Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topik 2 Penjanaan idea Perniagaan

11,415 views

Published on

Penjanaan idea Perniagaan

Published in: Education
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.WritePaper.info ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Topik 2 Penjanaan idea Perniagaan

 1. 1. TOPIK 2.0 MENJANA IDEA PERNIAGAAN
 2. 2. HASIL PEMBELAJARAN Menjana Idea Perniagaan
 3. 3. PEMILIHAN IDEA DAN PELUANG PERNIAGAAN •Apakah produk atau perkhidmatan yang akan ditawarkan kepada pelanggan? •Adakah produk atau perkhidmatan ini boleh mendatangkan keuntungan?
 4. 4. PELUANG PERNIAGAAN Peluang ialah satu keadaan yang boleh memberi faedah atau membawa kejayaan kepada seseorang. Peluang biasanya menghampiri seseorang itu dalam keadaan yang samar-samar dan tidak pasti. Cuma seseorang yang cekap dan bersedia sahaja yang dapat mengambil peluang yang wujud di hadapannya. Peluang yang lambat direbut akan terlepas ke tangan orang lain
 5. 5. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: i. Daya Fikiran Setiap usahawan perlu sentiasa berfikiran kehadapan. Para usahawan yang sentiasa berfikir ke hadapan sememangnya mempunyai banyak idea dan perancangan yang hebat. Mereka harus menggunakan daya fikiran untuk berfikir setiap masa, tumpukan fikiran terhadap perniagaan, cuba ubahkan apa yang dilihat dan dijadikan ianya sebagai idea perniagaan. Sumbangsaran (brainstorming) adalah merupakan satu teknik perbincangan untuk mendapatkan idea baru.
 6. 6. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: ii. Melalui Masalah Yang Ada Penyelesaian kepada masalah merupakan peluang perniagaan, gunakan daya pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan fikirkan apakah perniagaan yang sesuai ditawarkan sebagai penyelesaian masalah.
 7. 7. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: iii. Memenuhi Keperluan Manusia
 8. 8. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: iii. Memenuhi Keperluan – Keperluan Lain Manusia
 9. 9. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: iii. Memenuhi kehendak Manusia
 10. 10. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: iv. Mengkaji Selidik Pasaran Sedia Ada Produk dan perkhidmatan yang sedia ada sekarang merupakan hasil daya cipta dan inovasi usahawan terdahulu supaya bersesuaian dengan keadaan sekarang. Oleh kerana aktiviti kehidupan manusia terus berubah, produk dan perkhidmatan sedia ada juga perlu dibuat penambahbaikan. Setiap perubahan kepada produk sedia ada akan mendapat perhatian pengguna dan memberi peluang perniagaan kepada sesiapa yang mengubah atau merekanya.
 11. 11. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: v. Mengikuti Tren Pasaran Semasa Kehendak dan keperluan pasaran berubah dari semasa ke semasa. Bakal usahawan terpaksa meneliti permintaan pasaran yang baru jika mahu mendapat peluang perniagaan.
 12. 12. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: vii.Melalui Jaringan Perhubungan Sesuatu peluang perniagaan yang wujud akan menjadi sukar dimajukan oleh seseorang usahawan sekiranya jaringan perhubungan dengan orang lain sangat terhad. Perhubungan dan pergaulan harian dapat memberi peluang perniagaan kepada usahawan dengan cara maklumat yang diberi dan dikongsikan mungkin dapat diubah kepada satu perniagaan dan kadangkala tawaran terus kepada kita sebagai peluang perniagaan.
 13. 13. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: viii.Melalui Bacaan Idea dan maklumat perniagaan juga boleh diperolehi daripada sumber bacaan samaada media cetak (buku, majalah, suratkhabar, artikel) dan media elektronik (e-book, blog).
 14. 14. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: viiii. Melalui Pengetahuan dan Kemahiran Yang Ada Kemahiran seseorang merupakan punca perniagaan, di mana kemahiran ini boleh dijual sebagai perkhidmatan. Seseorang yang berbakat dalam apa jua kemahiran boleh merekacipta produk untuk dijual dan ianya dijadikan sebagai peluang perniagaan.
 15. 15. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: ix. Melalui Pengalaman Yang Ada Ramai usahawan menjalankan perniagaan yang sesuai dengan pengalaman yang dimiliki terutamanya melalui pengalaman kerjaya. Peluang yang diperolehi melalui pengalaman kerja yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran atau pengetahuan menyeluruh berkaitan perniagaan yang bakal dijalankan membantu seseorang usahawan
 16. 16. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: x. Kedudukan Kewangan Kedudukan kewangan adalah faktor penting sama ada peluang perniagaan itu dapat dimajukan atau sebaliknya. Sumber kewangan yang mencukupi sama ada dalam bentuk wang tunai atau aset tetap akan menjadi penentu kepada jenis perniagaan dan saiz pelaburan yang terlibat dalam sesebuah perniagaan yang terpilih. Walaupun seseorang usahawan boleh memikirkan sumber-sumber lain seperti pinjaman dari institusi-institusi kewangan tetapi sebahagian daripada kos projek adalah daripada usahawan itu sendiri. Justeru itu perniagaan yang dicadangkan mesti sesuai dengan kemampuan pelaburan yang boleh disediakan.
 17. 17. PELUANG PERNIAGAAN Samb…. Cara yang digunakan untuk mengenal pasti peluang perniagaan: iix. Minat Sesetengah usahawan memilih bidang perniagaan berdasarkan kepada minatnya. Minat dapat memberikan keyakinan dan rasa tanggungjawab yang lebih ke atas perniagaan yang akan dimajukan. Bidang perniagaan dianggap sebagai satu profesyen yang memerlukan disiplin dan peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi.
 18. 18. Setiap perniagaan bermula daripada peluang yang dapat dikenalpasti dan diambil kesempatan untuk dimajukan. Kewujudan peluang perniagaan untuk menawarkan barangan dalam pasaran tertentu bergantung kepada perubahan dan arah aliran dalam faktor-faktor persekitaran yang meliputi suasana Politik, Ekonomi, Sosiobudaya, Teknologi, Persekitaran dan Undang-undang. PEMILIHAN IDEA
 19. 19. PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal) olitical (Politik) conomical (Ekonomi) ocial (Sosio Budaya) echnological (Teknologi) nvironmental (Persekitaran) egal (Undang – Undang) PEMILIHAN IDEA Samb…
 20. 20. Keputusan politik boleh memberi kesan kepada banyak bidang penting untuk perniagaan seperti pendidikan, tenaga kerja, kesihatan negara dan kualiti infrastruktur ekonomi seperti jalan dan sistem kereta api. Persekitaran politik mempengaruhi perniagaan apabila pihak kerajaan mengawal aktiviti perniagaan melalui kuasa politik dan undang-undang yang dibuat. Kestabilan politik menjamin suasana yang baik untuk perniagaan terus berkembang maju.
 21. 21. Perkembangan dan perubahan ekonomi boleh menimbulkan peluang-peluang perniagaan yang baru. Perubahan keadaan ekonomi daripada keadaan meleset kepada keadaan yang baik, boleh membuka banyak peluang perniagaan sejajar dengan perkembangan di dalam sektor ekonomi seperti kewujudan industri pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, peruncitan dan pertanian. Ianya juga merujuk kepada keadaan dan jenis sistem ekonomi di mana perniagaan beroperasi. Sekiranya ekonomi stabil, maka perniagaan akan berkembang tetapi jika ekonomi lembab, kuasa beli pengguna akan menurun. Jika permintaan meningkat keuntungan syarikat juga meningkat. Begitu juga jika permintaan menurun maka keuntungan syarikat juga akan menurun. Keadaan ekonomi yang baik meningkatkan aktiviti perniagaan dan menjamin peluang perniagaan.
 22. 22. Perubahan struktur penduduk, peningkatan pendapatan dan perubahan citarasa masyarakat boleh membuka peluang-peluang perniagaan. Contohnya, jika terdapat perubahan struktur penduduk, sekiranya peratusan golongan belia lebih besar daripada golongan tua dan kanak-kanak, maka keadaan ini akan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan yang berkaitan dengan keperluan dan kehendak golongan remaja.
 23. 23. Jika pendapatan pengguna meningkat, maka kuasa membeli dan kemampuan pengguna turut meningkat. Ini membuka peluang dalam pelbagai bidang perniagaan yang sesuai dengan taraf pendapatan masyarakat setempat. Begitu juga dengan perubahan citarasa pelanggan yang mewujudkan berbagai peluang perniagaan. Namun begitu, usahawan juga perlu menentukan sama ada peluang yang akan diambil itu selaras dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Usahawan perlu memastikan supaya perniagaan yang bakal dijalankan tidak bertentangan dengan nilai masyarakat setempat kerana setiap individu mempunyai corak kehidupan budaya yang berbeza dari segi agama, adat resam dan cara hidup.
 24. 24. Perubahan teknologi juga boleh mewujudkan peluang-peluang perniagaan di mana pengenalan teknologi baru membolehkan pengeluaran dihasilkan pada kos yang lebih rendah dan membuka pasaran yang lebih luas.
 25. 25. Selain daripada itu, maklumat tidak formal juga dapat memainkan peranan penting dalam menyediakan maklumat-maklumat mengenai peluang-peluang perniagaan. Dalam konteks ini, media massa memainkan peranan memberikan maklumat mengenai peluang-peluang perniagaan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Kebiasaannya media massa, sama ada media cetak atau elektronik, mempunyai ruangan khusus untuk menyiarkan maklumat mengenai dunia perniagaan yang membolehkan kita, secara tidak langsung, mengikuti perkembangan pelbagai bidang usaha niaga. Melalui maklumat ini kita boleh memilih bidang perniagaan yang bersesuaian dengan diri sendiri.
 26. 26. Faktor persekitaran turut memainkan peranan penting di dalam menyediakan peluang-peluang perniagaan. Pengamatan dan pemerhatian tentang persekitaran akan memberi ilham kepada usahawan untuk mencipta keluaran atau perkhidmatan baru yang bertujuan memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna. Pemerhatian terhadap fungsi dan faedah sesuatu barang dan perkhidmatan akan membolehkan usahawan memikirkan bagaimana dapat memperbaikinya dari segi kos, jenama, reka bentuk, cita rasa, saiz dan juga prestasi.
 27. 27. Seseorang usahawan perlu memastikan peluang-peluang perniagaan yang ingin dimajukan itu sah dari segi undang-undang perdagangan. Kerajaan menggubal undang-undang dan peraturan untuk kepentingan semua bagi memastikan wujud persaingan yang sihat di kalangan perniagaan, melindungi pengguna dan mengawal aktiviti perniagaan daripada melakukan penyelewengan.
 28. 28. Pelajar perlu mencari idea perniagaan berdasarkan kehendak atau keperluan pengguna di kolej TUGASAN TEORI PEMBENTANGAN Pelajar dikehendaki membentangkan idea perniagaan mereka di depan kelas
 29. 29. http://www.youtube.com/watch?v=PiruMuq7u5E http://www.youtube.com/watch?v=FZNlK3HA-m8 http://www.youtube.com/watch?v=2SgSMjUWoGA http://www.youtube.com/watch?v=4eJDf85Zmjw TAYANGAN VIDEO
 30. 30. RUMUSAN Proses mengenalpasti , mengkaji dan memilih peluang perniagaan adalah langkah awal yang harus diambil oleh setiap usahawan atau bakal usahawan dalam menentukan perniagaan yang bakal diceburi
 31. 31. RUJUKAN Philip Kotler (2012) Kotlet on Marketing. Pearson Education UiTM Entrepreneurship Study Group (2010) Fundamentals of Entrepreneurship Study Group. Pearson Prentice Hall

×