Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Volkan Gul Ali Kusmus Osman Marangoz Service Oriented Architecture2

bu slayt service oriendted architecture ahkkında bilgi veriyor

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Volkan Gul Ali Kusmus Osman Marangoz Service Oriented Architecture2

 1. 1. SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE Osman MARANGOZ Volkan GÜL Ali KÜSMÜŞ 06/10/09
 2. 2. İçerik <ul><li>Yazılım Mühendisliği </li></ul><ul><li>Standartlar </li></ul><ul><li>Mimariler </li></ul><ul><li>Servis Yönelimli Mimari </li></ul><ul><li>Demo </li></ul>06/10/09
 3. 3. Yazılım Mühendisliği Nedir ? <ul><li>Kısa zaman + Az maliyet => Kaliteli Ürün </li></ul><ul><li>Low Coupling – High Coherence ! </li></ul>06/10/09
 4. 4. Standartlar & Mimariler <ul><li>Standartlar neden vardır ? </li></ul><ul><ul><li>Az maliyet, zamandan kazanç, en az hata, kaliteli ürün ve ürünün global olması </li></ul></ul><ul><li>Kısıtlanma  </li></ul><ul><ul><li>Deniz – Hava yolu </li></ul></ul>06/10/09
 5. 5. Standartlar & Mimariler <ul><li>Mimari nedir ? </li></ul><ul><ul><li>Sistem yapısı, özelliği, ilişkileri... </li></ul></ul><ul><li>Yazılım mimarı ne yapar ? </li></ul><ul><ul><li>? ? ? </li></ul></ul>06/10/09
 6. 6. NE YAPAR ? <ul><li>Sistem için hangi mimarinin daha uygun olacağına karar verir. </li></ul><ul><li>Sistem gereksinimleri için mimari tasarımı yapar. </li></ul><ul><li>Projenin ekip ve/ya birimlerini yönetir. </li></ul><ul><li>Sisteme hakim olup bunu katılımcılara aktaran kişidir. </li></ul>06/10/09
 7. 7. Mimarinin Kalite Kriterleri <ul><li>Performans </li></ul><ul><ul><li>İşlevi gerçekleştirmek için harcanan süre. </li></ul></ul><ul><li>Erişilebilirlik </li></ul><ul><ul><li>Sistemin kullanımda olduğu süredir. Örnek : Banka ATM </li></ul></ul><ul><li>Güvenlik </li></ul><ul><ul><li>Sistemin beklenmeyen davranışları göstermemesi. </li></ul></ul><ul><li>İşlevsellik </li></ul><ul><ul><li>Sistemin yapması gereken işi ne kadar yapabildiği. </li></ul></ul><ul><li>Kullanılabilirlik </li></ul><ul><ul><li>Kullanım kolaylığı. Örnek : Sekreter-Mühendis </li></ul></ul>06/10/09
 8. 8. Servis Yönelimli Mimari <ul><li>Standartlar ve Webservisleri </li></ul><ul><ul><li>Döviz kurları, TC numarası sorgulama, Hava durumu... </li></ul></ul><ul><li>Verinin tek biryerde bulunmaması </li></ul><ul><ul><li>Kurumlar, organizasyonlar, şirketler... </li></ul></ul><ul><li>Yeniden kullanılabilirlik </li></ul><ul><ul><li>Servis haline getirip diğer sistemlerde tekrar tekrar kullanma. </li></ul></ul>06/10/09
 9. 9. Servis Yönelimli Mimariye Geçiş Süreci 06/10/09 C ve Pascal Java, C++ Corba, Com, Dcom XML, SOAP 1980 1990 2000 2010 XML WS Web LAN Internet SOA
 10. 10. SOAP & XML <ul><li>SOAP (Basit Nesne Erişim Protokolü), Uzaktaki servislere erişmeyi sağlayan ve bunları, platform bağımsız çalıştırmaya yarayan protokoldür . </li></ul>06/10/09
 11. 11. SOAP & XML 06/10/09
 12. 12. SOAP & WS-* <ul><li>SOAP genel olarak WS-* olarak bilinir. </li></ul><ul><ul><li>2’ye ayrılır </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Primitive MEP (Message Exchange Pattern) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complex MEP </li></ul></ul></ul>06/10/09
 13. 13. Primitive MEP 06/10/09
 14. 14. Complex MEP 06/10/09 Eş zamanlı çalışmayan mesajlaşma
 15. 15. Web Servis <ul><li>Servis Yönelimli Mimarinin en geniş kullanıldığı alandır. </li></ul><ul><li>Webservisi XML mesajlaşma tabanlı olup, bilgisayarlar arasında ağ üzerinden etkileşimi sağlayacak yazılım sistemidir. </li></ul><ul><li>Platform bağımsızlığı. </li></ul><ul><li>Web servisleri için SOAP, 80 numaralı portu kullanır, böylece Firewall sorunu yaşanmaz. </li></ul>06/10/09
 16. 16. Web Servis 06/10/09
 17. 17. Servis Yönelimli Mimarinin Faydaları <ul><li>Servislerin tekrar tekrar kullanımı </li></ul><ul><li>Low Coupling </li></ul><ul><li>Geliştirilebilir ve Genişletilebilir olması </li></ul><ul><li>Maliyet ve Esneklik </li></ul><ul><li>Kullanıcı gereksinimleri ile birlikte kolay ve hızlı altyapı değişimini sağlar. </li></ul>06/10/09
 18. 18. Özet <ul><li>Uygulamaların ve parçaların entegrasyonu </li></ul><ul><li>Platform bağımsız iletişim (XML) </li></ul><ul><li>Bilişim problemlerine popüler çözümler </li></ul><ul><li>E-Devlet </li></ul><ul><li>Yeni nesil programcılık mantığı </li></ul><ul><li>Az maliyet, yüksek performans, kolay kullanım </li></ul>06/10/09
 19. 19. Örnek Uygulama <ul><li>Webservisi ile günlük döviz kurlarını alma. </li></ul>06/10/09
 20. 20. || SORULAR ||
 21. 21. || SPONSORLARIMIZ ||

×