Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Unified Process <ul><li>Selçuk Şenol </li></ul><ul><li>Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi </li></ul><ul><li>Bilişim Sistem...
Software Engineering <ul><li>Kısa süre. </li></ul><ul><li>Limitli bütçe. </li></ul><ul><li>Kaliteli Yazılım. </li></ul>
Unified Process <ul><li>Unified Process bir proje yönetim sürecidir. </li></ul>
Nasıl Bir Süreç ? <ul><ul><li>Gereksinimlerin büyük bütünden küçük parçalara bölündüğü, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kim,ne...
Unified Process Tarihi <ul><ul><li>1967 ilk ortaya çıkış </li></ul></ul><ul><ul><li>Ivar Jacobson(İsveç bilim adamı) </li>...
Unified Process <ul><li>Temelleri </li></ul><ul><ul><li>“ Iterative” ve “incremental” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Use-ca...
UP Yaşam Döngüsü <ul><li>“ Inception” – Projenin kapsamını tanımla ve iş durumunu (“business case”) geliştir </li></ul><u...
UP Destekleyicileri <ul><ul><li>Döküman örnekleri, </li></ul></ul><ul><ul><li>Araçlar-compilers,yapılandırma araçları, </...
Standish Group, CHAOS Report, 200 3 <ul><li>Yazılım projelerinin %66’si  başarısızlıkla sonuçlanıyor yada çok zor tamamla...
Developer Versus Customer
Yazılım Geliştirme <ul><li>Zorluklar… </li></ul><ul><li>Yazılım geliştirme , karmaşık, zaman alıcı ve hataya açık bir sür...
Unified Process Prensipleri <ul><li>Yazılımı tekrarlı (“iteratively”) geliştir </li></ul><ul><li>Gereksinimleri yönet </li...
UP Süreç Yapısı
UP Statik Yapısı <ul><ul><li>Çalışanlar (“Workers”) : Kim? </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiviteler (“Activities”): Nasıl? <...
 
UP Temelli Süreç Örneği <ul><li>2 yıllık bir proje için </li></ul><ul><ul><li>2,5 ay “inception” aşaması </li></ul></ul><u...
“ Inception” Aşaması <ul><li>Operasyonel kavramlar, kabul kriterleri ve nelerin ürünle ilgili olup olmadığını içerecek şek...
“ Inception” Aşaması - Çıktılar <ul><li>Vizyon dokümanı </li></ul><ul><ul><li>Proje gereksinimleri, anahtar özellikler ve ...
“ Elaboration” Aşaması <ul><li>Problem alanını analiz etmek </li></ul><ul><li>Mimari temeli oluşturmak </li></ul><ul><li>P...
“ Elaboration” Aşaması - Çıktılar <ul><li>“ Use case” modeli (en az %80’i tamamlanmış) </li></ul><ul><li>Tamamlayıcı gerek...
“ Construction” Aşaması <ul><li>Geri kalan bileşenler ve uygulama özellikleri geliştirilir </li></ul><ul><li>Tüm bileşenle...
“ Transition” Aşaması <ul><li>Yazılım ürününü kullanıcı sahasına taşımak </li></ul><ul><ul><li>Kullanıcı beklentilerinin y...
Yani…. <ul><li>Unified Process sadece yazılım sektöründe değil üretime dayalı tüm sektörlerde, üretim sürecini hızlandıran...
Sorular ?
<ul><li>TEŞEKKÜRLER </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SelçUk şEnol Unified Process

Bu slayt Unified Process hakkında bilgi vermektedir.

 • Login to see the comments

SelçUk şEnol Unified Process

 1. 1. Unified Process <ul><li>Selçuk Şenol </li></ul><ul><li>Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi </li></ul><ul><li>Bilişim Sistemleri Mühendisliği </li></ul>
 2. 2. Software Engineering <ul><li>Kısa süre. </li></ul><ul><li>Limitli bütçe. </li></ul><ul><li>Kaliteli Yazılım. </li></ul>
 3. 3. Unified Process <ul><li>Unified Process bir proje yönetim sürecidir. </li></ul>
 4. 4. Nasıl Bir Süreç ? <ul><ul><li>Gereksinimlerin büyük bütünden küçük parçalara bölündüğü, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kim,neyi,ne zaman yapacak sorularının yanıtlarının verildiği, </li></ul></ul><ul><ul><li>Parçacık ve basit nesneler ile geliştirme sürecinin sürat kazanmasının hedef alındığı, </li></ul></ul><ul><ul><li>UML in yazarları tarafından geliştirilmiş bir Mühendislik sürecidir. </li></ul></ul>
 5. 5. Unified Process Tarihi <ul><ul><li>1967 ilk ortaya çıkış </li></ul></ul><ul><ul><li>Ivar Jacobson(İsveç bilim adamı) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ericsson Ar-Ge Desteği </li></ul></ul><ul><ul><li>1995 IBM Unified Process Çalışmaları </li></ul></ul>
 6. 6. Unified Process <ul><li>Temelleri </li></ul><ul><ul><li>“ Iterative” ve “incremental” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Use-case driven” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Architecture centric” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Risk focused” </li></ul></ul><ul><li>Statik yapısına ek olarak, kurumların ve projelerinin özelliklerine göre uyarlanabilir bir yapıya sahiptir (“tailorable”) </li></ul>
 7. 7. UP Yaşam Döngüsü <ul><li>“ Inception” – Projenin kapsamını tanımla ve iş durumunu (“business case”) geliştir </li></ul><ul><li>“ Elaboration” – “Projeyi planla, özelliklerini tanımla, mimariyi dayanağı (“baseline”) oluştur </li></ul><ul><li>“ Construction” – Ürünü gerçekleştir </li></ul><ul><li>“ Transition” – Ürünü kullanıcılarına teslim et </li></ul>
 8. 8. UP Destekleyicileri <ul><ul><li>Döküman örnekleri, </li></ul></ul><ul><ul><li>Araçlar-compilers,yapılandırma araçları, </li></ul></ul><ul><ul><li>Veritabanları, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritik sistemler için güçlü kalite kontrol kriterleri, </li></ul></ul>
 9. 9. Standish Group, CHAOS Report, 200 3 <ul><li>Yazılım projelerinin %66’si başarısızlıkla sonuçlanıyor yada çok zor tamamlanıyor ! </li></ul>57% gereksinimlerin zayıf belirlenmesi , veya yönetilememesi 54% gerekli fonksiyonların son ürüne yansımaması 25 % yetersiz araç kullanımı veya gerekli eğitimin alınmaması 82% öngörülen zamanın aşılması , 51% öngörülen bütçenin aşılması
 10. 10. Developer Versus Customer
 11. 11. Yazılım Geliştirme <ul><li>Zorluklar… </li></ul><ul><li>Yazılım geliştirme , karmaşık, zaman alıcı ve hataya açık bir süreç </li></ul><ul><li>Oldukça bilgili ve yetkin geliştiricilere gereksinim duyuyor ve kaynaklar kısıtlı </li></ul><ul><li>Öğrenme eğrisi uzun </li></ul><ul><li>Geleneksel yazılım geliştirme ortamları yetersiz </li></ul><ul><li>Çözüm… </li></ul><ul><li>Endüstri Standartları ile Modelleme </li></ul><ul><li>Geliştirme ortamından daha çok faydalanmak </li></ul><ul><li>Hızlı ama sağlam kod geliştirme </li></ul><ul><li>Öğrenme eğrisini kısaltan veya ortadan kaldıran </li></ul>
 12. 12. Unified Process Prensipleri <ul><li>Yazılımı tekrarlı (“iteratively”) geliştir </li></ul><ul><li>Gereksinimleri yönet </li></ul><ul><li>Bileşen tabanlı (“component-based”) mimari kullan </li></ul><ul><li>Yazılımı görsel modelle </li></ul><ul><li>Yazılım kalitesini sürekli doğrula (“verification”) </li></ul><ul><li>Yazılımla ilgili değişiklikleri kontrol et </li></ul>
 13. 13. UP Süreç Yapısı
 14. 14. UP Statik Yapısı <ul><ul><li>Çalışanlar (“Workers”) : Kim? </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiviteler (“Activities”): Nasıl? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürünler (“Artifacts”) : Ne? </li></ul></ul><ul><ul><li>İş akışları (“Workflows”) : Ne zaman? </li></ul></ul>
 15. 16. UP Temelli Süreç Örneği <ul><li>2 yıllık bir proje için </li></ul><ul><ul><li>2,5 ay “inception” aşaması </li></ul></ul><ul><ul><li>7 ay “elaboration” aşaması </li></ul></ul><ul><ul><li>12 ay “construction” aşaması </li></ul></ul><ul><ul><li>2,5 ay “transition” aşaması </li></ul></ul>
 16. 17. “ Inception” Aşaması <ul><li>Operasyonel kavramlar, kabul kriterleri ve nelerin ürünle ilgili olup olmadığını içerecek şekilde proje yazılım kapsamını ve sınır durumlarını belirlemek </li></ul><ul><li>Sistemin işlevselliğini yönetecek ve tasarım kararlarını şekillendirecek kritik “use-case”lerini ayırt etmek </li></ul><ul><li>En az bir aday mimari göstermek </li></ul><ul><li>Projenin bütünü için tüm bütçe ve iş çizelgesini tahminlemek ve “elobration” aşaması için takip edilecek detaylı planı oluşturmak </li></ul><ul><li>Riskleri öngörmek </li></ul>
 17. 18. “ Inception” Aşaması - Çıktılar <ul><li>Vizyon dokümanı </li></ul><ul><ul><li>Proje gereksinimleri, anahtar özellikler ve temel sınırlamalarla ilgili genel vizyon </li></ul></ul><ul><li>“ Use case” modeli </li></ul><ul><ul><li>Bu aşamada tanımlanabilen tüm aktörler ve “use case”ler </li></ul></ul><ul><li>Başlangıç proje sözlüğü (“glossary”) </li></ul><ul><li>Başlangıç iş durumu (“business case”) </li></ul><ul><ul><li>İş bağlamı (“context”), başarı kriterleri (ciro, market, vb.) </li></ul></ul><ul><li>Finansal tahmin (“forecast”) </li></ul>
 18. 19. “ Elaboration” Aşaması <ul><li>Problem alanını analiz etmek </li></ul><ul><li>Mimari temeli oluşturmak </li></ul><ul><li>Proje planını geliştirmek </li></ul><ul><li>Projenin yüksek risklerini gidermek </li></ul><ul><li>Temel hedefler: </li></ul><ul><ul><li>Mimariyi geçerle ve dayanak (“baseline”) oluştur </li></ul></ul><ul><ul><li>Vizyon için dayanak oluştur </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Construction” aşaması için detaylı planı yap ve plan dayanağı oluştur </li></ul></ul><ul><ul><li>Mimarinin vizyonu kabul edilebilir bütçe ve zamanda destekleyeceğini göster </li></ul></ul>
 19. 20. “ Elaboration” Aşaması - Çıktılar <ul><li>“ Use case” modeli (en az %80’i tamamlanmış) </li></ul><ul><li>Tamamlayıcı gereksinimler; işlevsel olmayan ve bir “use case” ile ilişkisi olmayan gereksinimler </li></ul><ul><li>Yazılım mimari tanımı </li></ul><ul><li>Mimari prototip (“executable”) </li></ul><ul><li>Güncellenmiş risk listesi ve iş durumu (“business case”) </li></ul><ul><li>Tüm proje için geliştirme planı </li></ul><ul><ul><li>Tekrarları ve her tekrar için değerlendirme kriterlerini gösteren </li></ul></ul><ul><li>Kullanılacak süreçleri gösteren geliştirme durumu (“development case”) </li></ul><ul><li>Ön kullanıcı el kitabı (isteğe bağlı) </li></ul>
 20. 21. “ Construction” Aşaması <ul><li>Geri kalan bileşenler ve uygulama özellikleri geliştirilir </li></ul><ul><li>Tüm bileşenler ürüne entegre edilir </li></ul><ul><li>Tüm özellikler test edilir </li></ul><ul><li>Temel hedefler: </li></ul><ul><ul><li>Kaynakların optimizasyonu ve tekrar işlerden kaçınarak, geliştirme bütçesini azaltmak </li></ul></ul><ul><ul><li>Öngörülen kaliteye ulaşmak </li></ul></ul><ul><ul><li>Versiyonları (alpha, beta) oluşturmak </li></ul></ul><ul><li>Çıktılar: </li></ul><ul><ul><li>Uygun platformda entegre edilmiş yazılım ürünü </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanıcı el kitapları </li></ul></ul><ul><ul><li>Şu anki sürüm tanımı </li></ul></ul>
 21. 22. “ Transition” Aşaması <ul><li>Yazılım ürününü kullanıcı sahasına taşımak </li></ul><ul><ul><li>Kullanıcı beklentilerinin yeni sistemde karşılandığının geçerlenmesi, beta test </li></ul></ul><ul><ul><li>Projenin yenilediği eski sistemle ilgili paralel işlemler </li></ul></ul><ul><ul><li>Operasyonel veritabanı dönüşümleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanıcı ve bakımcıların eğitimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürünün pazar, dağıtım satış takımları için hazırlanması </li></ul></ul>
 22. 23. Yani…. <ul><li>Unified Process sadece yazılım sektöründe değil üretime dayalı tüm sektörlerde, üretim sürecini hızlandıran, zaman kazandıran ve kaliteyi arttıran bir disiplindir. </li></ul>
 23. 24. Sorular ?
 24. 25. <ul><li>TEŞEKKÜRLER </li></ul>

×