Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenkologjia e mesimdhenies

13,881 views

Published on

Bashkeveprimi me kompjuterat
Interneti,segregimi dhe shkolla
Lidhjet në internet
Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
Teknologjia dhe demokratizimi i kultures
Muzika përmes teknologjisë dixhitale.

Published in: Education, Business
 • Login to see the comments

Tenkologjia e mesimdhenies

 1. 1. Tema:Teknologjia dhe shoqëria
 2. 2. Çështjet. <ul><li>Bashkeveprimi me kompjuterat </li></ul><ul><li>Interneti,segregimi dhe shkolla </li></ul><ul><li>Lidhjet në internet </li></ul><ul><li>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit </li></ul><ul><li>Teknologjia dhe demokratizimi i kultures </li></ul><ul><li>Muzika përmes teknologjisë dixhitale. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Teknologjia dixhitale ka lindur para një gjysëm shekulli me ndërtimin e tranziztorëve dhe portave logjike të para . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Kishin përmasa të mëdha </li></ul><ul><li>Përdoreshin për të bërë llogari </li></ul><ul><li>Përdoreshin vetëm nga pak njerëz shumë të specializuar. </li></ul>
 5. 5. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Në fillimvitet 80’kemi hyrjen e kompjuterit përsonal me të cilin mund të flisje vetëm nëpërmjet gjuhëve të programit dhe programeve . </li></ul>
 6. 6. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Më vonë kemi lidhjen e ekranit me tastieren si dy aparate bashkëveprimi. </li></ul>
 7. 7. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Zhvillimi paralel I miut dhe programeve grafike të kompjuterit qe një hop I madh që mundësoi masivizmin e PC-ve dhe përdorimin e mëvonshëm të internetit. </li></ul>
 8. 8. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Paradigma e bashkeveprimit me miun ,tastieren dhe ekranin po mbush 25 vjet jetë dhe është deri më sot paradigma mbizotruese e përdorimit të kompjuterave. </li></ul>
 9. 9. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Rëndësia e paradigmave të bashkëveprimit me kompjuterat ka filluar të kuptohet relativisht vonë dhe po merr vetëm tani rëndësinë e duhur. </li></ul>
 10. 10. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Komunikimi dhe bashkëveprimi me kompjuterat po merr ghithnjë e më tepër rëndësi në krahasim me shpejtësinë e kompjuterave. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ndryshimi gradual I fokusit nga mania për procesorë dhe hardëare më të shpejtë tek bashkveprimi më cilësor me kompjuterat vjen nga disa arsye: </li></ul><ul><li>Industria dixhitale ka aktualisht probleme për të mbajtur rimin e lartë të rritjes së shpejtësisë së hardëarëve. </li></ul><ul><li>Dimensioni social I internetit dhe dhe sukseset e WEB 2.0.kanë filluar ta kthejne fokusin tek mënyra e komunikimit në internet me njeri tjetrin. </li></ul>Bashkeveprimi me kompjuterat
 12. 12. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Në tre vitet e fundit po shohim përhapjen e paradigmave të reja të bashkëveprimit ku më premtueset janë: </li></ul><ul><li>Ekranet e prekshme </li></ul><ul><li>Ekranet e përkulshme </li></ul><ul><li>Telekomandat e ndjeshme ndaj lëvizjeve </li></ul><ul><li>Bashkëveprimi me gjeste. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Paradigmat e bashkëveprimit do të masivizohen brenda 5-10 vjeçarit të ardhshëm ,ku impakti I tyre shoqërorë do të jetë shumë herë më I madh krahasuar me hopin që sollën në vitet 80’miu,ekrani dhe programet grafike. </li></ul>Bashkeveprimi me kompjuterat
 14. 14. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Bashkëveprimi me programet kompjuterike do te bëhet gjithnjë e më e ngjashme me bashkëveprimin me objekte reale. </li></ul>
 15. 15. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Historikisht çdo teknologji njerzore që nga zotërimi I zjarrit e deri tek atomi,krahas përdorimit të dobishëm është përdorur gjithnjë edhe për abuzim ,pushtet e luftë. </li></ul>
 16. 16. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Teknologjia dixhitale zotëron aftësin për t’iu përgjigjur problemeve të reja të krijuara prej saj me një zhvillim të ri teknologjik. </li></ul>
 17. 17. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Interneti si sistem gjithpërfshirës dixhital është një eldorado,një rrëmujë ku normat sapo kanë filluar të kristalizohen. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Interneti është një ekosistem e si në çdo ekosistem tjetër janë balancet e përkohshme e komplekse ndërmjet forcave të seleksionimit kundrejt diversifikimit ato që përcaktojnë komunitetet apo normat e mënyrat e sjelljes. </li></ul>Bashkeveprimi me kompjuterat
 19. 19. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Në teorinë e vetorganizimit dhe atë të rrjeteve inteligjente,paradigme mbizotruese është bashkëveprimi midis nyjeve të sistemit . </li></ul>
 20. 20. Bashkeveprimi me kompjuterat <ul><li>Ndryshime të vogla të mënyrës së bashkëveprimit ndërmjet nyjeve të rrjetit çojne në ndryshime të mëdha të supërstrukturave të krejt rrjetit . </li></ul>
 21. 21. Interneti,segregimi dhe shkolla . <ul><li>Interneti si media mundëson segmentimin në grupe”niche” më lehtë sesa mundëson agregimin në grupe gjithpërfshirëse . </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Zgjidhja e këtij problemi mund të realizihet me përshtatjen e institucioneve të arsimit ndaj sfidave të reja teknologjike. </li></ul><ul><li>Shkolla duhet të ofrojë përgjigje ndaj këtij problemi. </li></ul>Problemi I seleksionimit te informacionit
 23. 23. <ul><li>Në inernet është më e lehtë të ndahesh sesa të bashkohesh,më e lehtë të krijosh “niche”sesa një grup gjithpërfshirës. </li></ul><ul><li>Nuk kërkon asgjë më shumë sesa një mjet komunikimi midis “niche”-ve të shumta me njëra tjetrën. </li></ul>Lidhjet në internet
 24. 24. <ul><li>Në internet sapo kanë fillar të lindin platformat e mëdha sociale të cilat kanë mundësinë të krijojnë segregimin brenda tyre por edhe ofrojnë kanale komunikimi midis këtyre “nich”-ve. </li></ul>Lidhjet në internet
 25. 25. <ul><li>Interneti në prespektiven e tij si shoqëri dinamike po shndërrohet ndalngadal në një imitim të shoqërisë reale sepse lidhjet ekskluzive nuk mbajnë . </li></ul>Lidhjet në internet
 26. 26. <ul><li>Kalojnë në stadin që kërkojnë të ndryshojnë diçka realisht. </li></ul><ul><li>Ose vetshkatrrohen,shthuren qetësisht në pasivitet pasi askush nuk ka më dëshirë të diskutojë apo të shprehet që dihet që mendojnë njëlloj. </li></ul>Platformat sociale kane dy mundesi zhvillimi
 27. 27. <ul><li>Kjo dinamikë vetrregulluese duhet përforcuar e mbajtur në këmbë nga roli I institucioneve arsimore në përdorimin e ndërgjegjshëm të teknologjisë . </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Mbytja nga informacionet dhe përgjegjësia vetjake për përzgjedhjen e informacionit është fenomen I ri dhe një fenomen që sipas shumë gjasave do të qëndrojë gjatë . </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Mediat mainstream si televizionet po lëvizin në drejtim të individualizimit e bashkveprimit me shikuesit </li></ul><ul><li>Prandaj është shkolla institucioni që duhet të ofrojë mësimin e përdorimit të këtyre mundësive të reja të ndërgjegjshme. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Proçesi I të mësuarit është një fushë ku teknologjia dixhitale mund të jetë shumë e vlefshme e cila mund të bëjë përmirësime të mëdha. </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 31. 31. <ul><li>Mësimi si proçes është I lidhur fort me ndërveprimin dhe bashkëveprimin,fakt ky I neglizhuar në mëynyrë të skajshme në modelet e mësimdhënëse deri sot,ku në vetë fushën e inteligjencësartificiale bashkëveprimi është tashmë një nga elementet kyç për përcaktimin dhe zhvillimin e inteligjencës. </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 32. 32. <ul><li>Mbytja nga informacioni si një problem I sjellë nga teknologjia dixhitale në shoqëritë moderne është diçka me të cilen njeriu duhet të mësojë dalëngadalë të përballet me sukses e ta zgjidhi në favor të tij . </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 33. 33. <ul><li>Mjete dixhitale dhe mënyra e lundrimit në internet kritikohen me të drejtë sidomos për mënyren se si ndikojnë tek përqëndrimi dhe vëmendja. </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 34. 34. <ul><li>Linku si mjeti kryesor I lundrimit në internet lejon kërcimin e mënjehershëm nga një temë tek tjetra,mjafton të ndjekësh dy-tre linqe dhe gjendesh në një temë krejtësisht të ndryshme nga ajo ku fillove lundrimin 5 minuta më parë . </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 35. 35. <ul><li>Teknologjia dixhitale ka potencialin e kthimit të mësimit në një proçes bashkëveprues: </li></ul><ul><li>Nga njëra anë duke e bërë proçesin mësimit vetjak me social </li></ul><ul><li>Nga ana tjetër duke I bërë mjetet mësimore më bashkëvepruese e inteligjente. </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 36. 36. <ul><li>Përdorimi I mjeteve dixhitale në proçesin e mësimit vetjak sapo ka filluar,por kemi akoma mungesen e një mjeti mësimor që të ndërthurë vetitë fizike të një libri dhe vetitë bashkëvepruese të një mjeti dixhital. </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 37. 37. <ul><li>Përparimet teknologjike të kohëve të fundit tek ekranet bashkëvepruese,panelet e përkulshme apo teknologji si E-Paper që kërkojnë pak energji dhe ofrojnë veti optike shumë të afërta me letrën e vërtetë dotë mundësojnë brenda pak vitesh përdorimin masiv të teknologjisë dixhitale në proçesin mësimor vetjak . </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 38. 38. <ul><li>Në software gjërat kanë filluar të levizin me qindra iniciativa për zhvillimin e programeve mesimore për lëndë nga më të ndryshmet . </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 39. 39. <ul><li>Mungon vetëm kombinimi I teknologjive të reja në fushen e aparateve dixhitale për ta kthyer mësimin në boom-in e ardhshëm dixhital. </li></ul>Teknologjia dixhitale tek proçesi i të mësuarit
 40. 40. <ul><li>Specializimi që solli industrializimi dhe urbanizimi ka prekur dhe kulturen dhe ka sjellë ndër të tjerash që kultura të bëhet profesin I disa pak vetëve dhe të tjerët të të jenë thjesht konsumues.ky zhvillim ka qenë I ri në historinë e njerzimit ku të paktën deri pak shekuj më parë bashkësitë apo masat kishin një rol aktiv në zhvillimin e kulturës. </li></ul>Teknologjia dhe demokratizimi i kultures
 41. 41. <ul><li>Teknologjia dixhitale ka filluar të ndryshojë shumë në këtë pikë dhe tani mund të shihet potenciali I madh që ajo ka në demokratizimin e kulturës apo e shprehur më mirë në heqjen e ekskluzivitetit të profesionistëve dhe në pjesmarrjen e masave në zhvillimin e kulturës. </li></ul>Teknologjia dhe demokratizimi i kultures
 42. 42. <ul><li>Me uljen e çmimit të kamerave dixhitale mund të gjenden me qindra mijëra fotografi shumë interesante të bëra nga amatore,ku të njëjtën gjë mund të themi edhe për videot . </li></ul>Teknologjia dhe demokratizimi i kultures
 43. 43. Teknologjia dhe demokratizimi i kultures <ul><li>Po të shohim tek youtube shumica e videove janë pa vlerë por një pjesë jo e vogël e videove amatore janëinteresante duke filluar që nga remixet e videove të njohura e deri tek krijimet e vetjake. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Blogjet vetjake kanë sjellë një “revival”të gjuhës së shkruar që ishte vënë përfund në vitet 90’nga konsumatorizmi vizual,shkrimet cilësore nuk janë më ekskluziviteti I shkrimtarëve dhe gazetarëve profesionistë por mund të gjenden dhe tek përsona amatorë. </li></ul>Teknologjia dhe demokratizimi i kultures
 45. 45. <ul><li>Aktualisht muzika është akoma e mbërthyer në grupet e profesionistave,por ka pak kohë që po zhvillohen mjete dixhitale që e lehtësojnë krijimin e muzikës deri në masën që nuk duhet të dish asnjë notë për të krijuar. </li></ul>Muzika përmes teknologjisë dixhitale .
 46. 46. <ul><li>Instrumentet aktuale muzikore mund t’I përcaktosh në mënyr abstrakte si instrumentë që kanë një pjesë marrje dhe përpunimi informacionidhe një pjesë për të nxjerrë tingujt bazuar nga informacini I dhënë nga instrumentisti. </li></ul>Muzika përmes teknologjisë dixhitale.
 47. 47. <ul><li>Në rastin e pianos tasriera dotë përbënte pjesën e marrjes së informacionit nga istrumenti dhe telat e pianos në brendësi janë ato që nxjerrin tingujt . </li></ul>Muzika përmes teknologjisë dixhitale.
 48. 48. <ul><li>Për zotërimin e sistemit të dhënies së informacionit të pianos duhen dhjetra vite ushtrime të rregullta gjë që sjellnë mënyrë të pashmangshme dhe specializim . </li></ul>Muzika përmes teknologjisë dixhitale.
 49. 49. <ul><li>Tek mënyra e dhënies së informacionit teknologjia dixhitale ka përparësi të jashtëzakonshme ndaj teknologjive mekanike të deritanishme . </li></ul>Muzika përmes teknologjisë dixhitale .
 50. 50. <ul><li>Me anë të sequencër gjenial të ideuar nga artisti japonez ToshioIëai kushdo mund të krijojë muzikë cilësore pa ndonjë trajtim të veçantë . </li></ul>Muzika përmes teknologjisë dixhitale.
 51. 51. <ul><li>Thjeshtëzimi I mjeteve për të bërë muzikë do ta demokratizojë muzikën në të njëjtën mënyrë siç podemokratizohet aktualisht shkrimi,fotografia,video e shumë media të tjera artistike. </li></ul>Muzika përmes teknologjisë dixhitale.
 52. 52. <ul><li>E vetmja vlerë universale me të cilën i duhet hyrë këtij revolucioni është ajo që </li></ul><ul><li>e gjen rëndom në natyrë:ruajtja e deversitetit </li></ul><ul><li>dhe shmangia e standartizimit. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Punoi: </li></ul><ul><li>seada </li></ul><ul><li>hoxha </li></ul>

×