Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Week van de freelancer
Sessie Intellectuele eigendom
2 juni 2014
2
Michiel Verhamme
Unizo Studiedienst
ondernemerslijn@unizo.be
@MichielVerhamme
3
“Eigen – dom”: dit is van u, handen af!
 Exclusief!
 Niemand anders mag dit nemen
Tenzij met uw toestemming
 Indien ...
4
“Dit boek is mijn eigendom”
=> materieel
=> intellectueel ?
5
Niet enkel “materiële” eigendom, maar ook “intellectuele” eigendom
=> voortbrengselen van de geest
=> CREATIVITEIT
=> IN...
6
Meer dan u denkt!
Freelancers zijn actieve producenten
van IP
Juridisch kluwen van “IP” ontward
7
Weet u ook wélk recht u kan claimen?
2 soorten met verschillende bescherming rechten
8
1. Artistiek, literair (“cultureel”)
AUTEURSRECHTEN
9
Ook
Naburige rechten
Databanken
Computerprogramma’s
10
2. Ofwel industrieel (“economisch”), o.a.
Merken
Tekeningen / modellen
Octrooien (patent)
11
Ook
ideeën ?
12
Neen ! Louter (abstracte) ideeën zijn niet beschermd.
Loop met uw ideeën niet te koop!
13
Of, scherm ze af met een contract
geheimhoudingsclausules!
14
Wel beschermd / beschermbaar
Concrete veruitwendiging, uitwerking,
uitvoering van een idee
15
i-DEPOT oplossing?
• Enkel “datumbewijs”
• Bij het BBIE
• Papier of online
• Beperkte kost (35 / 45 € voor 5 jaar)
16
17
Auteursrechtelijk
beschermde werken
Veel meer dan u denkt!
18
Creatieve
inspanning
Concrete
vorm
origineel
auteursrecht “Werken van
letterkunde en kunst”
19
Literair
romans, gedichten,
toneelstukken,
wetenschappelijke teksten,
utilitaire teksten (zoals
gebruiksaanwijzingen),
...
20
Grafisch-visueel
schilderijen, tekeningen,
lithografieën, gravures, foto’s,
stripverhalen, logo’s,
aardrijkskundige kaa...
21
Muziek
muzikale composities
van welke aard dan
ook, liedjes, opera’s,
jingles, gsm–toontjes,
enz.;
22
Audio-visueel
films, documentaires,
tekenfilms,
animatiefragmenten,
videospellen, powerpoint-
presentaties, enz.;
23
Creatieve werken
beeldhouwwerken,
architecturale bouwwerken,
werken van toegepaste kunst
(zoals designs), choreografieë...
24
En nog veel meer . . .
maar, ook niet alles natuurlijk
25
Géén bescherming auteursrecht
ideeën
Wat al bestaat
Wat uitsluitend door machine
wordt voortgebracht
Wat niet door mens...
26
Een korte quiz: waar of niet-waar?
Uw algemene voorwaarden mogen niet gekopieerd
worden.
Een ontwerp lay-out voor een b...
27
Hoe beschermen?
Deponeren ? Gebruik copyrightteken?
Niet noodzakelijk, maar nuttig
+ disclaimer:
© … (naam, jaartal, ad...
28
Uw rechten als auteur
Kopiëren
Publiek maken
Verspreiden
Nooit
zonder
uw
toestemming!
29
Moment van
bekendmaking
Naamsvermelding
Wijziging van uw werk
U
beslist!
Uw rechten als auteur
30
Uitzonderingen
Onderwijs &
onderzoek
Familiekring
Andere
Informatief:
nieuws,
parodie,
karikatuur
Bibliotheken,
musea,…
31
Uw auteursrechten overdragen?
Kan men u
daartoe
verplichten?
Neen, maar dan verliest u
misschien een klant
Onderhandel
...
32
Uw auteursrechten overdragen, hoe
Schriftelijk
(bewijs) Duidelijk Inhoud
33
Uw auteursrechten overdragen, hoe
Inhoud van contract / clausule
• Gebruik en reikwijdte
• Voor elke exploitatiewijze
•...
34
Clausules
“Met deze overeenkomst wordt het auteursrecht overgedragen”
De auteur ontvangt voor elke exploitatie die hij ...
35
Rechtenvrij?
36
• Bvb.: onderneming die website,
reclamecampagnes, huisstijl, foto’s … laat
maken door ander bedrijf
Niet-culturele sec...
37
Freelancer ≠ personeel
 Werknemer die werk maakt = auteur
uitzondering: computerprogramma’s
 Om dit als werkgever te...
38
Duur van het auteursrecht
 tot 70 jaar na overlijden auteur
 Dus niet voor klassieke muziek
o tenzij nieuwe bewerking...
39
Wat als… ?
• Contract / overdracht?
• Indien niet, actiemogelijkheden
• Deskundige
• Bemiddeling / arbitrage
• Stopzett...
40
Hebt u hier al van gehoord?
41
Beheersvennootschappen
 Voor professionele auteurs
 Wie is wie?
42
Nieuw wetboek economisch recht
 Boek XI Intellectuele Eigendom
43
Merkbescherming
Veel meer dan u denkt!
44
Merkbescherming
- bedrijfsnaam,
- logo's,
- symbolen,
- productnamen,
- afkortingen,
- kleuren,
- vormen,
- verpakkinge...
45
Merkbescherming
Niet
beschrijvend!
Onderscheidend
vermogen
46
Merk of geen merk?
De Tomaat
Uw groentenwinkel
47
Soorten merken
Rode Duivels
48
Kan geen merk zijn
Openbare orde
Officiële symbolen, vlaggen
misleidend
andere
49
Hoe beschermen?
Deponeren ? Gebruik trademarkteken?
50
Voor welk gebied beschermen?
• www.boip.intBenelux
• http://oami.europa.euEuropees
• www.wipo.intInternationaal
51
Hoe beschermen?
www.boip.int
52
www.boip.int
53
Eigenschappen
merkdepot
Aanduiding
van
“klassen”
Beperkte
kost
10 jaar
beschermd
(verlengbaar)
eenvoudig
Zelf of
gemach...
54
Beschermingsomvang merk
1) Identieke tekens voor
identieke producten /diensten
2) Identiek / overeenstemmend
teken voor...
55
Valoriseren
•Schriftelijk
•BBIE
Overdracht
•(schriftelijk)
•BBIE
Licentie
56
Opgelet voor
oplichting !
gelijkaardige praktijken
als reclameronselaars…
57
Domeinnaam
58
Domeinnaam
• Wel mogelijks op
onderdelen daarvan
Geen IP
• beschikbaarheid
• Voorwaarden van diensten
voorwaarden
• Vor...
59
Tekeningen / modellen
60
Eigenschappen
tekeningen /
modellen
Uiterlijk
van
product
Nieuw
Eigen
karakter
2-dimensionaal
3-dimensionaal
Industriee...
61
Benelux
Registratie
model
Kostprijs
beperkt
Eenvoudige
registratie
Zelf of
specialist
BBIE
Enkel formele
controle
5 jaa...
62
Wat doen met uw bescherming?
•Overdracht
•Licentie
Valorisering
•actiesHandhaving
63
64
Octrooien / patenten
65
Waarom?
Kennis publiek
=>
INNOVATIE
LICENTIE
OVERDRACHT
66
Octrooibescherming
- product
- materiaal of
werktuig
- methode om dat te
bekomen
een
“uitvinding”
67
NIEUW
INVENTIEF
INDUSTRIEEL
TOEPASBAAR
OCTROOI
68
69
70
Kan geen octrooi zijn (oa)
Openbare orde
Kweekproducten, rassen
Business methods
Computerprogramma’s
71
Octrooiprocedure (België)
Indienen
aanvraag
DIE
Inhoud: beschrijving &
conclusies
Octrooiinformatie DIE
Indieningstaks
...
72
Octrooi in stand houden => jaartaksen
3de jaartaks 35 EUR
4de jaartaks 50 EUR
5de jaartaks 65 EUR
6de jaartaks 85 EUR
7...
73
Bundel van nationale octrooien
Strenge vertaaleisen
Hoge kosten voor aanvraag en
handhaving
Oppositie
=> Binnenkort een...
74
Uitvinder als freelancer
• Alleen of co-uitvinder (bijgedragen
aan totstandkoming)uitvinder
• Tenzij bij contractuele o...
75
Een staaltje intellectuele eigendom
Ik heb een origineel spel bedacht.
Hoe kan ik dat beschermen?
76
www.unizo.be/tweedelijnsadvies www.unizo.be/kennisnet
Meer weten?
Unizo Ondernemerslijn@unizo.be
0800 20 750
77
Meer weten?
Op papier of als e-book
www.unizo.be/adviesgidsen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom als freelancer?

930 views

Published on

Deze presentatie werd gebruikt tijdens het webinar 'Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom als freelancer?' in het kader van de UNIZO Week van de Freelancer 2014. Michiel Verhamme, adviseur UNIZO studiedienst, behandelde tijdens dit webinar de wetgeving betreffende intellectuele eigendom. Op basis daarvan kan u zich als freelancer beter wapenen in de overeenkomst met een opdrachtgever.
De opname van het webinar zelf kan u bekijken op www.lovetobefree.be.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom als freelancer?

 1. 1. Week van de freelancer Sessie Intellectuele eigendom 2 juni 2014
 2. 2. 2 Michiel Verhamme Unizo Studiedienst ondernemerslijn@unizo.be @MichielVerhamme
 3. 3. 3 “Eigen – dom”: dit is van u, handen af!  Exclusief!  Niemand anders mag dit nemen Tenzij met uw toestemming  Indien niet: DIEFSTAL !
 4. 4. 4 “Dit boek is mijn eigendom” => materieel => intellectueel ?
 5. 5. 5 Niet enkel “materiële” eigendom, maar ook “intellectuele” eigendom => voortbrengselen van de geest => CREATIVITEIT => INNOVATIE
 6. 6. 6 Meer dan u denkt! Freelancers zijn actieve producenten van IP Juridisch kluwen van “IP” ontward
 7. 7. 7 Weet u ook wélk recht u kan claimen? 2 soorten met verschillende bescherming rechten
 8. 8. 8 1. Artistiek, literair (“cultureel”) AUTEURSRECHTEN
 9. 9. 9 Ook Naburige rechten Databanken Computerprogramma’s
 10. 10. 10 2. Ofwel industrieel (“economisch”), o.a. Merken Tekeningen / modellen Octrooien (patent)
 11. 11. 11 Ook ideeën ?
 12. 12. 12 Neen ! Louter (abstracte) ideeën zijn niet beschermd. Loop met uw ideeën niet te koop!
 13. 13. 13 Of, scherm ze af met een contract geheimhoudingsclausules!
 14. 14. 14 Wel beschermd / beschermbaar Concrete veruitwendiging, uitwerking, uitvoering van een idee
 15. 15. 15 i-DEPOT oplossing? • Enkel “datumbewijs” • Bij het BBIE • Papier of online • Beperkte kost (35 / 45 € voor 5 jaar)
 16. 16. 16
 17. 17. 17 Auteursrechtelijk beschermde werken Veel meer dan u denkt!
 18. 18. 18 Creatieve inspanning Concrete vorm origineel auteursrecht “Werken van letterkunde en kunst”
 19. 19. 19 Literair romans, gedichten, toneelstukken, wetenschappelijke teksten, utilitaire teksten (zoals gebruiksaanwijzingen), reclameteksten, vertalingen, lezingen of elk ander geschrift;
 20. 20. 20 Grafisch-visueel schilderijen, tekeningen, lithografieën, gravures, foto’s, stripverhalen, logo’s, aardrijkskundige kaarten, of elke andere creatie in een visueel waarneembare vorm;
 21. 21. 21 Muziek muzikale composities van welke aard dan ook, liedjes, opera’s, jingles, gsm–toontjes, enz.;
 22. 22. 22 Audio-visueel films, documentaires, tekenfilms, animatiefragmenten, videospellen, powerpoint- presentaties, enz.;
 23. 23. 23 Creatieve werken beeldhouwwerken, architecturale bouwwerken, werken van toegepaste kunst (zoals designs), choreografieën, computerprogramma’s, databanken (structuur), enz.
 24. 24. 24 En nog veel meer . . . maar, ook niet alles natuurlijk
 25. 25. 25 Géén bescherming auteursrecht ideeën Wat al bestaat Wat uitsluitend door machine wordt voortgebracht Wat niet door mens is gecreëerd Technische uitvindingen Sportieve prestaties Officiële akten overheid
 26. 26. 26 Een korte quiz: waar of niet-waar? Uw algemene voorwaarden mogen niet gekopieerd worden. Een ontwerp lay-out voor een bedrijfspresentatie is vrij over te nemen. De kunstjes van uw huisdier kan u claimen.
 27. 27. 27 Hoe beschermen? Deponeren ? Gebruik copyrightteken? Niet noodzakelijk, maar nuttig + disclaimer: © … (naam, jaartal, adres) alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
 28. 28. 28 Uw rechten als auteur Kopiëren Publiek maken Verspreiden Nooit zonder uw toestemming!
 29. 29. 29 Moment van bekendmaking Naamsvermelding Wijziging van uw werk U beslist! Uw rechten als auteur
 30. 30. 30 Uitzonderingen Onderwijs & onderzoek Familiekring Andere Informatief: nieuws, parodie, karikatuur Bibliotheken, musea,…
 31. 31. 31 Uw auteursrechten overdragen? Kan men u daartoe verplichten? Neen, maar dan verliest u misschien een klant Onderhandel en maak een contract Vraag juridisch advies / bijstand
 32. 32. 32 Uw auteursrechten overdragen, hoe Schriftelijk (bewijs) Duidelijk Inhoud
 33. 33. 33 Uw auteursrechten overdragen, hoe Inhoud van contract / clausule • Gebruik en reikwijdte • Voor elke exploitatiewijze • Vergoeding • Voor elke exploitatie • Soort • Duidelijk bepaald • Duur Keuze voor licentie ipv overdracht Afspraken over toekomstige werken
 34. 34. 34 Clausules “Met deze overeenkomst wordt het auteursrecht overgedragen” De auteur ontvangt voor elke exploitatie die hij overdraagt een vergoeding van … €”
 35. 35. 35 Rechtenvrij?
 36. 36. 36 • Bvb.: onderneming die website, reclamecampagnes, huisstijl, foto’s … laat maken door ander bedrijf Niet-culturele sector of reclamewereld • Wel mogelijkheid om rechten in hun geheel over te dragen (inhoudelijke bepalingen beperkter dan algemene overdracht) schriftelijke + uitdrukkelijke overeenkomst als de opdrachtgever de auteursrechten wil verwerven Wordt vaak vergeten. Meestal geen probleem tot er geschil optreedt met de uitvoerder. Werken op bestelling
 37. 37. 37 Freelancer ≠ personeel  Werknemer die werk maakt = auteur uitzondering: computerprogramma’s  Om dit als werkgever te vermijden: overdracht van de rechten: •Uitdrukkelijk + schriftelijk •Arbeidsovereenkomst of afzonderlijke overeenkomst •Inhoudelijke bepalingen beperkter dan bij algemene overdracht
 38. 38. 38 Duur van het auteursrecht  tot 70 jaar na overlijden auteur  Dus niet voor klassieke muziek o tenzij nieuwe bewerkingen, vb Lotti goes Classic) o wel naburige rechten (billijke vergoeding) voor producties  Co-auteurs: toepassen op langstlevende
 39. 39. 39 Wat als… ? • Contract / overdracht? • Indien niet, actiemogelijkheden • Deskundige • Bemiddeling / arbitrage • Stopzetting inbreuk vorderen • Schadevergoeding eisen • Beslag inzake namaak • Terugroeping goederen handelsverkeer, afdracht winsten, verbeurdverklaring • Bewarend beslag op bankrekeningen • Douanemaatregelen • Strafrechtelijke sancties: • gevangenisstraf 3 maanden – 3 jaar • Geldboete 100 – 100.000 € (x 5,5) … uw opdrachtgever gaat lopen met uw creaties e.d. ?
 40. 40. 40 Hebt u hier al van gehoord?
 41. 41. 41 Beheersvennootschappen  Voor professionele auteurs  Wie is wie?
 42. 42. 42 Nieuw wetboek economisch recht  Boek XI Intellectuele Eigendom
 43. 43. 43 Merkbescherming Veel meer dan u denkt!
 44. 44. 44 Merkbescherming - bedrijfsnaam, - logo's, - symbolen, - productnamen, - afkortingen, - kleuren, - vormen, - verpakkingen, - slogans, - afbeeldingen, enz => Grafisch een “teken”
 45. 45. 45 Merkbescherming Niet beschrijvend! Onderscheidend vermogen
 46. 46. 46 Merk of geen merk? De Tomaat Uw groentenwinkel
 47. 47. 47 Soorten merken Rode Duivels
 48. 48. 48 Kan geen merk zijn Openbare orde Officiële symbolen, vlaggen misleidend andere
 49. 49. 49 Hoe beschermen? Deponeren ? Gebruik trademarkteken?
 50. 50. 50 Voor welk gebied beschermen? • www.boip.intBenelux • http://oami.europa.euEuropees • www.wipo.intInternationaal
 51. 51. 51 Hoe beschermen? www.boip.int
 52. 52. 52 www.boip.int
 53. 53. 53 Eigenschappen merkdepot Aanduiding van “klassen” Beperkte kost 10 jaar beschermd (verlengbaar) eenvoudig Zelf of gemachtigde
 54. 54. 54 Beschermingsomvang merk 1) Identieke tekens voor identieke producten /diensten 2) Identiek / overeenstemmend teken voor identieke / soortgelijke producten / diensten 3) Identieke / overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke producten / diensten 4) Identieke / overeenstemmende tekens niet als merk
 55. 55. 55 Valoriseren •Schriftelijk •BBIE Overdracht •(schriftelijk) •BBIE Licentie
 56. 56. 56 Opgelet voor oplichting ! gelijkaardige praktijken als reclameronselaars…
 57. 57. 57 Domeinnaam
 58. 58. 58 Domeinnaam • Wel mogelijks op onderdelen daarvan Geen IP • beschikbaarheid • Voorwaarden van diensten voorwaarden • Vordering tot staking • ADR First come, first serve, maar Geen cybersquatting!
 59. 59. 59 Tekeningen / modellen
 60. 60. 60 Eigenschappen tekeningen / modellen Uiterlijk van product Nieuw Eigen karakter 2-dimensionaal 3-dimensionaal Industrieel / ambachtelijk
 61. 61. 61 Benelux Registratie model Kostprijs beperkt Eenvoudige registratie Zelf of specialist BBIE Enkel formele controle 5 jaar, 4 x verlengbaar
 62. 62. 62 Wat doen met uw bescherming? •Overdracht •Licentie Valorisering •actiesHandhaving
 63. 63. 63
 64. 64. 64 Octrooien / patenten
 65. 65. 65 Waarom? Kennis publiek => INNOVATIE LICENTIE OVERDRACHT
 66. 66. 66 Octrooibescherming - product - materiaal of werktuig - methode om dat te bekomen een “uitvinding”
 67. 67. 67 NIEUW INVENTIEF INDUSTRIEEL TOEPASBAAR OCTROOI
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70 Kan geen octrooi zijn (oa) Openbare orde Kweekproducten, rassen Business methods Computerprogramma’s
 71. 71. 71 Octrooiprocedure (België) Indienen aanvraag DIE Inhoud: beschrijving & conclusies Octrooiinformatie DIE Indieningstaks 50 € Nieuwheids- onderzoek 300 € Octrooi- verlening 18 maanden Zelf /octrooigemachtigde
 72. 72. 72 Octrooi in stand houden => jaartaksen 3de jaartaks 35 EUR 4de jaartaks 50 EUR 5de jaartaks 65 EUR 6de jaartaks 85 EUR 7de jaartaks 100 EUR 8ste jaartaks 125 EUR 9de jaartaks 145 EUR 10de jaartaks 170 EUR 11de jaartaks 195 EUR 12de jaartaks 220 EUR 13de jaartaks 250 EUR 14de jaartaks 290 EUR 15de jaartaks 330 EUR 16de jaartaks 370 EUR 17de jaartaks 410 EUR 18de jaartaks 455 EUR 19de jaartaks 500 EUR 20ste jaartaks 545 EUR
 73. 73. 73 Bundel van nationale octrooien Strenge vertaaleisen Hoge kosten voor aanvraag en handhaving Oppositie => Binnenkort eenheidsoctrooi ! (25 EU-landen) Europees octrooi
 74. 74. 74 Uitvinder als freelancer • Alleen of co-uitvinder (bijgedragen aan totstandkoming)uitvinder • Tenzij bij contractuele overdracht • Steeds morele vaderschapsrechtoctrooirecht • Aanvrager • Mogelijkheid van overdracht / licentie eigenaar
 75. 75. 75 Een staaltje intellectuele eigendom Ik heb een origineel spel bedacht. Hoe kan ik dat beschermen?
 76. 76. 76 www.unizo.be/tweedelijnsadvies www.unizo.be/kennisnet Meer weten? Unizo Ondernemerslijn@unizo.be 0800 20 750
 77. 77. 77 Meer weten? Op papier of als e-book www.unizo.be/adviesgidsen

×