Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp

THA

 • Login to see the comments

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp

 1. 1. PHỐI HỢP THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2018 BSCK1. Phạm Ngọc Vinh Quang
 2. 2. NỘI DUNG 1. Tại sao phải phối hợp thuốc ? 2. Khi nào phối hợp thuốc ? 3. Phối hợp thuốc như thế nào?
 3. 3. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở VN 2015 – 2016 3 Tình hình Việt Nam
 4. 4. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Tương tự, gần 9/10 bệnh nhân Tăng huyết áp ở VN được điều trị nhưng chưa được kiểm soát 1) Pham GK, et al. J Vietnam Cardiology Association 2003;33:934 2) Son PT, et al. J Hum Hypertension 2012;26:268.4 Năm Tỷ lệ mắc THA Nhận thức về THA Điều trị Kiểm soát 2002 16.3% 21.3% 16.8% 9.4% 2012 25.1% 48.4% 29.6% 10.7% Tình hình Việt Nam
 5. 5. NỘI DUNG
 6. 6. Bệnh nhân 1 ­ hoạt tính RAAS Bệnh nhân 2 ­ tổng lượng muối Bệnh nhân 3 ­ hệ TK giao cảm Hệ TK giao cảm Tổng lượng muốiHệ Renin – Angiotensin- Aldosteron TĂNG HUYẾT ÁP LÀ BỆNH ĐA CƠ CHẾè PHỐI HỢP THUỐC giúp kiểm soát HA chặt chẽ hơn BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Tại sao phối hợp thuốc
 7. 7. PHỐI HỢP THUỐC GIÚP GIẢM TÁC DỤNG PHỤ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Tại sao phối hợp thuốc
 8. 8. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Tại sao phối hợp thuốc PHỐI HỢP THUỐC GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ HẠ ÁP
 9. 9. CẦN PHỐI HỢP NHIỀU THUỐC ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Tại sao phối hợp thuốc
 10. 10. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Tại sao phối hợp thuốc MỘT THUỐC ĐẠT MỤC TIÊU KÉM→PHỐI HỢP THUỐC
 11. 11. TĂNG LIỀU GẤP ĐÔI KÉM HIỆU QUẢ→PHỐI HỢP THUỐC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Tại sao phối hợp thuốc
 12. 12. Tại sao phối hợp thuốc KẾT LUẬN o THA là bệnh đa cơ chế cần phối hợp nhiều thuốc khác nhóm để đạt hiệu quả o Phối hợp thuốc làm giảm tác không mong muốn , tăng hiệu quả hạ huyết áp o Dựa theo các nghiên cứu lớn phối hợp hai thuốc đạt mục tiêu hơn dùng một thuốc
 13. 13. NỘI DUNG
 14. 14. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Khi nào phối hợp thuốc
 15. 15. European Heart Journal (2013) 34, 2159–2219 DOI:10.1093/eurheartj/eht151 BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Khi nào phối hợp thuốc 15
 16. 16. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Khi nào phối hợp thuốc
 17. 17. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Khi nào phối hợp thuốc
 18. 18. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Khi nào phối hợp thuốc
 19. 19. Khi nào phối hợp thuốc o THA độ II,III (HA ≥ "#$ "$$ mmHg ) hoặc HATT>20mmHg hoặc HATTr > 10 mmHGso với HA mục tiêu o THA độ I có nguy cơ tim mạch trung bình cao hoặc cao hoặc rất cao ü ≥ 3 yếu tố nguy cơ tim mạch ü Tổn thương cơ quan đích ü Bệnh tim mạch có triệu chứng ü Bệnh đái tháo đường ü Bệnh thận mạn gđ 3 hoặc 4 KẾT LUẬN
 20. 20. NỘI DUNG
 21. 21. Phối hợp thuốc theo Châu Âu (ESC) Phối hợp thuốc như thế nào BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
 22. 22. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào Phối hợp thuốc theo JNC VIII
 23. 23. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào Algorithm of antihypertensivedrug treatment ESH/ESC 2013, JNC 8 2013
 24. 24. Phối hợp thuốc theo VSH/VNHA 2018 BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 25. 25. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 26. 26. Phối hợp thuốc như thế nào BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc chẹn RAAS là nền tảng
 27. 27. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 28. 28. Phối hợp thuốc như thế nào BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
 29. 29. Phối hợp thuốc như thế nào BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
 30. 30. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 31. 31. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 32. 32. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)? PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)?
 33. 33. Phối hợp thuốc như thế nào BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)? PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)?
 34. 34. BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)? PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)?
 35. 35. PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)? PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH (SPC) hay PHỐI HỢP RỜI (FC)? BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 36. 36. SO SÁNH PHỐI HỢP CỐ ĐỊNH INDAPAMIDE/ AMLODIPINE VÀ PHỐI HỢP RỜI INDAPAMIDE + AMLODIPINE Kardiologia Polska 2015; 73, 9: 768–780; DOI: 10.5603/KP.a2015.008936 BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 37. 37. 3.625.568VND 3.240.347 VND PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH INDAPAMIDE/ AMLODIPINE THÊM QUALY + TIẾT KIỆM CHI PHÍ Kardiologia Polska 2015; 73, 9: 768–780; DOI: 10.5603/KP.a2015.008937 BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 38. 38. 9,93 - 24,5 tỷ VNĐ Chuyển đổi TỪ PHỐI HỢP RỜI indapamide + amlodipine sang PHỐI HỢP CỐ ĐỊNH indapamide/ amlodipine GIÚP TIẾT KIỆM Cho QUỸ SỨC KHỎE QUỐC GIA của Poland (National Health Fund) Hoặc 102 - 119 tỷ VNĐ Cho QUỸ SỨC KHỎE QUỐC GIA của Poland + CHO BỆNH NHÂN Kardiologia Polska 2015; 73, 9: 768–780; DOI: 10.5603/KP.a2015.008938 Chuyển từ phối hợp rời sang SPC TIẾT KIỆM CHI PHI ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Phối hợp thuốc như thế nào
 39. 39. KẾT LUẬN Phối hợp thuốc như thế nào o Dựa theo các nghiên cứu lớn ü Phối hợp 2 thuốc : ACEIs/ARBs + CCBs ; ACEIs/ARBs +Thiazide/Thiazide-like ;CCBs + Thiazide/Thiazide-like ü Phối hợp 3 thuốc: ACEIs/ARBs+CCBs +Thiazide/Thiazide- like o Phối hợp thuốc trong một viên ü Hiệu quả ü Dễ tuân thủ ü Tiết kiệm kinh tế
 40. 40. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ESC 2018
 41. 41. KẾT LUẬN v Điều trị bệnh tăng huyết áp phối hợp thuốc cần đáng quan tâm v Theo các hướng dẫn hầu hết khởi trị phải phối hợp hai thuốc v Cách phối hợp thuốc dựa vào cơ chế và các nghiên cứu lớn v Phối hợp thuốc liều cố định trong một viên mang lại nhiều lợi ích

×