Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Influències i característiques-Mercè Rodoreda.

593 views

Published on

Power Point sobre les influències i característiques de les obres de Mercè Rodoreda.

Published in: Education
  • Login to see the comments

Influències i característiques-Mercè Rodoreda.

  1. 1. Mercè Rodoreda influències i característiques Abir Bouajaj 2º Bat B
  2. 2. Influències Marcel Proust Joan Sales Armand Obiols Virginia Woolf Thomas Mann Víctor Català Josep Carner Liceu Dalmau
  3. 3. Armand Obiols Parella sentimental durant molts anys. Conseller i lector crític. Influí principalment en l’organització i en l’estructuració en algunes peces més importants de l’autora. Les primeres obres influí el Grup Sabadell on Obiols formava part. Joan Sales Assessor literari en lingüística i estilística. Va ajudar en l’evolució i millor de l’estil rodoredià. Tots els consells no eren acceptats per Rodoreda.
  4. 4. Víctor Català Influència en les primeres obres de Mercè Rodoreda. Ex:  Solitud  Carnaval de Rodoreda, recorda a Carnestoltes de Víctor Català. Paral·lelismes en la construcció de les trames, personatges i en la temàtica.
  5. 5. Virginia Woolf Marcel Proust El seu estil i la seva capacitat de descripció. L’estructura de les obres, l’esperança del futur i l’actualitzador d’un temps anterior en els protagonistes
  6. 6. Simbolisme  El simbolisme es un recurs literari molt comú en les obres de Mercè Rodoreda, especialment en la narrativa.  Els referents de la realitat que utilitzà en els símbols provenen de la seva imaginació a partir dels coneixements culturals adquirits al llarg de la seva vida.  Crea un llenguatge simbòlic que pot ser interpretat pel lector sense gaires dificultats .
  7. 7. La dona  La seva obra es caracteritza per l’ús de personatges femenins en les seves novel·les.  Al llarg de la seva obra apareixen dones pertanyents a diferents classes socials, edats i cultures.  La problemàtica dels seus personatges és la maternitat.  Presenten la seva llar com el refugi que els permet aïllar-se de la realitat exterior.
  8. 8. Els àngels  Els àngels apareixen curiosament en bona part de les seves obres.  Possiblement, es degut a una anècdota amb el seu avi. «I damunt de les veus que venien de lluny i no s'entenia què deien, es va aixecar un cant d'àngels, però un cant d'àngels enrabiats que renyaven la gent...» Fragment de La plaça del Diamant

×