Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014

Valmetin varsinainen yhtiökokous järjestettiin 26. maaliskuuta 2014 Messukeskuksessa, Helsingissä.

Esitysmateriaali toimitusjohtaja Pasi Laineen katsauksesta.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014

 1. 1. Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 26.3.2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja
 2. 2. Valmet tänään 2013 lyhyesti Valmetin strategia ja taloudelliset tavoitteet Valmetin vahvuudet Lyhyen aikavälin näkymät ja tulosohjeistus Yhteenveto 1 2 3 4 5 6 Varsinainen yhtiökokous Sisältö 26.3.2014 © Valmet2
 3. 3. Valmet tänään
 4. 4. 26.3.2014 © Valmet4 39 % 35 % 26 % Sellun, energian, pehmopaperin ja kartongin lisääntyvä kulutus luo kasvumahdollisuuksia Liikevaihto Palvelut Sellu ja energia Paperit 15 % 17 % 42 % 15 % 11 % Pohjois-Amerikka EMEA Etelä-Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue Kiina Liikevaihto 2 613 milj. euroa EBITA1 (ennen KE2) 54 milj. euroa Nettovelkaantunei- suusaste 0 % Omavaraisuusaste 41 % Henkilöstö 11 765 1) EBITA = tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja 2) KE = Kertaluonteisia eriä Tase ja siihen liittyvät tunnusluvut 31.12.2013 perustuvat todellisiin lukuihin; tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja vertailuluvut perustuvat carve-out-lukuihin.
 5. 5. 26.3.2014 © Valmet5 Kolme liiketoimintalinjaamme palvelevat yhteistä asiakaskuntaa Palvelut Liikevaihto1 1,0 mrd., 39 % • Tehdasparannukset • Tela- ja verstaspalvelut • Varaosat ja kudokset • Elinkaaripalvelut Sellu ja energia Liikevaihto1 0,9 mrd., 35 % Teknologiat ja ratkaisut • Sellun tuotantoon • Energian tuotantoon • Biomassan muuntamiseen Paperit Liikevaihto1 0,7 mrd., 26 % Teknologiat ja ratkaisut • Kartongin tuotantoon • Pehmopaperin tuotantoon • Paperin tuotantoon 1) Liikevaihto liiketoimintalinjoittain carve-out-perusteisesti annetuille periodeille (poislukien Metson sisäinen liikevaihto) 877 974 1 011 1 032 2010 2011 2012 2013 698 975 1 198 907 2010 2011 2012 2013 875 743 805 674 2010 2011 2012 2013
 6. 6. 26.3.2014 © Valmet6 Vahva, globaali läsnäolo – hyvä alusta kasvulle Pohjois-Amerikka • Suuri asennettu laite- kanta tarvitsee huoltoa • Lisääntyvä ulkoistaminen luo kasvumahdollisuuksia • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia pehmopaperissa ja kartongissa Etelä-Amerikka • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia sellussa, pehmopaperissa ja bioenergiassa • Hyvää kasvupotentiaalia palveluissa EMEA • Suuri asennettu laitekanta tarvitsee huoltoa • Lisääntyvä ulkoistaminen luo kasvumahdollisuuksia • Kirjoitus- ja painopaperikoneiden sulkeminen • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia sellussa, pehmopaperissa ja bioenergiassa Aasian ja Tyynenmeren alue • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia sellussa, pehmopaperissa ja kartongissa • Hyvä palvelumarkkina, jolla on kasvu- potentiaalia Kiina • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia kartongissa ja pehmopaperissa • Hyvää kasvupotentiaalia palveluissa Liikevaihto1) 401milj.eur. Liikevaihto1) 285milj.eur. Liikevaihto1) 442milj.eur. Liikevaihto1) 389milj.eur. Liikevaihto1) 1096 milj.eur 418 työntekijää 7 514 työntekijää 625 työntekijää 1 147 työntekijää 2 061 työntekijää 1) Liikevaihto alueittain carve-out-perusteisesti vuodelta 2013 ja työntekijöiden määrä carve-out-perusteisesti 31.12.2013 tilanteen mukaisesti
 7. 7. Kokenut johtoryhmä © Valmet7 26.3.2014 Pasi Laine Toimitusjohtaja Markku Honkasalo Talousjohtaja Kari Saarinen Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys Julia Macharey Henkilöstöjohtaja Anu Salonsaari-Posti Markkinointi- ja viestintäjohtaja Jukka Tiitinen Johtaja, Palvelut- liiketoimintalinja Jyrki Holmala Johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja Jari Vähäpesola Johtaja, Paperit- liiketoimintalinja William Bohn Johtaja, Pohjois- Amerikan alue Celso Tacla Johtaja, Etelä-Amerikan alue Hannu Mälkiä Johtaja, EMEA:n alue Aki Niemi Johtaja, Kiinan alue Hannu T. Pietilä Johtaja, Aasian- Tyynenmeren alue Konsernitoiminnot Liiketoimintalinjat Alueet
 8. 8. 2013 lyhyesti
 9. 9. Yhteenveto Tilinpäätöksestä 2013 26.3.2014 © Valmet9 Palvelut kehittyivät vakaasti • Saadut tilaukset vakaat • Palveluiden liikevaihto edellisvuoden tasolla, yli 1 miljardi euroa • Kannattavuus vuoden 2012 tasolla Haastava vuosi projektiliiketoiminnassa • Energia- sekä Kartonki ja paperi -liiketoimintayksiköiden saadut tilaukset laskivat vuonna 2013 • Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjojen liikevaihto laski • Molempien liiketoimintalinjojen kannattavuus heikkeni vuodesta 2012 Kannattavuuden parannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti • 100 miljoonan euron säästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä tähtäävä kannattavuuden parannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti • Toiminnallinen tehokkuus: hankinnoissa ja laadussa yhä säästöpotentiaalia Vahva tase: vankka pohja tulevalle • Nettovelat -1 miljoonaa euroa • Nettovelkaantuneisuusaste 0 % Tase ja siihen liittyvät tunnusluvut 31.12.2013 perustuvat todellisiin lukuihin; tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja vertailuluvut perustuvat carve-out-lukuihin.
 10. 10. Avainluvut 2013 26.3.2014 © Valmet10 Kertaluonteiset erät: -86 miljoonaa euroa vuonna 2013 (-24 miljoonaa euroa vuonna 2012) 1) Ei sisällä peruttua Fibrian tilausta (331 milj. euroa) 2) Ennen kertaluonteisia eriä 3) Kertaluonteisten erien jälkeen 4) Hallituksen esitys Miljoonaa euroa 2013 2012 Muutos Saadut tilaukset 2 182 2 445 -11 % Tilauskanta 1 398 1 9181 -27 % Liikevaihto 2 613 3 014 -13 % EBITA2 54 192 -72 % % liikevaihdosta 2,1 % 6,4 % EBIT3 -59 138 % liikevaihdosta -2,2 % 4,6 % Tulos per osake, euroa -0,42 0,51 Osinko per osake, euroa 0,154 Nettovelka -1 Nettovelkaantuneisuus- aste 0 % Nettokäyttöpääoma -195 Tase ja siihen liittyvät tunnusluvut 31.12.2013 perustuvat todellisiin lukuihin; tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja vertailuluvut perustuvat carve-out-lukuihin.
 11. 11. Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu 2013 2012 Muutos Hiilidioksidipäästöt (CO2) (tonnia) 97 000 106 000 -8 % Energia (TJ) 1 332 1 457 -9 % Jäte (tonnia) 31 730 41 270 -23 % Vesi (m3) 539 210 750 610 -28 % Tapaturmataajuus (LTIF) 1 6,5 8,2 -21 % Hyvää edistymistä kestävän kehityksen avainluvuissa 26.3.2014 © Valmet11 Kestävä kehitys on Valmetin toiminnan kulmakivi. Työntekijöidemme ja yhteistyökumppanei- demme työturvallisuus- ja terveys ovat keskeisellä sijalla palveluissamme ja toiminnoissamme. Valmetin kattava ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä varmistaa, että työ ympäristövaikutusten pienentämiseksi jatkuu. 1) LTIF = Lost-time incident frequency
 12. 12. Valmetin strategia ja taloudelliset tavoitteet
 13. 13. 26.3.2014 © Valmet13 Valmetin tie eteenpäin Visio Tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. Painopisteet > Erinomainen asiakasosaaminen > Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa > Erinomaiset prosessit > Voittajajoukkue Missio Uusiutuvista raaka- aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Strategia Kilpailukykyisiä teknologioita ja palveluita sellu-, paperi- ja energia- teollisuudelle. Vahva sitoutuminen asiakkaidemme menestyksen edistämiseen.
 14. 14. Taloudelliset tavoitteet Kannattavuus Kasvu Sitoutuneen pääoman tuotto Osingonmaksu Liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun EBITA1 -marginaali ennen kertaluonteisia eriä: 6-9 % Sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 2 : vähintään 15 % Osingonmaksu vähintään 40 % nettotuloksesta 26.3.2014 © Valmet14 1) Tulos ennen kertaluonteisia eriä = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + kertaluontoiset erät 2) ROCE (ennen veroja) = ( tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut ) / ( taseen loppusumma – korottomat velat )
 15. 15. Valmetin vahvuudet
 16. 16. 26.3.2014 © Valmet16 Vahva markkinajohtaja, jolla #1-2 markkina- asema kaikilla markkinoilla Markkina-asema Palvelut #1-2 Sellu #1-2 Bioenergiantuotanto #1-2 Kartonki Pehmopaperi Paperi #1-2 #1 #1-2 Koneet Pulp Energy Paper 1) Liikevaihto carve-out-perusteisesti vuodelta 2013 Palvelut (>1 mrd eur.)1 Projektiliiketoiminta (~1,6 mrd eur.)1 Ylivoimainen teknologinen osaaminen Jatkuvat investoinnit T&K:een 2013: 65 miljoonaa euroa (2,2 % liikevaihdosta) Laaja immateriaalioikeussalkku ~1 800 suojattua keksintöä >70 uutta tuotetta vuosittain
 17. 17. 26.3.2014 © Valmet17 1 miljardin euron liikevaihto vakaista ja kasvavista palveluista 1) Carve-out-lukuja 2) Liikevaihdon kasvu vuosittain 2010-2013 877 974 1 011 1 032 36 % 36 % 34 % 39 % 2010 2011 2012 2013 5,6 % p.a.2 Liikevaihto, Palvelut-liiketoimintalinja (miljoonaa euroa, prosenttia koko liikevaihdosta)1 Vahvat trendit, kuten ydinliiketoiminnan ulkopuolisen toiminnan ulkois- taminen ja korkeat käyttöasteet edistävät palvelumarkkinan kasvua
 18. 18. 26.3.2014 © Valmet18 Energia Pitkän aikavälin kasvupotentiaalia projektiliiketoiminnassa Lähde: Johtavat konsulttiyritykset, RISI, johdon arviot Nykyisen tarjonnan arvioitu koko vuonna 2012 (euroa) • Rakenteelliset muutokset toimintaympäristössä ovat johtaneet lyhyen ja keskipitkän aikavälin haasteisiin energia- ja kirjoitus-, paino- ja aikakauslehtipaperiliiketoiminnoissa • Sellu-, energia-, kartonki- ja pehmopaperi- projektiliiketoiminnassa pitkän aikavälin kasvupotentiaalia • Lisäksi pitkän aikavälin kasvupotentiaalia biomassan konversioteknologian markkinalla Odotettu pitkän aikavälin kasvu KartonkiSellu Pehmopaperi Kirjoitus-, paino- ja aikakaus- lehtipaperit ~1 % p.a. 2,0 mrd ~1-2 % p.a. 1,4 mrd ~3 % p.a. 1,0 mrd ~3 % p.a. 0,6 mrd ~-1 % p.a. 0,6 mrd Sellu ja energia Paperit
 19. 19. Lyhyen aikavälin näkymät ja tulosohjeistus
 20. 20. Lyhyen aikavälin markkinanäkymät ja tulosohjeistus 2014 20 March 26, 2014 © Valmet Lyhyen aikavälin markkinanäkymät Tulosohjeistus 2014 6.2.2014 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa Energia- sekä Kartonki ja paperi -liiketoimintayksiköiden lyhyen aikavälin markkinanäkymät on nostettu tasolle ”tyydyttävä” tasolta ”heikko” parantuneen markkina-aktiviteetin myötä. Annettu tilinpäätöstiedotteessa 2013, joka julkaistiin 6.2.2014 Tulosohjeistus 2014 Palvelut Sellu ja energia Paperit Valmet arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013 tasosta ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee verrattuna vuoteen 2013. Tyydyttävä Tyydyttävä Sellu Energia Kartonki ja paperi Pehmopaperi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä
 21. 21. OKI:n sellutehdasprojekti › Avainteknologiaa sellutehdasprojektiin Indonesiassa › Kaupallisen tuotannon odotetaan alkavan vuonna 2016 › Tilauksen arvo: noin 340 miljoonaa euroa › Työllisyysvaikutus: noin 1 000 henkilötyövuotta Esisopimus Klabinin sellutehdas- projektista › Kaksi sellunkuivauslinjaa uudelle laitokselle Brasiliaan › Tehtaan odotetaan käynnistyvän vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla › Tilauksen arvo: ei julkistettu, tyypillisesti ~150-200 miljoonaa euroa › Työllisyysvaikutus: noin 500 henkilötyövuotta Asiakasaktiviteetti on lisääntynyt vuoden 2014 alussa 26.3.2014 © Valmet21 Pvm. Kuvaus Liiketoimintalinja Maa 9.1. Esihydrolyysijärjestelmä (pilottikokoluokka) Sellu ja energia Alankomaat 27.1. Monipolttoainekattila Sellu ja energia Suomi 31.1. Sooda- ja voimakattilan modernisointi Sellu ja energia Ruotsi ja Bulgaria 10.2. Paperikoneen uudistaminen Paperit Itävalta 13.2. Lämmöntalteenottokattila Sellu ja energia Ruotsi 17.2. Valkaisulaitoksen uudistaminen Sellu ja energia Portugali 27.2. Hakelämpökeskus Sellu ja energia Suomi 7.3. Kartonkikonelinja Paperit Vietnam 19.3. Advantage-pehmopaperituotantolinja Paperit Meksiko
 22. 22. Yhteenveto
 23. 23. Yhteenveto  Valmet oli valmis aloittamaan itsenäisenä pörssiyhtiönä suunnitelmien mukaisesti vuoden 2014 alussa  2013 oli haastava vuosi projektiliiketoiminnalle  Valmetilla on vahva markkina-asema projektiliiketoiminnassa ja vakaa, kasvava palveluliiketoiminta  Asiakasaktiviteetti on lisääntynyt vuoden 2014 alussa 26.3.2014 © Valmet23
 24. 24. Olennainen huomautus 26.3.2013 © Valmet24 TÄRKEÄÄ: Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko Valmetin (jäljempänä ”Yhtiö”) tai sitä edustavan henkilön toimesta sekä kyselytilaisuuksia, jotka seuraavat suullisia esityksiä (nämä yhdessä jäljempänä, ”Informaatio”). Informaatiota saavana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Mahdollisten sijoittajien tulee suorittaa omat itsenäiset tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellistaa tilaa ennen Yhtiön arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen tekemistä. Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua 23.9.2013 julkaistun jakautumisesitteen sisältämään tietoon sekä jakautumisesitteen jälkeen julkaistuihin Yhtiötä koskeviin pörssitiedotteisiin. Informaatio ei ole suunnattu tai tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi missään valtiossa tai muulla lainkäyttöalueella mikäli Informaation jakelu tai käyttö olisi vastoin lakia tai määräyksiä tai vaatisi rekisteröintiä tai lisensiointia tällaisella lainkäyttöalueella. Informaatio ei ole tarjous merkitä tai ostaa Yhtiön arvopapereita eikä se muodosta suositusta koskien mitään arvopapereita. Mitään Yhtiön arvopapereita ei ole tarjottu tai myyty, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä mitään Yhtiön arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään vuoden 1933 Yhdysvaltojen Arvopaperilain (muutoksineen) (jäljempänä ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S – säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakeja noudattaen. Informaatio sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja arvioihin Yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista, tulevaisuuden tuloksesta ja liiketoiminnasta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä jotka eivät ole Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden strategiaan sekä Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön. Informaatio on annettu tämän dokumentin päivämääränä. Informaatiota ei ole itsenäisesti vahvistettu eikä sitä tulla päivittämään. Yhtiö ei tule erikseen päivittämään tai tarkistamaan Informaatiota. Tiedossa käytetyt markkinatiedot, joita ei ole johdettu mistään tietystä lähteestä, ovat Yhtiön arvioita eikä niitä ole itsenäisesti vahvistettu.

×