Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

29092015monialaiset oppimiskokonaisuudet

474 views

Published on

Valterin nettikahvila, 29092015 Monialaiset oppimiskokonaisuudet, apulaisrehtori Mervi Pulkkinen ja erityisluokanopettaja Liisa Pentikäinen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

29092015monialaiset oppimiskokonaisuudet

 1. 1. Monialaiset oppimiskokonaisuudet Liisa Pentikäinen, erityisluokanopettaja Mervi Pulkkinen, apulaisrehtori 29.3.2016 ©Valteri 2015 Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.valteri.fi/nettikahvila Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016
 2. 2. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 3. 3. Monialaiset oppimiskokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 29.3.2016 ©Valteri 2015
 4. 4. ”Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.” - Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 - 29.9.2015 ©Valteri 2015 Opetuksen eheyttäminen
 5. 5. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat tapa toteuttaa eheyttämistä 29.9.2015 Työn perusta Työn välineet Työn tavoitteet Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. - Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 - ©Valteri 2015
 6. 6. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät Yhteistyötä eri lähestymistapoja edellyttävien oppiaineiden kesken Koulun muun toiminnan hyödyntämistä Oppilaiden osallistumista toteuttamisen lisäksi myös suunnitteluun Vähintään yksi oppimiskokonaisuus lukuvuodessa Oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa 29.9.2015 ©Valteri 2015
 7. 7. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ValteriOPSissa 29.3.2016 ©Valteri 2015
 8. 8. Ilmiöpiloteilla kohti monialaisia oppimiskokonaisuuksia 1/2 Lukuvuonna 2014-2015 toteutimme ilmiöpilotit kaikissa Valteri-toimipisteissä 29.9.2015 ©Valteri 2015
 9. 9. Ilmiöpiloteilla kohti monialaisia oppimiskokonaisuuksia 2/2 • Vuoden aikana päämäärät ja käsitteet tarkentuivat ja lakkasimme puhumasta ilmiöOPSista • Halusimme rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden parissa työskentelisimme ilmiöpohjaisia työtapoja käyttäen 29.3.2016 ©Valteri 2015
 10. 10. MONIALAINEN OPPIMISKOKO NAISUUS YM 29.3.2016 ©Valteri 2015 L7 L1 ILMIÖ YM S2 YM S3 AI S3 AI S3 UE S 3 UE S 3 KU S1 KU S1 KU S1 UE S 3 AI S3 YM S2 L4 Eheyttäminen ilmiöpiloteissa YM S2
 11. 11. Eheyttäminen ilmiöpiloteissa 29.9.2015 Tiedonalalähtöinen eheyttäminen -pyritään yksinkertaisilla tiedonalojen käsitteellisillä välineillä ymmärtämään monialaisemmin todellisen maailman monimutkaisia ilmiöitä Ilmiölähtöinen eheyttäminen -tavoitellaan monimutkaisesta ilmiöstä käsin opetettavien tiedonalojen käsitteitä - Juuti, Kairavuori, Tani 2015 - ©Valteri 2015
 12. 12. Johtopäätöksiä ilmiöpilotoinneista Mihin meidän tulisi jatkossa vahvemmin kiinnittää huomiota monialaisia oppimiskokonaisuuksia luodessamme: • Oppilaat vahvemmin mukaan suunnitteluun • Laaja-alaisen osaamisen taitojen tavoitteet vahvemmin esille kokonaisuuksien tavoitteissa • Kuntoutus ja arki mukaan teemojen suunnitteluun ja toteuttamiseen • Huomioita arvioinnin kohteisiin ja sen arviointimenetelmiin 29.9.2015 ©Valteri 2015
 13. 13. Monialaiset oppimiskokonaisuudet Valterissa lukuvuonna 2015-2016 • Kaikkien Valteri-toimipisteiden jokaisessa ryhmissä harjoitellaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamista ja toteuttamista • Toteutuksen raportoidaan yhtenäiselle lomakkeelle, mutta muuten työskentelylle on annettu hyvin vähän suuntaviivoja • Tärkeää yhdessä löytää toimivia käytänteitä onnistuen, innostuen ja oivaltaen • Tavoittelemme yhä vahvemmin arkea, jossa oppiminen rakentuisi monialaisten oppimiskokonaisuuksien varaan ja ainerajat heikkenisivät 29.9.2015 Mervi Pulkkinen, Mäntykangas
 14. 14. Monialaisten teemoja SYKSY 2015 • Syksyn satoa (marjat, vihannekset) • Eläimet (maatila-, lemmikki- ja villieläimet) • Google (GAFE=Google Apps For Education) ympäristö tutuksi • Opinaika oppimisen innoittajana (sähköinen oppimisympäristö) • Syksyn satoa (suomalainen metsä, marjat, sienet, puut ja niiden hyötykäyttö) • Sibeliuksen juhlavuosi (Sibeliuksen elämä, tuotanto ja merkitys suomalaiselle kulttuurille) 29.3.2016 ©Valteri 2015
 15. 15. Monialaisten toteuttaminen • Syyslukukaudella 3 kokonaisuutta • Idea oppilailta/ajankohtaisista teemoista/tarpeesta • Yhteistyö moniammatillisesti (esim. teemana marjat  toimintaterapiassa harjoitellaan pinsettiotetta marjojen poimintaa/syömistä varten) • Laaja-alaiset osaamisalueet moninaisesti mukana (esim. syksyn satoa L1, L2, L4, L5, L7) • Arviointi: keskustelut, konkreettiset työt 29.3.2016 ©Valteri 2015
 16. 16. • Työskentelyyn käytetty aika vaihtelee teemoittain ja aika on osittain mahdollistettu lukujärjestyksissä 29.3.2016 ©Valteri 2015
 17. 17. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 18. 18. Haastavasti tai psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen – sarjamuotoinen ohjaus Pasi Remes, Mäntykankaan uusi ohjaava opettaja. • Olen koulutukseltani erityisluokanopettaja ja työnohjaaja. Viimeiset 14 vuotta olen toiminut sairaalakoulun opettajana Kuopiossa haastavasti käyttäytyvien ja psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten parissa. • Erityisluokanopettajana toimiessani olen hankkinut Avekki-kouluttajan pätevyyden sekä kehittänyt Avekki- toimintatapamallia koulumaailmaan sopivaksi. • Kouluturvallisuusasiat ovat minulle erityisen tärkeitä ja haluan olla lisäämässä mm. työntekijöiden sisäistä turvallisuudentunnetta. Kouluttaessani koulujen henkilöstöä eri puolilla Suomea, olen saanut kiittävää palautetta. • Mikäli koet tarvitsevasi uusia välineitä haastaviin tilanteisiin työssäsi, olen käytettävissäsi. Toimintatapani on voimavarakeskeinen. Ota yhteyttä! Suunnitellaan yhdessä sinua ja työyhteisöäsi vahvistava turvallisuuskoulutus. Haastavan tai psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen - Sarjamuotoinen ohjaus. • Haastavasti käyttäytyvä oppilas voi joskus pohdituttaa koulun väkeä. Löytyykö arjen työhön voimia ja keinoja? Huolestuttaako yhteisöänne tuen löytäminen oman turvallisuudentunteenne vahvistamiseksi. • Sarjamuotoinen ohjaus sisältää neljä kahden tunnin mittaista ohjauskäyntiä ja muodostaa kokonaisuutena hyvän toimintamallin haastavissa tilanteissa oppilaan ja työntekijän koulupäivään. Lisäksi Jokaisella ohjauskäynnillä varataan aikaa keskusteluun arjen sujumisesta. • Ohjaukseen voidaan liittää tarvittaessa työnohjaus, jossa voidaan mm. tuulettaa syntyneiden tilanteiden tunteita ja tuntemuksia. Lisätiedot: Pasi Remes Ohjaava opettaja puh. 0295 33 2099 pasi.remes@mantykangas.fi 29.3.2016 ©Valteri 2015
 19. 19. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Sampsankatu 8, 70500 Kuopio Mäntykangas 0295332000 mervi.pulkkinen@mantykangas.fi , liisa.pentikainen@mantykangas.fi www.mantykangas.fi Päivän aiheen käsittely jatkuu osoitteessa: http://valterihub.fi/groups/pedagogiset-nettikahvilat/forum/ Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ollaan yhteyksissä! Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016

×