Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slutredovisning utvärdering koll avesta 140103

417 views

Published on

Evaluation ov a trial with fare free public transport in the town of Avesta in Sweden

Published in: Technology
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Slutredovisning utvärdering koll avesta 140103

 1. 1. Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta Transportforum Linköping 2014-01-09
 2. 2. Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta Vår presentation: • Uppdraget – vad vi har utvärderat • Resultat • Metod - hur vi har gått tillväga • Slutsatser • Kommentarer och personliga reflexioner
 3. 3. Uppdraget – vad vi har utvärderat • Effekt på kollektivtrafikresandet • Effekt på miljön – utsläpp av koldioxid • Förändrad kostnadsbild för kommunen • Jämförelse av erfarenheter från andra kommuner som har eller har haft avgiftsfri kollektivtrafik
 4. 4. Resultat - sammanfattning • Ökat kollektivtrafikresande med 80% • Minskat koldioxidutsläpp med 40 ton/år • Motsvarar ca 358 500 km bilresa eller ca 1 100 resor tur och retur Avesta-Stockholm per år • Jämförelse med andra kommuner visar att höga kostnader har gjort att flera kommuner (åter-)infört någon form av taxa
 5. 5. Resultat - effekt på resandet Hur har resandet förändrats? • 130% ökning på tätortslinjerna 301 och 302 • 60 % ökning på landsbygdslinje 3, Avesta – Horndal • Även linje 4 och 12 har ökat, men från låga nivåer
 6. 6. Resultat - effekt på resandet Fråga till bussresenärer: Reser du mer eller har du börjat åka buss? 6
 7. 7. Resultat - effekt på resandet Fråga till bussresenärer: Hur gjorde du dagens resa innan det blev gratis kollektivtrafik? 7
 8. 8. Resultat - effekt på resandet Fråga till bussresenärer: Vilket är ditt ärende? • Fler äldre (över 65 år) och tonåringar, färre medelålders, i undersökningen än i befolkningen i stort • Kan ha påverkat resultatet m a p ärendefördelning 8
 9. 9. Resultat - jämförelse med åtta andra kommuner • Varierande resultat - ökat bussresandet med 30 -250 % • På grund av höga kostnader har flera kommuner (åter-)infört någon form av taxa • Taxeinförandet har resulterat i minskat resande • Undantag - Hallstahammar och Surahammar har lyckats även på lång sikt med avgiftsfri kollektivtrafik • Stabil resandeökning utan att kostnaderna ökat anmärkningsvärt • Beror på bra samordning av skoltider, diskussioner med större arbetsplatser mm för att anpassa arbetsider efter busstider • Landsbygdstrafik i en relativt tätbefolkad bygd som inte medför kapacitetsproblem på bussarna
 10. 10. Resultat – direkta kostnadseffekter för kommunen • Total kostnadsökning (första halvåret 2013 mot samma tid 2012): 4,1 Mkr, varav… • 2,7 Mkr är kostnad för trafikutökning (750 000 för ny linje 302, resterande är för förstärkningar av befintliga linjer) • 990 000 kr intäktsbortfall • 350 000-400 000 kr är generell kostnadsökning för bränsle och personal • Skolkorten ett nollsummespel för kommunen 10
 11. 11. Resultat - jämförelse med andra kommuner Folkmängd Invånare/km2 Kommentar 21 500 35 Ingen avgift 15 300 90 Ingen avgift 5 900 5,5 Ingen avgift, reducerat turutbud Kiruna 23 000 1,2 Årsavgift (100 kr/år) Gällivare 18 300 1,2 Årsavgift (800 kr/år för vuxna, 100 kr/år för ungdomar) Övertorneå 4 800 2,0 Årsavgift (800 kr/år för ungdomar, 3000 kr/år för övriga) Jokkmokk 5 100 0,29 Återgått till normal taxa Älvsbyn 8 200 4,8 Återgått till normal taxa 23 700 32 Återgått till normal taxa Kommun Avesta (som jämförelse) Hallstahammar Ockelbo Kristinehamn 11
 12. 12. Metod – hur vi har gått tillväga Resandeförändring • Jämfört antalet resor under två veckor i oktober 2011 med motsvarande veckor i oktober 2012. • Statistik från Dalatrafik för resande i oktober 2011 • Statistik från manuell räkning av resenärer för resande i oktober 2012
 13. 13. Metod – hur vi har gått tillväga Typ av resenärer och resa • Resultat från hållplatsundersökning i maj 2013 • Intervjuer med 105 bussresenärer • Motsvarar 8% av bussresenärerna
 14. 14. Metod – hur vi har gått tillväga Effekt på miljön • Resultat från hållplatsundersökningen visar att: o 39 procent av de nya bussresenärerna var tidigare bilister o Dessa har ersatt bilresa med bussresa motsvarande 358 500 km/år • Utsläpp från den ökade busstrafiken har räknats av
 15. 15. Metod – hur vi har gått tillväga Jämförelse av erfarenheter med andra kommuner • Intervjuer med tjänstemän på åtta kommuner som har eller har haft avgiftsfri kollektivtrafik. • Genomgång av rapporter och utvärderingar från dessa kommuner.
 16. 16. Slutsatser • Avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta har resulterat i en kraftig resandeökning • Andelen bilister som bytt från bil till buss är förhållandevis högt • Avgiftsfri kollektivtrafik innebär generellt ökade kostnader på sikt, åtminstone i tätortstrafik: • behov av fler bussar • kostnaderna för busstrafik stiger generellt • Jämförelsen med andra kommuner visar att resenären värderar bra trafik högre än biljettpriset • Viktigt ta vara på erfarenheter från andra kommuner som har eller har haft avgiftsfri kollektivtrafik
 17. 17. Kommentarer och personliga reflexioner • Kommentarer har framkommit från förarhåll: • ”Svårt att hålla tidtabellen” • ”Stressig situation” – många barnvagnar, hot från passagerare • ”Bussarna är värmestugor för bl a asylsökande” (Migrationsverket har anläggningar i Krylbo och Horndal) • Detta, och ökade trafikeringskostnader för förstärkningar, visar på behov av ökad styrning av passagerarflödet, eller tätare turer • Det kan även i viss mån handla om ovana hos resenärer och hos förarkåren 17
 18. 18. TACK! Ulrik Berggren Tel: 010-615 55 14 E-post: ulrik.berggren@ramboll.se Lars Enoksson Tel: 0226-64 50 08 E-post: lars.enoksson@avesta.se

×