Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PLANIFIKIMI TRE MUJOR
FUSHA: Shkencat e natyres
LENDA: Fizike
3-mujori I dyte Janar-Mars
Rezultatet e te nxenit sipas komp...
10.V.P.rendimenti I
pewrdorimit te
energjise
11.Enegjia pontenciale
gravitacionale dhe
enegjia kinetike
12.V.P.njehesimi I...
24.Perseritje
25.Test permbledhes
26.Vlerwesim portofoli
te varur
Varim ne tavan
nje top,e
mbeshtesim ne
mur dhe e
terheqi...
11.Cfare shohim
naten ne qiell
12.Levizja e
globit
Krijimi I dites dhe
nates nepermjet
levizjes se tokes
rreth bushtit te ...
Planifikimi tremujor
Fusha: Shkencat e natyres
Lenda: Fizike
Tremujori I dyte
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planifikimi tre mujor

1,014 views

Published on

qq

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Planifikimi tre mujor

  1. 1. PLANIFIKIMI TRE MUJOR FUSHA: Shkencat e natyres LENDA: Fizike 3-mujori I dyte Janar-Mars Rezultatet e te nxenit sipas kompetencave kyce I; II; III. 1, 3, 4, 5, 7, 8,; IV.1,2,4,5;VI.1,3; VII.1,2,6 Rezultatet e te nxenit sipas kompetencave te fushes 1.a,b, c, d; 2.a, b, c, d; 3.a, b, c Nr. Tematikat Temat mesimore Situate e parashikuar e te nxenit Metodologjia dhe veprimtarite e te nxenesve Vleresimi Burimi ENERGJIA 26 ore 1.C’eshte enegjia 2.Viprimtari prktike(V.P) Enegjia qe perdoret ne banesa 3.Energjia e diellit 4.Enegjia e cliruar prej lendeve djegese 5.Llojet e energjise 6.V.P.Energjia ponteciale 7.Tejcimi I enegjise 8.V.P.shnderrimi I energjise 9.Ruajtja e energjise 1.Burimet e enegjise Ne levizim , shkruajme, punojme,lozim.Per te gjitha keto nga e marim energjine? 2.Energjia e diellit Dielli eshte burim I enegjise ne te gjitha ushqimet qe hame 3.Llojet e ndryshme te Te nxenet Demostrim Veprimteri parktike Pune ne grupe dhe idividuale Diskutim Hulumtojme dh zbulojme Di,dua te di,nxe Vezhgo- analizo- diskuto Pervijim I te Product(poster) Vezhgim Vleresim I pergjigjeve me goje Vleresim I punes ne grup Vleresim aktivitetit gjate debateve ne klase Vleresim I detyrave te shtepise  libri I nxenesit,fletorja e punes,biciklete .rezistence.llambe,ventilator .suste,top,qiri,trupa te ngohte  celular,laptop,video projector  monedha te ndyshme,llamba te ndryshme,qark elektik I thjeshte  lavjerres,tren loder,elektrik dore
  2. 2. 10.V.P.rendimenti I pewrdorimit te energjise 11.Enegjia pontenciale gravitacionale dhe enegjia kinetike 12.V.P.njehesimi I enegjise kinetike 13.Projekt:Llojet e enegjise dhe diagrama senki 14.Enegjia ponteciale elastike 15.Enegjia e materialeve te shformuara 16.Propozim idesh- studim shkencor 17.Propozim idesh- vrojtimi dhe modelet 18.Trupat qiellore 19.V.P.Ndertimi I nje posteri me tupa qiellore 20.Dita dhe nata 21.Rrotullimi I tokes rreth bushtit te saj 22.Projekt:Llogaritja e enegjise dhe diagram Senki 23.Llogaritja e enegjise dhe digrama Sanki energjise Ne komunikojme me njeri-tjetrin nepermjert te folurit,shikojme nepermjet drites,ngrohemi nepermjet nxehtesise,a jane keto lloje te enegjise? 4.Perdorimi I elektrikut te dores Cfare perdorim per te ndricuar elektriu?si tejcohet energjia? 5.Tenxherja me prison Kur gatuajme nje pjese e enegjise kalon per ngrohjen e ambjentit,nje pjese per ngrohjen e enes,nje pjese per gatim.A mund ta perdorim te gjithe energjine per gatim? 6.Levizja e topit menduarit Rishikim ne dyshe Stuhi medimesh Rrjeti I diskutimit Mendo,puno ne dyshe,diskuto Jemi ne gare Konsolidim I tye nxenit Rrjeti I diskutimit Rishikim ne dyshe Zbatime praktike breda dhe jashte shkolles Vetevleresim Interviste me nje liste teegusish Vezhgim me nje liste te plote yreguesish Prezantim me goje ose me shkrim Project kurrikular Test per nje grup temash te caktuara Test ne fund te tremujorit vleresim portofoli  suste,llastik,top,ure prej kartoni  postera me pyetje te nryshme,grafike te ndryshem  makina llogaritese,kompjuter,tab ela me te dhena te ndryshme  figura qe paraqet diagramen senki llamba te zakonshme,flete me kuti Foto te ndryshme me trupa qiellore foto te ndryshme te tokes
  3. 3. 24.Perseritje 25.Test permbledhes 26.Vlerwesim portofoli te varur Varim ne tavan nje top,e mbeshtesim ne mur dhe e terheqim topin pas vetes derisa ai te ne prek ballin.Si medoni cfare do te ndodhe? A ndikon lloji I topit? 7.Makina loder Nje makine loder e kurdisim dhe e leme te levize 8.Nevojat per enegji ne nje ishull (imagjinar) Formulojme tre pyetje lidhur me sasine e ushqimeve dhe te karburanteve qe kane nevoje banoret e ishullit 9.Krijimi I nje posteri 10.Llogaritja e rendimentit Perdorim formulen R=Ed/Ehx100
  4. 4. 11.Cfare shohim naten ne qiell 12.Levizja e globit Krijimi I dites dhe nates nepermjet levizjes se tokes rreth bushtit te saj
  5. 5. Planifikimi tremujor Fusha: Shkencat e natyres Lenda: Fizike Tremujori I dyte

×