Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voda (korelacija više predmeta)

9,936 views

Published on

O vodi i na http://nadgradnja.wordpress.com/

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Voda (korelacija više predmeta)

 1. 1. MitologijaHemija Religija Biologija
 2. 2. -omogudi hidrataciju cementa-da obezbedi dobru ugradljivost i zbijanje sveže betonske mase-da se kvašenjem i/ili polivanjem ostvari pravilna nega betona Višak vode čini beton Vodocementni poroznim a manjak vode faktor u čini beton teže ugradljivim betonu iznosi 0,4 – 0,5 Hidratacija cementa traje od 1-10 časova i to je vreme početka i kraja vezivanja cementa, nakon toga sledi period očvršdavanja betona. Vodocementni faktor je odnos vode i cementa u betonu. W=V/C
 3. 3. -ŠUPLJINE ( prazni prostori vidljivi okom )-PORE ( mikroskopski sitni prazni prostori) mv – masa vode mo - masa suvog uzorka vode mov –masa vlažnog uzorka
 4. 4. Zašto dolazi do kapilarnog penjanja vode?Odgovor na to pitanje daju sile kohezije i athezije Sile athezije su međumolekulske sile između dva materijala (voda i staklo).Kod vode su sile athezije vede od sile kohezije, pa se voda penje uz menzuru. Sile kohezije su međumolekulske sile između samih molekula vode i jednake su u svim pravcima osim na površini vode. Na površini vode međumolekulske sile su jače (jer nisu usmerene u svim pravcima kao u unutrašnjosti) pa se stvara “površinski napon”. Zato mali insekti mogu da hodaju po površini vode.
 5. 5. U građevinskim materijalima vode kojeimaju pH<7 smatraju se agresivnim vodama.Šta je pH?To je koncentraciju slobodnih vodonikovih jonapH =7 hemijski neutralna vodapH <7 vode su kiselepH >7 vode su alkalneZašto led ima veću zapreminu od vode? Led ima pravilnu kristalnu rešetku (svaki molekul ima 4 vodonične veze). U vodi zbog stalnog kretanja molekula mogu da se ispune i šupljine koje postoje u pravilnom kristalu, pa otuda i vedi broj molekula u jedinici zapremine.
 6. 6. Vode kisele reakcije pH<7 nisu dobre za građevinske materijale ali niza ljudski organizam. Zašto kiseli pH nije dobar?Naše telo savršeno funkcioniše kada je krv blago alkalna pH=7,4 .Savremen način ishrane stvara kiselost u organizmu.Preterana kiselost korodira telesna tkiva i primorava organizam dauzima minerale iz vitalnih organa, kostiju i zuba kako bi neutralizovalakiselinu.Suština je da treba održavati ispravan pH u našem organizmupravilnom ishranom i pozitivnim emocijama. 70% tela je voda 90% krvi je voda 85% mozga je voda 30% vode ima u kostima
 7. 7. U industriji građevinskih materijala najvišese upotrebljavaju pijada i rečna voda. Kolike su svetske zalihe površinskih voda? *)Nepravilna eksploatacija i zagađivanje , ugrožava svetske zalihe vode. *)U narednih 20 godina rezerve pijade vode bide smanjene za 30% *)Danas 40% svetske populacije nema dovoljno vode za svoje dnevne potrebe
 8. 8. Da li čovek snagom svoje želje može da utiče na prirodni mehanizam?Osim što se smanjujusvetske zalihe vode zapide, naše krajeve suzaobilazile i atmosferskepadavine.U davna vremena teprobleme su pokušavalida reše biranimpesmama:
 9. 9. Kada je voda blagotvorna?U svim svetskim religijama voda je simbol pročišćenjaMir, Molitva, Ljubav ,Zahvalnost i Dobrotasu emocije koje u vodistvaraju harmoničnu strukturu

×