Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bruijnzeels rob

1,155 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bruijnzeels rob

 1. 1.
 2. 2. <ul><li>Één stap opzij
 3. 3. één stap terug
 4. 4. twee stappen vooruit</li></li></ul><li>
 5. 5. Rob (1948)<br />
 6. 6.
 7. 7. ... Maar werd opgeleid als bibliothecaris ‘oude stijl’<br />
 8. 8. Ik ben een babyboomer!<br />
 9. 9. Al mijn collega’s zijn ook 62!<br />
 10. 10. .. En wij hebben geen opvolgers…<br />
 11. 11. In the meantime…..<br />
 12. 12. In the meantime…..<br />
 13. 13. In the meantime…..<br />
 14. 14. In the meantime…..<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Een stap opzij! <br />
 18. 18. Talk to meSo you can see<br />Oh what's going onWhat's going onYeah what's going on<br />Somebody tell me what's going on(What's going on)<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. In feite gaat toekomstgericht bibliotheekwerk uit van een transitie van ’passieve’ naar ‘actieve’ waarden'. <br />Passieve waarden zijn zaken zoals goede toegankelijkheid, zoekgemak, vindbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid. <br />Actieve waarden hebben veel meer te maken met vertrouwen, kennis, authenticiteit, interpretatie etc. <br />
 34. 34.
 35. 35. Een stap terug <br />
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. “alles van waarde is weerloos<br />wordt van aanraakbaarheid rijk<br />en aan alles gelijk<br />als het hart van de tijd<br />als het hart van de tijd”<br />
 41. 41. Twee stappen vooruit<br />
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44. www.thearchitectureofknowledge.nl<br />
 45. 45. “the library left the building”<br />
 46. 46.
 47. 47. "You see, I don't believe that libraries should be drab places where people sit in silence, and that's been the main reason for our policy of employing wild animals as librarians. .......” <br />
 48. 48. Van catalogusbouwer naar......<br />De bibliotheek van de toekomst vraagt uitstekend opgeleide vakmensen. De nieuwe bibliothecaris is een innovator die met nieuwsgierig in nieuwe en oude rollen werkt aan de bibliotheek van morgen: <br /><ul><li>De dramaturg of verhalenverteller van virtuele en eigen collecties; iemand die prachtige en verrassende assemblages maakt met collecties en daarmee nieuwe contexten organiseert. Iemand die rijkdom en verdieping creëert in tijden van overdaad.
 49. 49. De procesoperator. Lezers en afnemers willen de gelegenheid krijgen zelf te kunnen interpreteren. Zij willen deel uitmaken van een proces waarbij ervaring en reflectie een groter belang krijgen. De bibliothecaris maakt mogelijk dat gebruikers de bibliotheek herkennen en organiseren als ‘hun kennis’ en ‘hun collectie’.
 50. 50. De filosoof of 'iemand die van wijsheid houdt'. De ‘allesweter’ die met hartstocht bezig is met collectiebeleid en uitblinkt in persoonlijke dienstverlening.</li></li></ul><li>
 51. 51. Focus op inhoud openbaar bibliotheekwerk<br />
 52. 52. Kritiek op huidige opleidingen<br />Vanuit oud paradigma opgezet.”Nog steeds titelbeschrijven”. Niet toekomstgericht. <br />Spelen te veel in op ‘rangen en standen’: LBO/MBO/HBO (is vooral de schuld van de branche zelf). Daardoor wordt middelmaat gecreëerd en versterkt. <br />Noch studenten, noch de branche worden uitgedaagd om te excelleren in innovatie. <br />Functioneren in de praktijk niet als ‘ontwikkellaboratoria’ voor nieuwe vormen van openbaar bibliotheekwerk, terwijl andere opleidingen dat wel doen: DAE, HKU.<br />
 53. 53. Ontwerp eisen LibrarySchool<br />Innoveren verbinden met (informeel) leren.<br />Leren verbinden met excelleren. <br />Leerschool en werkplaats in plaats van cursus.<br />Lerende netwerken in plaats van instituten. <br />
 54. 54. De LibrarySchool<br />Stelt innovatie van de openbare bibliotheek centraal<br />Werkt vanuit de inhoud.<br />Is een combinatie van leren en werken.<br />Is multidisciplinair door diversiteit vooropleidingen studenten.<br />Rust toe tot leren op 3 niveaus:<br />Individu<br />Organisatie<br />Branche <br />
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58. De pilot met 12 studenten <br />
 59. 59. De studenten van de pilot<br />Hoog en divers opgeleid<br />Enthousiast en betrokken<br />Veel kwaliteit <br />Uit grote en kleine bibliotheken en PSO’s<br />Uit bijna alle provincies<br />Zijn geen ‘die hard’ carrièrejagers <br />Jong en ‘minder jong’<br />10 vrouwen, 2 mannen<br />
 60. 60. Melvil Dewey <br />“To my thinking, a great librarian must have a clear head, a strong hand and above all, a great heart. Such shall be greatest among librarians and when I look into the future, I am inclined to think that most of the men who will achieve this greatness will be women.” <br />
 61. 61. Lessons learned<br />Er zijn denkers en doeners; leerprogramma daarop laten aansluiten.<br />Er is een interessante mix van ‘nieuw’ en ‘ervaring’. <br />De verschillende disciplines, kwaliteiten en vooropleidingen van de studenten versterkten elkaar.<br />Er was directe meerwaarde voor lokale innovatieprocessen.<br />Aandacht voor effectieve inrichting leerproces: ‘on the job’ en ‘op school’. <br />Spanningsboog goed opbouwen: via leernetwerk en bijeenkomsten. <br />Samenwerking met Open Universiteit bevalt goed: deskundig, betrokken, programmatisch verwant. <br />
 62. 62. De opbouw van de LibrarySchool <br />LibrarySchool/basis: <br /><ul><li>Breed toegankelijke ‘instap’-cursus van één jaar, bedoeld als intensief professionaliseringstraject en ‘opfrisjaar’ voor langer in dienst zijnde medewerkers èn als kennismakingsjaar voor nieuwe medewerkers.
 63. 63. LibrarySchool/Basis wordt afgesloten met een (deel)certificaat.</li></ul>LibrarySchool/Master: <br /><ul><li>Leidt ‘denkers’ (in ± 2,5 jaar) op tot een academisch Master diploma en richt zich op innovatie, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen en hun duurzame betekenis voor openbare bibliotheken. </li></ul>LibrarySchool/MBA:<br /><ul><li>Leidt ‘doeners’ (in ± 2 jaar)op tot een MBA en zich richt op strategische aspecten, de inrichting van organisaties (structuren, processen en cultuur) en de sturing van organisaties (inclusief het gebruik van sturingsinstrumenten). </li></li></ul><li>De opzet van de LibrarySchool<br />Het programma wordt (in alle jaren en in alle leergangen) aangeboden in vier themalijnen: <br />
 64. 64. De werkvormen van de LibrarySchool <br />Geleerd wordt via cursussen, werkcolleges, seminars, verdieping en ondersteuning via digitale leeromgeving, excursies etc. <br />Gewerkt wordt in een hoogwaardig online leernetwerk LibrarySchool/VirtueleCampus, voor kennisdeling en kenniscreatie tussen studenten en collega’s. <br />Er is een specifieke onderzoekscomponent het LibrarySchool/Laboratorium, gericht op onderzoek naar duurzame bibliotheekinnovatie.<br />Er komt een LibrarySummerSchool, waarin en beperkt aantal algemene inspiratie- en verdiepingsprogramma’s wordt ontwikkeld voor bibliotheken en bibliothecarissen. <br />
 65. 65. Het ‘rooster’ van de LibarySchool <br />Begonnen wordt met een introductieweek voor kennismaking, binding en focus.<br />Daarna in 4 blokken van 2 maanden steeds één thema (cursus) via studie en opdrachten (thuis, op werk en in digitale campus).<br />Tussen deze blokken 3 gezamenlijke bijeenkomsten van drie dagen voor verdere verdieping en terugkoppeling naar bibliotheekpraktijk. <br />Introductieweek en gezamenlijke bijeenkomsten vormen de ‘Vrije Ruimte’. <br />
 66. 66. LibrarySchool/VrijeRuimte<br />
 67. 67. De ‘vrije ruimte’<br />Is programmatisch en inhoudelijk het ‘moederbord’ van de LibarySchool, waar voortdurend inspiratie, reflectie en verdieping worden georganiseerd via (gast)docenten, discussie en excursies. <br />Waarbij wordt teruggeblikt èn vooruit gekeken op de leerstof (tweemaandelijks gedurende 3 dagen)<br />Er wordt voortdurende gekeken naar de betekenis van het geleerde voor de (eigen) bibliotheek, onder andere door (tweemaandelijkse) masterclasses, publicaties etc.<br /><ul><li>Elk jaar is één gerenommeerde, inspirerende gast als ‘gastcurator’ specifiek verantwoordelijk voor de inhoud van de masterclass. </li></li></ul><li>Resultaat voor school na drie jaar:<br />Een aantrekkelijke, innovatieve leeromgeving voor bibliotheken en inspirerende carrièreperspectief voor nieuwe (en bestaande) medewerkers: <br />Inspirerend basisjaar voor bredere doelgroep.<br />Hoogwaardige academische master met bijbehorend onderzoeksprogramma. <br />MBA, die aanzet tot ‘innovatieve actie’.<br />Inspirerend, duurzaam leernetwerk van en voor bibliotheken en kwalitatieve impuls voor lokale en provinciale innovatieprocessen. <br />Internationale contacten en samenwerking. <br />Structurele inbedding en financiering. <br />

×