Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mooc ve türleri hakkında

2,471 views

Published on

Mooc ve türleri hakkında

Published in: Education
 • Login to see the comments

Mooc ve türleri hakkında

 1. 1. MOOC ve Türleri Hakkında… Abdulkadir KARADENİZ
 2. 2. MOOC Nedir? MOOC (Massive Open Online Course), kelime anlamı olarak kitlesel açık çevrimiçi kurslar olarak bilinmektedir. MOOC, sınırsız katılımcıya açık olan ve internet üzerinden erişime açık olan bir çevrimiçi kurstur. Klasik bir kursun barındıracağı videolar, okumalar, problemler MOOC üzerinden de erişilebilir.
 3. 3. MOOC Nedir? Bunun yanında MOOC’lar yardım amaçlı öğrenciler, eğitimciler ve eğitim asistanları için geliştirilmiş etkileşimli kullanıcı forumları da sağlamaktadır. Bu ve benzeri özellikleriyle MOOC, günümüzde uzaktan eğitimin en önemli araçları arasında sayılmaktadır (Levin, 2013).
 4. 4. MOOC’un Ortaya Çıkışı 2008’de isimlendirilen ve kullanımı yaygınlaşan MOOC’ların açık erişimli eğitsel kaynaklardan (Open Educational Resources(OER)) türediği söylenebilir(Parr, 2013). Başlarda açık erişimli kaynaklar gibi paylaşılan içeriğin dağıtımında ve kullanımında herhangi bir problem yaşanmasa da sonrasında yapılandırılmış içerikler kapalı lisans yöntemiyle paylaşılmaya başlanmış ve açık erişimli kaynaklardan uzaklaşmıştır (Carr, 2013; Cheverie,2013).
 5. 5. MOOC’ların Yaygınlaşması Bütün dünyada kullanımı oldukça yaygınlaşan ve birçok kişi tarafından tercih edilen MOOC’lar, sertifika vermesi ve ücretlendirilmesinin sadece sertifika için olması neden tercih edildiklerinin de bir kanıtı niteliğindedir. Eğitim dünyasında en çok tercih edilen yapılanmalardan biri olması da 2012 yılının MOOC yılı olarak ifade edilmesine sebep olmuştur (Pappano, 2012).
 6. 6. MOOC’ların Yaygınlaşması MOOC’lardaki bu artış sadece özel kurumların değil diğer üniversitelerin de dikkatini çekmiş ve özellikle örgün hizmet sunan sayılı üniversitelerin tüm dünyaya yayılma çabası sayesinde desteklenen yapılanmalardan biri olmuştur. Üniversiteler birleşip ortak MOOC’lar düzenlemeye başlamış ve bahsi geçen üniversiteden örgün ders almanın imkansız olduğu durumlarda, ilgili hocadan ücretsiz ders alma şansı yakalamışlardır.
 7. 7. MOOC’ların Türleri MOOC’ların gördüğü aşırı ilgi farklı türlerinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. MOOC yapılanması zaman sonra iki farklı türe dönüşmüştür. 2008 yılından itibaren bağlaşımcı(connectivist) yapıyı benimseyen MOOC’lar tasarlanmıştır. Ancak sonrasında xMOOC olarak isimlendiren öğretimci bir anlayışa sahip olan MOOC’lar hazırlanmaya başlamıştır.
 8. 8. MOOC’ların Türleri xMOOC’lar öğretimci tarafından önceden belirlenmiş öğrenme çıktıları doğrultusunda, yapılandırılmış bir yol izleyen bir yapıdır ve öğrenenlerin diğer öğrenenlerle etkileşimi oldukça sınırlı düzeydedir. Bunun yanında başlarda yapılan cMOOC’lar ise farklı tasarım ilkelerine dayanmaktadır. Bağlaşımcı yapıyı benimseyen cMOOC’lar öğrencilerin sosyal ağlar üzerinden sınırsız etkileşimle öğrenmelerini amaçlayan bir yapıya sahiptir (Siemens,2005; Siemens, 2012).
 9. 9. George Siemens ve Stephen Downes’ın MOOC’lardaki değişim hakkındaki ifadeleri Parr’ın (2013) yaptığı haberde, “bağlaşımcılık ve bağlaşımcı bilgi” kapsamlı online kursları birçok kesim tarafından ilk MOOC olarak kabul edilen Siemens’in ve Stephen Downes’ın MOOC’lardaki değişim hakkındaki ifadelerine yer verilmiştir;
 10. 10. George Siemens ve Stephen Downes’ın MOOC’lardaki değişim hakkındaki ifadeleri Siemens, günümüzde yapılan MOOC’ların Stephen ile birlikte yaptıklarından çok farklı olduğunu dile getirmiştir. Öğrenme sürecinin daha açık ve esnek olmasını hedeflediklerini belirtmiştir.
 11. 11. George Siemens ve Stephen Downes’ın MOOC’lardaki değişim hakkındaki ifadeleri Bilginin üretilebileceği bir süreçte, öğrenenlerin yeni fikirler geliştirmelerini ve yeni bilgiler üretmelerini amaçladıklarını, bu üretim sürecinin gelişerek devam etmesi yönünde çabaladıklarını belirtmiştir. Ancak günümüzdeki MOOC’ların çoğunun didaktik bir yapısı olduğunu ve MOOC sağlayıcılarının pedagojik desteğinin yıllar öncesinden kaldığını ifade etmiştir.
 12. 12. George Siemens ve Stephen Downes’ın MOOC’lardaki değişim hakkındaki ifadeleri Benzer şekilde Downes, üç büyük MOOC sağlayıcısının “geçici ve yaratıcı olmayan, çoğunlukla online öğrenme tarihinin farkında olmayan insanlar tarafından oluşturulmuş” olduğunu, büyük kitlere geçmişte kalmış içeriklerle öğretimci bir yaklaşımla kurslar sağlandığını belirtmiş ve temel sebebin ekonomik kazanç beklentisi olduğunu ifade etmiştir.
 13. 13. KAYNAKÇA Carr D. F. (2013). "Udacity hedges on open licensing for MOOCs".Information Week. Erişim Tarihi 25 Kasım 2013 [url: http://www.informationweek.com/education/online-learning/udacity-hedges-on-open-licensingfor-moo/240160183]. Cheverie, J. (2013). "MOOCs an Intellectual Property: Ownership and Use Rights". Erişim Tarihi 25 Kasım 2013 [url: http://www.educause.edu/blogs/cheverij/moocs-and-intellectual-property-ownership-and-userights]. Lewin, T. (2013). "Universities Abroad Join Partnerships on the Web". New York Times. Erişim Tarihi 25 Kasım 2013 [url: http://www.nytimes.com/2013/02/21/education/universities-abroad-join-mooc-courseprojects.html]. Parr, C. (17 October 2013). "Mooc creators criticise courses’ lack of creativity". Times Higher Education. Erişim Tarihi 25 Kasım 2013 [url: http://www.timeshighereducation.co.uk/news/mooc-creators-criticisecourses-lack-of-creativity/2008180.fullarticle]. Pappano, L.(2012). "The Year of the Mooc". The New York Times (The New York Times). Erişim Tarihi 25 Kasım 2013 [url: http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplyingat-a-rapid-pace.html?pagewanted=all&_r=0]. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10. http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm Siemens, G. (2012). MOOCs are really a platform. Erişim Tarihi 25 Kasım 2013 [url: http://www.elearnspace.org/blog/2012/07/25/moocs-are-really-a-platform/]

×