSM Aygıtı İçin Çok Dilli SMS Gönderme Uygulaması SourceCode Team IBM Yazılım Akademisi 2009 Samet KILIÇTAŞ, Müslüm DERE, Fatma DAVUT Danışman : Yrd. Doç. Dr. Erbuğ ÇELEBİ
 2. 2. Ajanda <ul><li>Genel Bakış </li></ul><ul><li>Gelişim Süreci </li></ul><ul><li>Kullanılan Teknolojiler </li></ul><ul><li>Katmanlar </li></ul><ul><li>Kullanıcı Arayüzü (GUI) </li></ul><ul><li>Örnek Kullanım Senaryosu (Demo) </li></ul>
 3. 3. Genel Bakış <ul><li>Projenin Amacı </li></ul><ul><li>Hedef Kitle </li></ul><ul><li>Getiriler </li></ul>
 4. 4. Ajanda <ul><li>Genel Bakış </li></ul><ul><li>Gelişim Süreci </li></ul><ul><li>Kullanılan Teknolojiler </li></ul><ul><li>Katmanlar </li></ul><ul><li>Kullanıcı Arayüzü (GUI) </li></ul><ul><li>Örnek Kullanım Senaryosu (Demo) </li></ul>
 5. 5. Gelişim Süreci <ul><li>Gereksinimlerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Tasarım </li></ul><ul><ul><li>ER Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Class Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Use-Case Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Sequence Diagram </li></ul></ul><ul><li>Kodlama </li></ul><ul><li>Test </li></ul>
 6. 6. Gelişim Süreci <ul><li>Tasarım </li></ul><ul><ul><li>ER Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Class Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Use-Case Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Sequence Diagram </li></ul></ul>
 7. 8. Gelişim Süreci <ul><li>Tasarım </li></ul><ul><ul><li>ER Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Class Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Use-Case Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Sequence Diagram </li></ul></ul>
 8. 10. Gelişim Süreci <ul><li>Tasarım </li></ul><ul><ul><li>ER Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Class Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Use-Case Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Sequence Diagram </li></ul></ul>
 9. 12. Gelişim Süreci <ul><li>Tasarım </li></ul><ul><ul><li>ER Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Class Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Use-Case Diagram </li></ul></ul><ul><ul><li>Sequence Diagram </li></ul></ul>
 10. 14. Ajanda <ul><li>Genel Bakış </li></ul><ul><li>Gelişim Süreci </li></ul><ul><li>Kullanılan Teknolojiler </li></ul><ul><li>Katmanlar </li></ul><ul><li>Kullanıcı Arayüzü (GUI) </li></ul><ul><li>Örnek Kullanım Senaryosu (Demo) </li></ul>
 11. 15. Kullanılan Teknolojiler <ul><li>Rational Application Developer 7.5 </li></ul><ul><li>DB2 Express-c 9.5 pureXML </li></ul><ul><li>AT Komutları </li></ul><ul><li>GSM/GPRS Modem </li></ul><ul><li>Java Communication API </li></ul><ul><li>JSMS API </li></ul>
 12. 16. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Rational Application Developer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Yazılım geliştirme ekiplerinin hızlı ve kolay bir biçimde Web servisleri, Java, J2EE, EJB ve portal uygulamaları gibi yazılım ürünlerini tasarlama, çözümleme, geliştirme ve yükleme işlevlerini gerçekleştiren Eclipse üzerine kurulu bir yazılımdır. </li></ul>Kullanılan Teknolojiler
 13. 17. <ul><li>Rational Application Developer ilk olarak 2001 yılında WebSphere Studio Application Developer ismiyle HTML yazılımları geliştirmek için tasarlandı </li></ul><ul><li>2005 yılında IBM WebSphere Studio Application Developer’ı Rational Application Developer ismiyle yeniden markalandırarak bütün çekirdek derleyicileri aynı derleyici de ( RAD ) topladı. </li></ul>Kullanılan Teknolojiler
 14. 18. <ul><li>IBM Rational Application Developer </li></ul><ul><li>Veritabanı Bağlantısı ve SQL </li></ul><ul><li>Generik programlama dili </li></ul><ul><li>HTML </li></ul><ul><li>Java </li></ul><ul><li>Java Server ve Java Server sayfaları </li></ul><ul><li>UML </li></ul><ul><li>Web Servisler </li></ul><ul><li>XML </li></ul><ul><li>Kod ve sanal editorlerini içerir. </li></ul>Kullanılan Teknolojiler
 15. 19. Kullanılan Teknolojiler <ul><li>JSMS API </li></ul><ul><ul><li>SMS, MMS gönderebilir </li></ul></ul><ul><ul><li>GSM 03.38, 03.40, 07.05 (Dahili modemli GSM Aygıtları) </li></ul></ul><ul><ul><li>7-Bit ve UCS2 mesaj tiplerini destekler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7-Bit : 7-Bit' lik GSM Alfabesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>UCS2 : Her karakter 2byte - 70 karakter limiti </li></ul></ul></ul>
 16. 20. Kullanılan Teknolojiler <ul><li>Örnek farklı alfabe kullanımı </li></ul>SmsMessage msg = new SmsMessage(); msg.setRecipient(“+905338435246”); String unicodeMsg = &quot;i u015 Fletme &quot;; // işletme msg.setUserData( unicodeMsg.getBytes(&quot;ISO-8859-9&quot;) ); msg.setCodingGroup(SmsMessage.DC_GROUP_GENERAL); msg.setAlphabet(SmsMessage.DC_UCS2); Standart: ISO-8859-1 Türkçe: ISO-8859-9 ş: u015F
 17. 21. Ajanda <ul><li>Genel Bakış </li></ul><ul><li>Gelişim Süreci </li></ul><ul><li>Kullanılan Teknolojiler </li></ul><ul><li>Katmanlar </li></ul><ul><li>Kullanıcı Arayüzü (GUI) </li></ul><ul><li>Örnek Kullanım Senaryosu (Demo) </li></ul>
 18. 22. Katmanlar <ul><li>Uygulama Katmanı </li></ul><ul><ul><li>Arayüz işlemleri ve kullanıcı etkileşimi </li></ul></ul><ul><li>Transaction Katmanı </li></ul><ul><ul><li>Data işlemleri (Update, Insert, Delete vs.) </li></ul></ul><ul><li>GSM Katmanı </li></ul><ul><ul><li>SMS gönderimi, Aygıt bağlantısı </li></ul></ul>
 19. 23. Ajanda <ul><li>Genel Bakış </li></ul><ul><li>Gelişim Süreci </li></ul><ul><li>Kullanılan Teknolojiler </li></ul><ul><li>Katmanlar </li></ul><ul><li>Kullanıcı Arayüzü (GUI) </li></ul><ul><li>Örnek Kullanım Senaryosu (Demo) </li></ul>
 20. 24. Kullanıcı arayüzü (GUI) <ul><li>Nasıl? </li></ul><ul><ul><li>Logo oluşturuldu </li></ul></ul><ul><ul><li>Splashscreen! </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0 ikonları </li></ul></ul>
 21. 25. Kullanıcı arayüzü (GUI) <ul><li>Bizim için öncelikli olanlar; </li></ul><ul><ul><li>Kullanım kolaylığı </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanıcının isteğine anında cevap </li></ul></ul><ul><ul><li>Hızlı Erişim </li></ul></ul><ul><ul><li>Güçlü Arama ve Raporlama </li></ul></ul>
 22. 31. Ajanda <ul><li>Genel Bakış </li></ul><ul><li>Gelişim Süreci </li></ul><ul><li>Kullanılan Teknolojiler </li></ul><ul><li>Katmanlar </li></ul><ul><li>Kullanıcı Arayüzü (GUI) </li></ul><ul><li>Örnek Kullanım Senaryosu (Demo) </li></ul>
 23. 32. Örnek Kullanım Senaryosu <ul><li>Demo </li></ul>
 24. 33. Sourcecode TEAM <ul><li>Teşekkürler... </li></ul>

×