Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө

1,389 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө

 1. 1. <ul><li>2008-2009 оны хичээлийн жилээс эхлэн ерөнхий боловсролыг 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлж 6 настай хүүхдийг сургуульд элсүүлэн сургаж эхэлсэн нь ерөнхий боловсролын тогтолцоонд олон улсын жишигт нийцсэн шинэчлэлт өөрчлөлт гарсан.</li></li></ul><li><ul><li>Суралцагч төвтэй сургалт нь багш сурагчдад шинэ мэдлэг өгөхдөө тэдэнд бэлэн зүйл өгөх биш харин тэднээр өөрсдөөр нь мэдлэгийг бүтээлгэх хэрэгтэй. Жишээ нь: багш шинэ хичээл заахдаа сурагчдыг сэдэлжүүлж сэтгэхүйг нь хөгжүүлэх тэдэнтэй харилцан ярилцаж хамтран мэдлэг эзэмших явдал юм. </li></li></ul><li><ul><li>Дараах хүүхдийн үйл хөдлөл юу хийж байгаа зэргийг тоочин бичих.
 2. 2. Хүүхдийн шинж чанарыг тоочих зэргээр тэднийг сэдэлжүүлж хамтран ярилцаж шинэ мэдлэг бүтээх явдал юм. </li></li></ul><li>Жишээ нь:<br /><ul><li>Хүүхдүүдээ дараах хүүхэд ямар цамцтай байна вэ?
 3. 3. Ямар өнгийн өмд өмссөн байна вэ?
 4. 4. Юу хийж байна вэ?
 5. 5. Муур ямар өнгөтэй байна вэ?
 6. 6. Муур хаана байна вэ? гэх мэт асуулт тавьж тэдэнтэй харилцан ярилцаж сэдэлжүүлэх.</li></li></ul><li>
 7. 7. <ul><li>Багш сурагчтайгаа хамтран ярилцасныхаа дараа үүн дээр тулгуурлан ямар хичээл заах гэж байгаа сэдвээ хэлж тодорхойлолтоо өгнө.
 8. 8. Мэдлэгээ бүтээснийхээ дараа 3-5 минутанд гар хурууны алжаал тайлах дасгал хийлгүүлнэ.</li></li></ul><li>Гарын алжаал тайлах дасгал <br /><ul><li>Баавгай баавгай дөрвөн хөлтэй.
 9. 9. Болжмор болжмор хоёр хөлтэй.
 10. 10. Баавгай баавгай хоёр хөлтэй биш дөрвөн хөлтэй.
 11. 11. Болжмор болжмор дөрвөн хөлтэй биш хоёр хөлтэй.</li></li></ul><li>Оюун ухаан хөгжүүлэх таавар <br /><ul><li>Эхний үе нь үс самнах хэрэгсэл.
 12. 12. Хоёр дахь үе нь муурын төрөлийн амьтан.
 13. 13. Нийлүүлж уншвал хичээлийн хэрэгслийн нэр.
 14. 14. Тэр юу вэ?............</li></li></ul><li>Дүгнэлт <br /><ul><li>Суралцагч төвтэй сургалт нь суралцагчдын оюун ухаан сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэхэд оршино.
 15. 15. Суралцагч өөрөө бие даан суралцах чадварыг эзэмших давуу талтай.</li>

×