Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projektinhallinnan kehittäminen –Vertailussa Basecamp, Vtigerja CollabtiveVIDICO hankkeen raportti – 17.4.2013Harri Lakkal...
Taustaa raportista‣ Tehokas projektinhallinta on perustarve kaikille yrityksille, joissa tehdään sisäisiä taiasiakasprojek...
Projektinhallinta
Modernit projektinhallintatyökalut‣ Perinteisesti projektinhallintaratkaisut ovat keskittyneet lähinnätyön suunnitteluun, ...
Tyypillisiä kehittämistavoitteita‣ Tehokkaat projektinhallintakäytännöt‣ Projektiin liittyvän viestinnän tehostaminen‣ Pää...
Järjestelmiä vertailtaessahuomioitavia asioita‣ Toiminnallisuudet‣ Tarjoaako järjestelmä kaikki halutut toiminnot? Voidaan...
Projektinhallintaan liittyvätjärjestelmätProjektin-hallintaAsiakas-tiedon-hallinta(CRM)Tunti-seurantaLaskutus/Talous-halli...
NäkyvyystasotProjekti-keskustelutja tiedotAsiakas-keskustelutja tiedotVaikka asiakas olisikinmukana projektitilassa,osa ti...
Tyypillisiä ominaisuuksia‣ Seuraavassa joitain tyypillisiä projektinhallintajärjestelmän ominaisuuksia‣ Suunnittelu‣ Proje...
Basecamp
Basecamp‣ Basecamp (http://basecamp.com) on amerikkalaisen 37 Signals -yrityksenpilvipalveluna tarjottava projektinhallint...
Listaus aktiivisistaprojekteistaProjektinetusivu
Tehtävälistaus jakeskustelua listastaKeskusteluayksittäisestätehtävästä
Basecamp – Hinnoittelu‣ Palvelun käyttömaksetaanluottokortilla‣ 60 päivänilmainenkokeilujakso‣ Tilauksenmuuttaminenonnistu...
Basecamp – Plussat‣ Sujuva käyttökokemus ja miellyttävä ulkoasu‣ Hyvät ominaisuudet projektiin liittyvään kommunikointiin‣...
Basecamp – Miinukset‣ Järjestelmä ei tue etappeja (engl. “milestones”), työmääräarvioitatehtäville tai tuntiseurantaa‣ Tun...
Basecamp – Huomioita‣ Asiakkaiden osallistuminen‣ Asiakkaat tai alihankkijat on helppo kutsua mukaan projekteihin. He näke...
Vtiger CRM:nprojektinhallintaominaisuudet
Vtiger CRM‣ Vtiger CRM (www.vtiger.com) on avoimen lähdekoodin asiakkuudenhallintajärjestelmä(CRM). Se on suhteellisen suo...
JärjestelmänaloitusnäkymäListausliideistä
Näkymä projektintehtäviin, etappeihinja kalenteriinLomake uudenprojektin luomiseen
Vtiger – Hinnoittelu‣ Avoimen lähdekoodin version saa ladattua itselleenilmaiseksi. Järjestelmän voi asentaa Windows-, Lin...
Vtiger – Plussat‣ Vtigerissä on samassa järjestelmässä sekä CRM- että projektinhallintatoiminnot, jotkaon toteutettu lisäo...
Vtiger – Miinukset‣ Käyttökokemus on vanhahtava, eikä modernien verkkosovellusten tasolla. Kohtajulkaistava uusi versio ku...
Vtiger – Huomioita‣ Asiakkaiden osallistuminen‣ Järjestelmän käyttäjät näkevät kaiken sisällön, mukaan lukien asiakasrekis...
Collabtive
Collabtive‣ Collabtive (collabtive.o-dyn.de) on avoimen lähdekoodinprojektinhallintajärjestelmä. Järjestelmää kehittää sak...
Omat tehtävät-näkymäProjektinpäänäkymä
Tiedostopankki-näkymäLomake viestinkirjoittamiseen
Collabtive – Hinnoittelu‣ Collabtiven perusjärjestelmä on ladattavissa verkostailmaiseksi. Järjestelmän voi asentaa Window...
Collabtive – Plussat‣ Järjestelmän ulkoasu on ammattimainen, tosin melko tumma. Toinen valittava ulkoasu onpuolestaan hyvi...
Collabtive – Miinukset‣ Tehtäville ei voi antaa työmääräarvioita ja projektin etenemisprosenttiperustuu pelkästään hoidetu...
Collabtive – Huomioita‣ Asiakkaiden osallistuminen‣ Järjestelmässä eri roolit käyttäjille, ylläpitäjille ja asiakkaille. A...
Yhteenveto
Yhteenveto järjestelmistä‣ Basecamp‣ Järjestelmistä selkeästi helppokäyttöisin ja modernein ulkoasultaan. Pilvipalvelunakä...
VIDICO hanke‣ VIDICO - Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (VisibleDigital Competence) -hanke on Päijät-Hämeen ...
www.intosome.fiHarri Lakkalaharri.lakkala@intosome.fi+358 45 260 3884
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projektityokalut raportti VIDICO

603 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projektityokalut raportti VIDICO

 1. 1. Projektinhallinnan kehittäminen –Vertailussa Basecamp, Vtigerja CollabtiveVIDICO hankkeen raportti – 17.4.2013Harri Lakkala, Intosome
 2. 2. Taustaa raportista‣ Tehokas projektinhallinta on perustarve kaikille yrityksille, joissa tehdään sisäisiä taiasiakasprojekteja. Projekteja on hyvin monenlaisia aina asiakkaan pienien verkkosivujentoteuttamisesta ydinvoimalan rakentamiseen, joten tarpeetkin vaihtelevat laidasta laitaan.‣ Projektinhallintaominaisuudet löytyvät monesta työkalusta, mutta käytännössä ominaisuuksientoteutuksen taso vaihtelee paljon ja eri järjestelmät soveltuvat eri tyyppisten projektienhoitamiseen. Moni järjestelmä voi näyttää esittelykuvissa toimivalta, mutta käytännössäosoittautua työntekoa enemmän haittaavaksi kuin tukevaksi. Projektinhallintajärjestelmäävalitseva joutuukin näkemään paljon vaivaa, jos haluaa tehdä valintansa laajoilla taustatiedoilla.‣ Raportissa on käsitelty osassa VIDICO hankkeen yrityspilotteja esiin nousseita tarpeitaprojektinhallintakäytäntöjen kehittämiselle. Yrityspiloteista erityisesti Codelman pilotti on ollutkimmokkeena tämän raportin tekemiselle.‣ Yleisten tarpeiden läpikäynnin lisäksi raportissa on esitelty ja analysoitu 3 erilaistaprojektinhallintaratkaisua. Esitellyt vaihtoehdot ovat Vtiger CRM:n projektinhallintaominaisuudet,avoimen lähdekoodin Collabtive-järjestelmä sekä verkkopalveluna käytettävä Basecamp.‣ Raportin on laatinut Harri Lakkala Intosomesta
 3. 3. Projektinhallinta
 4. 4. Modernit projektinhallintatyökalut‣ Perinteisesti projektinhallintaratkaisut ovat keskittyneet lähinnätyön suunnitteluun, tehtävien hallintaan ja raportointiin.Modernit ratkaisut sisältävät tämän lisäksi yhä enemmäntukea projektia koskevaan kommunikointiin, sekä yrityksensisällä että asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa.‣ Tyypillisiä uusia ominaisuuksia ovat mm. keskustelut projekteistaja jaettujen sisältöjen kommentointi‣ Tämän lisäksi osa järjestelmistä mahdollistaa asiakkaan taialihankkijan ottamisen mukaan projektitilaan. Tällöin aiempaaisompi osa kommunikoinnista voidaan siirtää työkaluun, mikähelpottaa tiedonkulkua projektin osallistujien kesken sekätiedon tallentumista tulevaa käyttöä varten.
 5. 5. Tyypillisiä kehittämistavoitteita‣ Tehokkaat projektinhallintakäytännöt‣ Projektiin liittyvän viestinnän tehostaminen‣ Päällekkäisen ja turhan työn vähentäminen‣ Selkeät prioriteetit projekti- ja työntekijätasolla‣ Raportoinnin ja seurannan helpottaminen‣ Tiedon tallentaminen‣ Viestinnän ja projektimateriaalien tallentuminen yhteen paikkaan yrityksenomaisuudeksi‣ Uusien projektin osallistujien perehdyttämisen nopeuttaminen ja tukeminen‣ Riskienhallinta‣ Poikkeustilanteista, kuten lomat ja sairaustapaukset, selviämisen helpottaminen‣ Lähtevien osaajien (hiljaisen) tiedon tallentaminen
 6. 6. Järjestelmiä vertailtaessahuomioitavia asioita‣ Toiminnallisuudet‣ Tarjoaako järjestelmä kaikki halutut toiminnot? Voidaanko puutteita täydentää muilla ratkaisuilla? Onkoseuraavissa versioissa luvassa haluttuja toimintoja?‣ Muiden tahojen osallistaminen‣ Voiko järjestelmään kutsua asiakkaan tai alihankkijoita mukaan? Voiko tiedon ja keskustelujen näkyvyyttämuille osapuolille rajata?‣ Integraatiot muihin järjestelmiin‣ Minkä muiden järjestelmien kanssa ratkaisu tulisi integroida? Onko valmiita integraatioita olemassa jatarjoaako järjestelmä integraatiorajapintoja?‣ Turvallisuus ja jatkuvuus‣ Onko palveluntarjoaja luotettava ja onko järjestelmän turvallisuudesta huolehdittu? Ovatko järjestelmä jatoimittaja todennäköisesti olemassa parin vuoden päästä? Millainen ekosysteemi palvelun ympärillä on?Saammeko tietomme ulos järjestelmästä ja kuinka helposti voimme vaihtaa ratkaisua?‣ Käyttökokemus‣ Onko järjestelmän ja toimintojen käyttökokemus tarpeeksi hyvä? Soveltuuko järjestelmä yrityksemmeprosesseihin ja kulttuuriin?‣ Kustannukset‣ Mitä järjestelmän hankinta ja ylläpito maksaa? Paljonko tarvitsemme koulutusta ja konsultointia?
 7. 7. Projektinhallintaan liittyvätjärjestelmätProjektin-hallintaAsiakas-tiedon-hallinta(CRM)Tunti-seurantaLaskutus/Talous-hallintoProjektinhallintaratkaisunlisäksi yrityksessä kannattaamiettiä siihen liittyviäjärjestelmiä ja tarpeita,kuten asiakastiedonhallintaa, tuntiseurantaa jataloushallintoa.Tuntiseuranta voi olla osaprojektinhallinta- taitaloushallintojärjestelmää taioma erillinen ratkaisunsa.
 8. 8. NäkyvyystasotProjekti-keskustelutja tiedotAsiakas-keskustelutja tiedotVaikka asiakas olisikinmukana projektitilassa,osa tiedosta halutaantyypillisesti pitää vainoman henkilöstönnähtävänä. Joskäytettävä ratkaisu eitue näkyvyydenrajoittamista, joudutaansisäiset keskustelut jatiedonjako hoitamaaneri työtilassa taityökalussa.
 9. 9. Tyypillisiä ominaisuuksia‣ Seuraavassa joitain tyypillisiä projektinhallintajärjestelmän ominaisuuksia‣ Suunnittelu‣ Projektin etappien määrittely‣ Tehtävät ja tehtävälistat‣ Tehtävän vastuuhenkilö, deadline, työmääräarvio ja kirjatut tunnit‣ Visualisointi‣ Projektisuunnitelma Gantt-kaaviona ja kalenterinäkymänä‣ Projektin eteneminen prosentteina kokonaisuudesta‣ Mahdollisesti “liikennevalot” eri tehtäville, sen mukaan etenevätkö ne aikataulussa‣ Kokoavat näkymät‣ Kuukausittaiset/viikottaiset tuntiraportit ja kannattavuuslaskelmat, työntekijöiden kuormitustaso‣ Käyttäjän tehtävät kaikissa projekteissa‣ Projektiportfolion raportointi
 10. 10. Basecamp
 11. 11. Basecamp‣ Basecamp (http://basecamp.com) on amerikkalaisen 37 Signals -yrityksenpilvipalveluna tarjottava projektinhallintajärjestelmä. Se on osa yrityksen laajempaapalvelutarjontaa, johon kuuluu mm. CRM- ja chat-järjestelmät.‣ Kokeiltavana oli Basecampin uudistunut versio (edellistä versiota kutsutaan nytnimellä Basecamp Classic), jossa etenkin käyttöliittymää on parannettuhuomattavasti. Samalla kuitenkin joistain edellisen version ominaisuuksista onluovuttu.‣ Basecampin suurin vahvuus on sen yksinkertaisuus ja sujava käyttökokemus.Valitettavasti tämä tarkoittaa samalla puutteita ominaisuuksissa, joten järjestelmä eisovellu ihan kaikille. Monet ulkoiset kansainväliset järjestelmät kytkeytyvätBasecampiin, mikä voi tarjota ratkaisun osaan lisätarpeista.‣ Basecamp keskittyy järjestelmänä enemmän projektiryhmän kommunikointiin, kuintiukkaan suunnitteluun ja tehtävien seurantaan. Mielenkiintoisena ominaisuutenaasiakkaan ja alihankkijat voi kutsua helposti mukaan projektiin seuramaan jakommentoimaan sen etenemistä sekä myös jakamaan sisältöjä.‣ Basecamp on hyvin suosittu maailmalla, etenkin markkinointi- jasuunnittelupalveluja tarjoavissa yrityksissä.
 12. 12. Listaus aktiivisistaprojekteistaProjektinetusivu
 13. 13. Tehtävälistaus jakeskustelua listastaKeskusteluayksittäisestätehtävästä
 14. 14. Basecamp – Hinnoittelu‣ Palvelun käyttömaksetaanluottokortilla‣ 60 päivänilmainenkokeilujakso‣ Tilauksenmuuttaminenonnistuurajoituksetta
 15. 15. Basecamp – Plussat‣ Sujuva käyttökokemus ja miellyttävä ulkoasu‣ Hyvät ominaisuudet projektiin liittyvään kommunikointiin‣ Keskustelut, kommentit jne.‣ Tukee projektipohjia (engl. “templates”). Projektia luotaessa projektipohjantehtävälistat, tehtävät, kalenterimerkinnät ja viestit kopioituvat uuteen projektiin.‣ Kattavat ja helppokäyttöiset kalenteritoiminnot‣ Laajat mahdollisuudet käyttää toimintoja myös sähköpostin kautta. Sähköposteihinvoi vastata niin että vastaus tallentuu suoraan Basecampiin.‣ Mobiilisovellus saatavilla iPhonelle ja monipuolinen mobiilisivusto muilleälypuhelimille. Lisäksi kolmansien osapuolien tekemiä mobiilisovelluksia.‣ Tiedostojen lisääminen ja käsittely on helppoa. Tiedostoja voi organisoidaavainsanojen (engl. “label”) avulla.‣ Suosittu järjestelmä joten valmiita integraatioita löytyy paljon (http://basecamp.com/extras). Suomalaisia laskutus- tai muita järjestelmiä ei kuitenkaan ole listalla.
 16. 16. Basecamp – Miinukset‣ Järjestelmä ei tue etappeja (engl. “milestones”), työmääräarvioitatehtäville tai tuntiseurantaa‣ Tuntiseurantaa voi käyttää ulkoisia palveluja, kuten Toggl(www.toggl.com). Integraatio kuitenkin hyvin pelkistetty eli projektit jatehtävät saa ainoastaan vietyä ulkoiseen järjestelmään.‣ Ei tukea Gantt-kaavioille projektien suunnitteluun.‣ Basecampin käyttöliittymä on saatavissa vain englanniksi, eikäkäännöksiä ole luvattu. Sisällöt voivat kuitenkin olla vapaasti milläkielellä tahansa.‣ Kytkentä saman yrityksen CRM-järjestelmään Highriseen on hyvinpinnallinen (Highrisestä voi luoda uuden projektin kaupansaamisen jälkeen)
 17. 17. Basecamp – Huomioita‣ Asiakkaiden osallistuminen‣ Asiakkaat tai alihankkijat on helppo kutsua mukaan projekteihin. He näkevätvain projektit joissa ovat mukana. Projektiin liittyvä kommunikointi ja tiedonjakovoidaan näin keskittää yhteen paikkaan, josta kaikki osapuolet näkevät sen.‣ Viestien ja sisältöjen näkyvyyttä voi kuitenkin hallita vain projektitasolla.Projektitiimi tarvitsee sen vuoksi erillisen paikan sisäisiin keskusteluihin, joita eihaluta näyttää muille osapuolille.‣ Tuleva kehitys‣ Basecampin tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa. Pyrkimysyksinkertaisuuteen takaa sujuvan käyttökokemuksen, mutta helposti rajoittaakäyttöä rajattujen ominaisuuksien vuoksi.‣ Edellisen version (Basecamp Classic) ominaisuuksista osa jätettiinuudistuksen yhteydessä pois, mikä suututti osan käyttäjistä. Aiemmassaversiossa oli mukana mm. tuntiseuranta ja mahdollisuus vaihtaakäyttöliittymän kieltä.
 18. 18. Vtiger CRM:nprojektinhallintaominaisuudet
 19. 19. Vtiger CRM‣ Vtiger CRM (www.vtiger.com) on avoimen lähdekoodin asiakkuudenhallintajärjestelmä(CRM). Se on suhteellisen suosittu edullisuutensa ja monipuolisten ominaisuuksien vuoksi.‣ Vtiger on hyvin monipuolinen järjestelmä ja sen vuoksi käyttäjälle aluksi helposti sekava.Järjestelmän näkymiä saa muokattua laajasti, joten käyttäjäkokemusta voi yksinkertaistaahaluttaessa.‣ Testattavana oli Vtigerin versio 5.4, joka on jo vanhahtavan näköinen. Isompi päivitystoiminnallisuuksiin ja ulkoasuun on luvassa version 6.0 myötä, jonka julkaisu on luvattutoukokuulle 2013.‣ Vtigeriä kehittää kaupallinen yritys (Vtiger Ltd), joka tarjoaa järjestelmää avoimenlähdekoodin version lisäksi myös tuotteistettuna pilvipalveluna (Vtiger CRM On Demand)sekä myy asiantuntijapalveluita. Pilviversio tarjoaa helpon tavan ottaa järjestelmä käyttöön,jos järjestelmää ei haluta omalle palvelimelle.‣ Vtiger on kehitetty CRM-järjestelmäksi, mutta tarjoaa myös perustasonprojektinhallintaominaisuudet. Yritykselle, joka etsii ratkaisua sekä asiakkuuksien ettäprojektien hallintaan, yhdistelmä on tämän vuoksi kiinnostava.Projektinhallintaominaisuudet on toteutettu Vtigeriin lisäosana.
 20. 20. JärjestelmänaloitusnäkymäListausliideistä
 21. 21. Näkymä projektintehtäviin, etappeihinja kalenteriinLomake uudenprojektin luomiseen
 22. 22. Vtiger – Hinnoittelu‣ Avoimen lähdekoodin version saa ladattua itselleenilmaiseksi. Järjestelmän voi asentaa Windows-, Linux- taiMac-koneelle.‣ Tässä vaihtoehdossa tarvitset omaa IT-osaamista sekäpalvelimen järjestelmän asentamista varten.‣ Jos tarvitset apua asennukseen, Vtiger-palveluja Suomessamainostavat ainakin CVM Services (http://cvmservices.fi) sekäStratman (www.stratman.fi). Myös paikalliset IT-palveluyrityksetvoivat hyvinkin tarjota apua järjestelmän kanssa.‣ Vtiger CRM On Demand (www.vtiger.com/crm/crm-features-pricing/pricing/) tarjoaa Vtigerin käyttöön suoraanverkosta. Ratkaisun käyttö maksaa 12$ eli vähän yli 9€(04/2013) per käyttäjä kuussa.
 23. 23. Vtiger – Plussat‣ Vtigerissä on samassa järjestelmässä sekä CRM- että projektinhallintatoiminnot, jotkaon toteutettu lisäosana. Lisäksi järjestelmällä voi hoitaa asiakastukea.‣ Yhteisestä järjestelmästä on hyötyä etenkin myyntiin ja markkinointiin liittyvissä projekteissa.‣ Järjestelmä tukee etappien määrittämistä ja tehtäville voi antaa arvion valmiusasteesta.Tehtävien etenemisen arviointi on kuitenkin tehtävä käsin, eikä se ole mitenkäänsidoksissa tehtävään käytettyihin tunteihin.‣ Tehtäviä voi kommentoida, mutta toiminnon käyttökokemus on vanhahtava‣ Tehtäville voi määritellä vastuuhenkilöt ja tehtävään voi merkitä siihen käytetyntuntimäärän. Tunnit kirjataan kuitenkin pelkästään yhteissummana, eikä niiden sisältöävoi kuvata tarkemmin, joten toimintoa ei voi käyttää tuntiseurantaan.‣ Projektin tehtävät, etapit ja etenemisen saa näkyviin samassa kokoelmanäkymässä,missä aikataulutetut osat näkyvät kalenteripohjalla‣ Järjestelmä tukee myös asiakastuen tukipyyntöjen (egl. “trouble tickets”) hoitamista jatiedostojen käsittelyä
 24. 24. Vtiger – Miinukset‣ Käyttökokemus on vanhahtava, eikä modernien verkkosovellusten tasolla. Kohtajulkaistava uusi versio kuitenkin parantaa käyttökokemusta jonkin verran.‣ Projektinhallinta on enemmänkin lisätoiminto, kuin perusominaisuus.Projektinäkymät mm. puuttuvat navigaatiorakenteen päätasolta. Toimintosoveltuukin parhaiten myyntiin, markkinointiin ja asiakastukeen liittyvienprojektien hallintaan.‣ Vtiger ei tue projektipohjia uusien projektien luomisessa‣ Tehtäville ei voi antaa työmääräarvioita eikä tuntiseurantaominaisuutta olekäytössä‣ Käyttöliittymän suomenkielistä käännöstä ei ole vapaasti jaossa. Ainakin CVMServices on kuitenkin tehnyt käännöksen omaan käyttöönsä. Käännös voimahdollisesti olla ostettavissa heiltä omaan käyttöön.‣ Toinen mahdollisuus on pitää käyttöliittymän kielenä englantia ja kirjoittaa sisällötsuomeksi
 25. 25. Vtiger – Huomioita‣ Asiakkaiden osallistuminen‣ Järjestelmän käyttäjät näkevät kaiken sisällön, mukaan lukien asiakasrekisterin,joten asiakkaita ei voi käytännössä kutsua mukaan projekteihin.‣ Tuleva kehitys‣ Tuleva 6.0-versio päivittää järjestelmän toiminnot ja ulkoasun ajan tasalle. Julkaisuon luvattu 05/2013. Pilviversio järjestelmästä toimii jo uuden järjestelmänennakkoversiolla, joten sen kehitys on pitkällä.‣ Vtigerilla on vahva asema ilmaista ja laajat toiminnot tarjoavaa CRM-järjestelmääetsivien keskuudessa. Esimerkiksi kilpailija SugarCRM:n avoimen lähdekoodin versioei sisällä yhtä laajoja ominaisuuksia.‣ CRM-markkina on vahvasti kilpailtu ja esimerkiksi Salesforce.com, SugarCRM jaMicrosoft Dynamics ovat laadukkaita tuotteita. Niistä on myös tarjolla nopeastikäyttöönotettavat pilvipalveluversiot. Vtiger on kustannustasoltaan kuitenkin selvästimainittuja halvempi ratkaisu (esimerkiksi pilvipalvelun hinta vain noin neljäsosamuiden hinnoista).
 26. 26. Collabtive
 27. 27. Collabtive‣ Collabtive (collabtive.o-dyn.de) on avoimen lähdekoodinprojektinhallintajärjestelmä. Järjestelmää kehittää saksalainen pieniyritys Open Dynamics, joka myös myy järjestelmää pilvipalvelunasekä siihen kehittämiään lisäosia.‣ Vertailua tehdessä alkuvuonna 2013 testattavana oli Collabtivenversio 0.7.6, mutta järjestelmästä on sen jälkeen julkaistu versio1.0 (04/2013). Uudistukset ovat kuitenkin keskittyneet lähinnätaustatekniikkaan ja ohjelmointivirheiden korjaamiseen, jotenraportin tulosten pitäisi kuvata hyvin myös uusinta versiota.‣ Collabtive on harvoja pidemmälle kehitettyjä ja moderninkäyttökokemuksen tarjoavia avoimen lähdekoodinprojektinhallintajärjestelmiä. Viimeisen vuoden aikana järjestelmääon ladattu reilut 23 000 kertaa, joten käyttäjiä löytyy jonkin verran.
 28. 28. Omat tehtävät-näkymäProjektinpäänäkymä
 29. 29. Tiedostopankki-näkymäLomake viestinkirjoittamiseen
 30. 30. Collabtive – Hinnoittelu‣ Collabtiven perusjärjestelmä on ladattavissa verkostailmaiseksi. Järjestelmän voi asentaa Windows- tai Linux-koneelle.‣ Jos teet asennuksen itse tarvitset jonkin verran omaa IT-osaamista sekä palvelimen järjestelmän asentamista varten.‣ Suomessa ei näytä olevan Collabtiveen erikoistuneita yrityksiä,mutta järjestelmä ei ole kovin monimutkainen, joten voit ostaaasennustyön ja konsultointia paikallisilta IT-palveluyrityksiltä.‣ Järjestelmää kehittävä Open Dynamics tarjoaa Collabtiveakäyttöön myös heidän ylläpitämiltään palvelimilta. Palvelunhinta vaihtelee 9-39€ /kk välillä palvelupaketista riippuen.Hinta ei riipu käyttäjien tai projektien lukumäärästä.
 31. 31. Collabtive – Plussat‣ Järjestelmän ulkoasu on ammattimainen, tosin melko tumma. Toinen valittava ulkoasu onpuolestaan hyvin vaalea.‣ Collabtiven käyttökokemus ei yhtä hiottu kuin Basecampissa, mutta kuitenkin Vtigeriä parempi.‣ Järjestelmä on käännetty suomeksi ja usealle muulle kielelle vapaaehtoisvoimin‣ Ääkköset eivät kuitenkaan toimineet kunnolla sisällöissä tai kansioiden nimissä. Ongelman syynäsaattoivat olla testijärjestelmän kieliasetukset. Versiossa 1.0 kielitukea on parannettu.‣ Tukee projektipohjia (engl. “templates”), mutta vain maksullisen lisäosan avulla (hinta 49€).‣ Collabtive lähettää ilmoituksia tapahtumista käyttäjille sähköpostilla. Järjestelmän lähettämiinviesteihin ei voi kuitenkaan suoraan vastata, kuten esimerkiksi Basecampissa.‣ Projektiin liittyvät tiedostot voi järjestellä kansioihin. Lisäksi sisältöjä voi jakaa asiakkaallekansiotasolla, mutta toiminnon käyttäminen ei vaikuttanut kovin helppokäyttöiseltä.‣ Useimmissa näkymissä on mahdollisuus sisältöjen eksportointiin eli tallentamiseen omallekoneelle joko Excel- tai PDF-tiedostona. PDF-tiedostojen ulkoasua on parannettu 1.0-versiossa.‣ Järjestelmään löytyy puolisen tusinaa Open Dynamicsin tekemää lisäosaa. Tarkempaa tietoalisäosista löytyy Collabtiven kotisivuilta – http://www.collabtive.o-dyn.de/plugins.php
 32. 32. Collabtive – Miinukset‣ Tehtäville ei voi antaa työmääräarvioita ja projektin etenemisprosenttiperustuu pelkästään hoidetuksi merkittyjen tehtävien määrään‣ Projektin todellista etenemistä on vaikea seurata‣ Tehtävien kommentointi vaatii maksullisen lisäosan (hinta 39€), eikävaikuta esittelyvideon perusteella kovin hiotulta toteutukselta‣ Jokaiselle kommentille täytyy esimerkiksi antaa otsikko, kun yleensäpelkkä kommenttiteksti riittää‣ Tuntiseurantatoiminto on hyvin riisuttu. Lisäosan avulla tunteja voitallentaa tehtäviin työtä tehdessä.‣ Kunnollisen erillisen tuntiseurantajärjestelmän käyttö on suositellumpaa‣ Tehtävien priorisointi (alhainen/normaali/tärkeä) vaatii lisäosan (hinta49€), vaikka toiminnon olettaisi olevan perustoimintoja
 33. 33. Collabtive – Huomioita‣ Asiakkaiden osallistuminen‣ Järjestelmässä eri roolit käyttäjille, ylläpitäjille ja asiakkaille. Asiakkaat voi kutsua mukaanhaluttuihin projekteihin ja määrittää mitä toimintoja heillä on käytössä (1.0-versiossa).Esimerkiksi tuntiseurannan tai tehtävien kommentoinnin voi piilottaa roolin perusteella.‣ Tuleva kehitys‣ Tuorein versio 1.0 on julkaistu 04/2013, edellinen vuotta aiemmin. Viimeisin päivityskeskittyi kuitenkin lähinnä taustatekniikkaan ja pienien ongelmien korjaamiseen. Uusiaominaisuuksia järjestelmään on tuotu lähinnä maksullisten lisäosien muodossa, jotkaeivät ole avoimen lähdekoodin piirissä.‣ Verkkokeskusteluissa on kritisoitu uusien perustoimintojen toteuttamista lisäosina.Järjestelmän lisäosat ovat kuitenkin hinnaltaan hyvin edullisia (29-49€), joten niidenostaminen on pieni kustannus. Uusien toiminnallisuuksien kehitys kuitenkintodennäköisesti keskittyy lisäosiin, mikä pienentää ilmaiseksi saatavan osan arvoa.‣ Collabtiven markkinaosuus on niin pieni, että valmiita integraatioita muihin järjestelmiinei löytynyt. Avoin lähdekoodi mahdollistaa kuitenkin niiden tekemisen itse taiteettämisen muilla.
 34. 34. Yhteenveto
 35. 35. Yhteenveto järjestelmistä‣ Basecamp‣ Järjestelmistä selkeästi helppokäyttöisin ja modernein ulkoasultaan. Pilvipalvelunakäyttöönotto on nopeaa. Basecamp tukee vaihtoehdoista parhaiten kommunikointia.Muutamia puutteita, järjestelmä ei tarjoa mm. työmääräarvioita, eikä tuntiseurantatoimintoa.‣ Basecamp on hyvä valinta, jos projektit eivät tarvitse vaativaa suunnittelua ja asiakashalutaan osallistaa niihin. Järjestelmä on moderni, joten myös asiakkaat uskaltaa hyvinkutsua käyttämään Basecampia.‣ Vtiger‣ Testattu järjestelmäversio (5.4) on jo pikkaisen vanhentunut ulkoasun ja käyttökokemuksenosalta. Projektiominaisuudet ovat enemmänkin lisä monipuoliseen CRM-järjestelmään jasoveltuvat lähinnä asiakashallintaan läheisesti liittyviin projekteihin.‣ Vtigerin uutta versiota (6.0) kannattaa kokeilla, jos etsii edullista ja kattavaa CRM-järjestelmäätai projektinhallintaratkaisua CRM:n ohessa.‣ Collabtive‣ Peruskäyttöön soveltuva avoimen lähdekoodin järjestelmä. Toiminnallisuuksien laajentaminenonnistuu lisäosien avulla, jotka eivät ole ilmaisia, mutta edullisia. Käyttökokemus joiltain osin“insinöörimäinen”.‣ Collabtive soveltuu edullista projektinhallintatyökalua etsivälle, jolle sen tarjoamatominaisuudet riittävät, tai joka on valmis maksamaan lisäosista
 36. 36. VIDICO hanke‣ VIDICO - Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (VisibleDigital Competence) -hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittamaEAKR-rahoitteinen hanke, jonka yhdessä toteuttavat InnoparkProgrammes Oy, Teknologiakeskus Innopark Oy, Haaga-Heliaammattikorkeakoulun Porvoon yksikkö sekä Turun yliopistonTulevaisuuden tutkimuskeskus. Teemahankkeen hallinnoijanatoimii vuosina 2011-2013 Innopark Programmes Oy. Hanketoteutetaan vuosina 2009-2013.‣ Lisätietoja hankkeesta: www.vidico.fi
 37. 37. www.intosome.fiHarri Lakkalaharri.lakkala@intosome.fi+358 45 260 3884

×