Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etkili İletişim Becerileri

806 views

Published on

İletişim “communis” kelimesinden türetilmiştir. “Commun” ortak anlamına gelir.
İletişim kurulabilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına
ihtiyaç vardır.

Published in: Career
 • Login to see the comments

Etkili İletişim Becerileri

 1. 1. Univerist.com.tr İletişim Süreci Öğeleri İletişimin Önemi ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
 2. 2. Univerist.com.tr İletişim “communis” kelimesinden türetilmiştir. “Commun” ortak anlamına gelir. İletişim kurulabilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına ihtiyaç vardır.
 3. 3. Univerist.com.tr
 4. 4. Univerist.com.tr KAYNAK MESAJ KANAL ALICI
 5. 5. Univerist.com.tr 1. Dinliyor musunuz? 2. Anlıyor musunuz? 4. Karlı ilişki oluşturmak ve müşteri memnuniyeti yaratmak 3. Anladığınızı test ediyor musunuz? 5. Empatik iletişimi kullanıyor musunuz ? 6. Yeterince açık mısınız ?
 6. 6. Univerist.com.tr 55% Beden Dili (Sözsüz İletişim) 7% Sözcükler 38% Ses
 7. 7. Univerist.com.tr 1 Birbirimizi anlamaya, 2 Sevmeyi öğrenmeye, 3 İlişkileri başlatmaya ve sonlandırmaya, 4 Kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye, 5 Başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye ulaşırız. İLETİŞİM YOLUYLA
 8. 8. Univerist.com.tr Herkesin algılama kapasitesi farklıdır. Herkes algıladığı ölçüde bilgi toplayabilmektedir. Herkes aynı şekilde algılamamakta; birbirinden farklı biçimlerde öğrenebilmektedir.
 9. 9. Univerist.com.tr Kişilik farklılıkları Dil farklılıkları Eğitim farklılıkları Sosyal, kültürel ve çevre farklılıkları Fiziksel görünüm İhtiyaçlar
 10. 10. Univerist.com.tr Ne? Ne Zaman? Neden?Nasıl? Nerede? Kim? 5N? 1K?
 11. 11. Univerist.com.tr 1 Konuşma 2 Konuşmacıyı rahatlat 3 Dinlemek istediğini göster 4 Dikkatini dağıtan engelleri kaldır 5 Konuşmacı ile empati kur 6 Sabırlı ol 7 Sakinliğini koru 8 Tartışma veya eleştiride bulunma 9 Açıklayıcı sorular sor 10 Konuşma
 12. 12. Univerist.com.tr Öfke ve nefret duyguları oluşturur. Kişiye kendi ile ilgili bir şeyler söyler. Çekingen ya da saldırgan insanlar yaratır. Kişiye yöneliktir. Benlik saygısını zedeler ya da tümden yok eder. SEN DİLİ
 13. 13. Univerist.com.tr BEN DİLİ Davranışa yöneliktir. Alıcıya mesajı veren ile ilgili bilgi söyler. Benlik saygısına olumlu katkısı vardır. Gönderende yardım isteği doğurur. Atılgan insanlar yaratır.
 14. 14. Univerist.com.tr 1.Önce insanların kafalarında istek yaratılmalıdır. 2.İnsanların ilgisini çek ve gerisini onların hayal gücüne bırak. 3.İnsanlar ne söylediklerinde veya söylemediklerinde kendilerinden ip uçları verirler. 4.Cazibeyi öne sür. Sürekli ulaşılması gereken hedefi, amacı, olayı ve durumu destekle. 5.Cazibeyi öne sür. Sürekli ulaşılması gereken hedefi, amacı, olayı ve durumu destekle. 6.Amaca ulaşıldığında insanlara ne kazanacağını ve bu amaçlara ulaşılmadığında oluşabilecek kayıpları göster, anlat ve hissettir.
 15. 15. Univerist.com.tr Mesajlar net, açık ve anlaşılır olsun. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bilgiler verin. Bir ağız iki kulak varsa, bir konuşup iki dinleyin. Karşınızdakini asla üçüncü şahısların yanında eleştirmeyin.
 16. 16. Univerist.com.tr Sanatçı Çocuk Egosu Mühendis Doktor Yetişkin Egosu Hakim Savcı Öğretmen Politikacı Yönetici Ana-baba Egosu Duygusal Mantıklı Ahlakçı
 17. 17. Univerist.com.tr https://drive.google.com/file/d/0B87wqkStQwPYOEZpMGw5UlV2V1k/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B87wqkStQwPYb1lrY1p1M0Frb1E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B87wqkStQwPYWFktMnRxNFRVVFU/view?usp=sharing

×