Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verwerking van ontvangen digitale data. De opbouw van het LIAS-preintgestproces

798 views

Published on

 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Verwerking van ontvangen digitale data. De opbouw van het LIAS-preintgestproces

 1. 1. Ordening en beschrijving van ontvangen digitale data Opbouw van het Lias pre-ingestproces Katrien Weyns
 2. 2. Inhoud • Uitgangspunten • Eenvormig materiaal • Kant-en-klare gehelen • Te bewerken eenheden • Knelpunten • Metadata registratie • Conclusie 2
 3. 3. Uitgangspunten • Vertrekpunt: Open Archival Information System Reference Model • Opname digitaal object tot ter beschikking stellen • Vooropgesteld: – Flexibel, met oog op partners uit verschillende omgevingen – Vanuit bestaande noden en werking 3
 4. 4. Uitgangspunten 4 Voorbereidingen voor opname in depot pre-ingest fase
 5. 5. Uitgangspunten • Nodig voor ingest: – Digitaal object – Metadata (preservatie en toegang) 5
 6. 6. Uitgangspunten 6  eenvoudige, uniforme en beschreven reeksen : bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  gestructureerd, geselecteerd en gemetadateerd digital born archiefmateriaal : uit DMS en samenwerkingsplatformen  weinig gestructureerd, ongeselecteerd, niet-publiek, onbeschreven digital born archiefmateriaal : file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 7. 7. 7  Eenvormig materiaal bv. bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  Kant-en-klare gehelen bv. DMS, samenwerkingsplatformen  Te bewerken eenheden bv. file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 8. 8. Eenvormig materiaal + Ingestovereenkomst : configuratie LIAS ingester 8
 9. 9. Eenvormig materiaal • Vooraf gemaakte afspraken: • Keuze generiek ingestmodel: formaat voor preservatie en raadpleging • Keuze generiek access rights model: toegangsmogelijkheden 9 Ingestmodellen archive view_main view thumbnail jpg-watermark_jp2_tn original file jpg met watermerk 75 dpi jpeg2000 75dpi jpg 75x100 Access rights modellen archive view_main view thumbnail kdc_ar_jpg-watermark_jp2_tn_1 kadocadmin public kadocadmin en kadocguest public Bv. voor affiches
 10. 10. Eenvormig materiaal • Automatische ingest : 1 AIP = 1 beschreven eenheid (bv. gedigitaliseerde affiches): – Controles (virus, bitrot, checksum…) – Creatie verschillende manifestaties per affiche : archiverings- en consulatieformaten – Ophalen metadata (preservatie en beschrijving) – Online beschikbaar gesteld • Op basis van naming conventions gelinkt bv. KCA014428 10
 11. 11. Eenvormig materiaal 11 • beschrijving (met uniek sigel) • reeks affiches bepaald formaat • gedigitaliseerd met sigel in bestandsnaam KCA014428
 12. 12. Eenvormig materiaal 12 Generieke configuratiefile Object met bestandsnaam KCA014428 Beschrijving KCA014428 # manifestaties metadata Sigel KCA014428 Archival Information Package
 13. 13. Eenvormig materiaal 13 – Online toegankelijk (rechtstreeks zoeken in digitaal depot) – Link naar object in OPAC
 14. 14. Eenvormig materiaal • Gelijkaardige procedure voor het ingesten van gedigitaliseerde archiefstukken – Gedigitaliseerde stukken centraal aangeboden – Generiek ingest- en access rights model – Unieke referentiecode van bestanddeel in bestandsnaam – Linken digitaal object en metadata via ref.code • Metadata uit scopeArchiv: titel, source, identifier in digitaal depot 14
 15. 15. Eenvormig materiaal 15
 16. 16. Eenvormig materiaal 16 Na login Complexe/ samengestelde objecten in XML samengevoegd
 17. 17. Eenvormig materiaal • Uniforme reeksen (formaten, bestandsnamen) • Uniforme ingest- en toegangsprocedure per aangeboden lot (ingestovereenkomst) • Beschrijvende metadata aanwezig in Aleph of scopeArchiv 17 Joseph Buyens
 18. 18. 18  Eenvormig materiaal bv bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  Kant-en-klare gehelen bv. DMS, samenwerkingsplatformen  Te bewerken eenheden bv. file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 19. 19. Kant-en-klare gehelen • OAIS: – pre-ingest = Preliminary Phase met als eindpunt draft Submission Agreement – Onderhandeling met archiefvormer en validatie • Afspraken: – Welke data  vooronderzoek en tests – Planning overdracht – Welke toegangen – … 19
 20. 20. Kant-en-klare gehelen • Alle metadata, orde, link object-metadata • Eén configuratiefile met ingestmodel en toegang voor set formaten A B 20 Object Metadata Manifestaties Metadata
 21. 21. Kant-en-klare gehelen • Alles 1 op 1 overgebracht 1 object = 1 beschrijving • Bepaalde structuur overgenomen bv. reeksen per jaar 21
 22. 22. Kant-en-klare gehelen 22
 23. 23. Kant-en-klare gehelen 23
 24. 24. 24  Eenvormig materiaal bv. bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  Kant-en-klare gehelen bv. DMS, samenwerkingsplatformen  Te bewerken eenheden bv. file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 25. 25. Te bewerken eenheden • OAIS: onderhandeling met archiefvormer en validatie • verwachtingen van archiefvormer en bestaande praktijk binnen Universiteitsarchief Leuven en KADOC-KU Leuven 25
 26. 26. Te bewerken eenheden • In de praktijk – objecten met (beschrijvende) metadata uit een CMS of DMS – bestanden in mappenstructuur afkomstig van bv. file server/pc of meegegeven op cd-rom bij papier 26
 27. 27. Te bewerken eenheden • Overeenkomst met archiefvormers: – Welke data (en eventueel metadata) – Minimale orde (geen losse bestanden zonder context) – Overdrachtwijze en timing – Te hanteren overdrachttools 27 Yves SmetsOmniaMaurice Brasseur
 28. 28. Te bewerken eenheden 28 - Ordening - Selectie - Herbestemming - Toevoegen metadata - Linken objecten aan metadata
 29. 29. Te bewerken eenheden • Pre-ingest Lias : bijwerken of opmaak van SIP die geautomati seerd geïngest wordt 29 Institution Archivist 1ste verwerking met Windows Explorer 2de verwerking met SharePoint • Ingest : automatische creatie AIP op basis van minimumset aan gegevens
 30. 30. Te bewerken eenheden • Ingestdata • Beschrijvende data • (selectie, ordeni ng, oplossen vreemde formaten) Invoer SharePoint • Controle • Ingest : aanmaken XML, migratie objecten en toevoegen DC data Ingest in depot • Aanmaak beschrijvings- eenheden • Invulling eenheden • Linken van XML en objecten Ingest in scopeArchiv Wijziging in scopeArchiv 30 • Controle • Aanvulling
 31. 31. Knelpunten Vragen en knelpunten: – Hoe linkt men (gebruiksvriendelijk) objecten uit het digitaal depot aan de juiste beschrijving? – Hoe worden de complexe objecten opgenomen? Als platte lijst? Gaat dan niet de oude orde verloren? – Hoe visualiseert men de oude orde voor lezers 31
 32. 32. Knelpunten: koppeling Honderd brieven manueel linken aan 1 beschrijving?  Automatisch! 32 Object preservatie metadata # manifestaties AIP
 33. 33. Knelpunten: koppeling 33 Eerste piste: mappen worden opgenomen als beschrijving (afdeling, onderafdeling, rubriek, subrubriek, bestanddeel) in scopeArchiv Titel Gebruiksvriendelijkheid
 34. 34. Knelpunten: koppeling 34
 35. 35. Knelpunten: koppeling • Verschil tussen – mappen die leiden tot een beschrijvingseenheid – mappen die onderdeel zijn van een beschrijvingseenheid • Tweede optie: Definieer vooraf welke map een beschrijvingseenheid wordt 35
 36. 36. Knelpunten: oude orde • Bestanden  AIP’s in e-depot • Mappen beschrijvingseenheid in beschrijvingssysteem • Waar gaan mappen naartoe als ze niet tot beschrijvingseenheid leiden?  Opname van deze structuur als XML- document in het e-depot 36
 37. 37. Knelpunten: oude orde 37
 38. 38. Metadata • Noodzakelijke informatie voor ingest – Ingestmodel  bepaling archiveringsformaat en representatie – Access rights  bepaling toegang • (aanzet) beschrijving – Keuze beschrijvingseenheid: i.f.v. koppeling object- beschrijving 38
 39. 39. Metadata • Ingestdata • Beschrijvende data • (selectie, ordening, oplossen vreemde formaten) Invoer SharePoint • Controle • Ingest : aanmaken XML, migratie objecten en toevoegen DC data Ingest in depot • Aanmaak beschrijvings- eenheden • Invulling eenheden • Linken van XML en objecten Ingest in scopeArchiv Wijziging in scopeArchiv 39 • Controle • Aanvulling
 40. 40. Metadata 40
 41. 41. Metadata 41 Ingestmodellen archive view_main view thumbnail toepassing jpg-watermark_jpg_tn original file jpg met watermerk 75 dpi jpg zonder watermerk 75 dpi jpg 75x100 KADOC KF% (foto's) pdf-a original file pdf-a icon KADOC Officedocumenten Accessrights modellen archive view_main view thumbnail kdc_ar_jpg- watermark_jpg_tn_1 kadocadmin public kadocadmin en kadocguest public kdc_ar_jpg- watermark_jpg_tn_2 kadocadmin kadocadmin en kadocguest kadocadmin en kadocguest kadocadmin en kadocguest kdc_ar_pdf-a_1 kadocadmin kadocadmin en kadocguest n/a n/a
 42. 42. Metadata • Objecten  digitaal depot • Alle metadata uit SP  scopeArchiv – Aanmaak beschrijvingseenheden – Invulling – Automatische telling en aanvulling omvang – Automatische creatie inventarisnummers – Automatisch linken naar de juiste objecten in het depot – Opmaak controlelijsten voor gelinkte objecten aan bestaande beschrijvingen 42
 43. 43. Metadata 43
 44. 44. Conclusie 44 Joseph Buyens Eenvoudige procedure beperkte pre-ingest Complexere procedure door nood aan tussenkomst en verschillende scenario’s Pre-ingest heeft grote impact
 45. 45. Conclusie 45 LIAS ingester

×