Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutkimus sosiaalisen median hyödyntämisestä, Whitevector & Kaiqu

3,118 views

Published on

Tutkimus toteutettiin Kaiqun ja Whitevectorin yhteistyönä huhtikuussa 2011. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sosiaalisen median hyödyntämisen nykytilanne ja selvittää siihen liittyviä haasteita ja pullonkauloja.

Published in: Business

Tutkimus sosiaalisen median hyödyntämisestä, Whitevector & Kaiqu

 1. 1. Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa<br />Tutkimus sosiaalisen median hyödyntämisestä, kevät 2011<br />04.05.2011<br />
 2. 2. Taustaa<br />Tutkimus toteutettiin Kaiqun ja Whitevectorin yhteistyönä huhtikuussa 2011.<br />Tavoitteena oli kartoittaa sosiaalisen median hyödyntämisen nykytilanne ja selvittää siihen liittyviä haasteita ja pullonkauloja.<br />Tutkimus lähetettiin 1038 vastaanottajalle, joista 119 vastasi tutkimukseen. Vastausprosentti oli 11,5 %.<br />Vastaajat edustavat sekä B2C että B2B yrityksiä.<br />
 3. 3. Keskeiset havainnot<br /> Yritykset ovat ottaneet sosiaalisen median vakavasti ja agendalleen.<br />Asia koetaan tärkeäksi, mutta käytännön hyödyntämisessä on haasteita. <br />Lähes puolella vastaajista on strategia ja yli puolella on nimetty vastuuhenkilö.<br />Henkilöresurssit ja organisaation osaaminen ovat keskeisimmät pullonkaulat.<br />Pelisääntöjen puuttuminen aiheuttaa huolta organisaatioissa.<br /> Perustietoa tarvitaan lisää.<br />
 4. 4. Sosiaalisen median strategia ja vastuuhenkilö<br />Onko yrityksellänne sosiaalisen median strategiaa?<br />Kyllä: 48 %<br />Ei: 52 %<br />Onko yrityksessänne nimetty sosiaalisen median vastuuhenkilöä?<br />Sosiaalisen median vastuuhenkilö on 52 %:ssa vastanneita yrityksiä.<br />Keskimäärin hän käyttää työajastaan 28 % sosiaalisen median tehtävissä.<br />N=119<br />
 5. 5. Sosiaalisen median tavoitteet<br />Onko yrityksellänne olemassa sosiaalisen median suhteen selvät tavoitteet?<br />N=119<br />
 6. 6. Yhteisöt<br />Oletteko mukana sosiaalisen median yhteisöissä?<br />Odotetusti suosituin yhteisö kaikkien vastaajien keskuudessa oli Facebook, 75 %.<br />Sekä B2C- että B2B-yritysten suosituin kanava<br />Toiseksi suosituimmaksi yhteisöksi mainittiin YouTube, 41 %ja kolmanneksi suosituimpana Twitter, 39 %.<br />Blogit ovat suosittuja, 36 % vastaajista ilmoitti olevansa mukana blogeissa.<br />Vain 13 % vastaajista kertoi, ettei ole lainkaan mukana sosiaalisessa mediassa. <br />N=119<br />
 7. 7. Sosiaalisen median seuranta<br />Käytetäänkö yrityksessänne sosiaalisen median seurantaa?<br />N=119<br />
 8. 8. Sosiaalisen median seurantatapa<br />Kuinka seuraatte sosiaalista mediaa?<br />N=119<br />
 9. 9. Seurannan hyödyntäminen<br />Kuinka hyödynnätte sosiaalisen median seurantaa?<br />N=119<br />
 10. 10. Seurannan hyödyllisyys<br />Kuinka hyödyllistä seuranta mielestänne on?<br />N=119<br />
 11. 11. Seurannan tehokkaampi hyödyntäminen<br />Kuinka sosiaalista mediaa voisi hyödyntää entistä paremmin?<br />N=119<br />
 12. 12. Haasteet organisaatioissa<br />Mitkä ovat suurimmat haasteet sosiaalisen median suhteen omassa organisaatiossasi?<br />N=119<br />
 13. 13. Suurimmat haasteet organisaatiossa<br />Ylivoimaisesti suurimmaksi haasteeksi nousi sosiaaliseen mediaan osoitettujen henkilöresurssien vähyys.<br />Perusasioihin liittyvä tiedon puute. <br />Oman organisaation osaaminen koettiin myös haasteena.<br />Huolenaiheena on lisäkuormitus nykyisten töiden lisäksi.<br />Todellisten hyötyjen mittaaminen koettiin myös hankalaksi.<br />Lisäksi esille nousi se, että sosiaalinen media koetaan uutena asiana, jonka kanssa ei vielä olla sinut.<br />
 14. 14. Vastaajien vapaita kommentteja<br />”Pelisääntöjen puuttuminen aiheuttaa epävarmuutta koko organisaatiossa.”<br />Strategian ja tavoitteiden puuttuminen ja asian jalkautuminen, vastuut.<br />”Organisaation sitoutuminen; kyse ei ole vain markkinointi- tai viestintäorganisaatiosta.”<br />”Ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki.Asia ei ole ylimmän johdon agendalla.”<br />”Onko sosiaalisesta mediasta meille oikeasti hyötyä? Onko 2000 tykkääjää parempi kuin 200 kommentoijaa – onko se paljon vai vähän ja mihin verrattuna?”<br />
 15. 15. 3 askelta – tee ainakin nämä<br />Kuuntele<br />Vaikka et olisi aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa, seuraa mitä yrityksestäsi ja toimialastanne puhutaan, ketkä puhuvat, missä ja mihin sävyyn.<br />Panosta pelisääntöihin<br />Organisaatio janoaa ohjeita. Sopikaa siitä kuka tekee, mitä ja missä. Integroi pelisäännöt osaksi yrityksen prosesseja. Esimerkiksi HR:n uusien henkilöiden perehdytysprosessi.<br />Resursoi<br />Kaikkea ei tarvitse tehdä / osata itse.<br />Sosiaalisen median tekeminen vaatii organisointia ja resursseja. Huomioi tämä suunnittelussa.<br />
 16. 16. Tutkimusosapuolten esittely<br />Whitevectoron edelläkävijä sosiaalisen medianmittaamisessa ja analysoinnissa. Yrityksen päätuote on Chat Reports –verkkopalvelu, jonka avulla on helppo järjestää säännöllinen ja tehokas sosiaalisen median seurantaprosessi. Chat Reportsin avulla myös kuluttaja- ja bränditutkimusten tekeminen on helppoa ja kustannustehokasta.<br />Kaiquon markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritys. Sosiaalisen median palvelukonsepti on yhtiön keskeinen osaamisalue. Seuranta, analysointi ja niiden pohjalta rakennettavat sosiaalisen median toimenpidesuunnitelmat ja sisäiset ohjeistukset ovat osa Kaiqun palvelukonseptia.<br />
 17. 17. Yhteistyöstä kiittäen!Tiina Olkkonen, Iloinen Kaiqu OySari Kunnas, Iloinen Kaiqu OyTommi Lehtonen, Whitevector<br />

×