Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa Melayu Kuno

17,507 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Bahasa Melayu Kuno

 1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Kementerian Pelajaran Malaysia Bahasa Melayu 11.2 Perkembangan Bahasa Melayu : 1.2.1 Bahasa Melayu Kuno Kumpulan 4Ahli: Nur Amalina Salwa binti Rosli Nur Amira Aiza binti Mohd Johan Nurul Hafidzah binti Abd Halim Rafiza binti Darus
 2. 2. Penghijrahan manusia secara besar-besaranke Kepulauan Melayu telah dilakukan olehbangsa Austronesia dari Yunan.Datang dalam dua gelombang iaitu sekitartahun 2500 Sebelum Masihi dan 1500Sebelum Masihi.
 3. 3.  Memiliki peradaban yang cukup baik. Memahami cara bertani,ilmu pelayaran dan ilmu astronomi. Memiliki sistem pemerintahan yang sederhana serta memiliki ketua pemimpin atau raja. Menggunakan bahasa Melayu purba.
 4. 4. CIRI-CIRI MANUSIA ZAMAN KUNO• Dibawa oleh pendatang-pendatang dari India.• Mempunyai sistem pemerintahan yang lebih maju.• Dewawarman merupakan orang pertama yang memperkenalkan pemerintahan berkerajaan.• Dewawarman juga melanjutkan dan memajukan wilayah kekuasaan di bawah Aki Tirem.• Bahasa Melayu Purba ditukar menjadi Bahasa Melayu Kuno.
 5. 5. • Bahasa Melayu Kuno mencapai kegemilangan pada zaman kerajaan Sriwijaya.• Bahasa ini menjadi bahasa pentadbiran dan lingua franca,iaitu bahasa yang digunakan sebagai perantaraan atau bahasa perhubungan antara orang yang berlainan bahasa.• Mereka yang bertutur dalam bahasa Melayu kuno pada zaman itu merangkumi kawasan Semenanjung Tanah Melayu,Kepulauan Riau dan Sumatera.
 6. 6. Bersifat sederhana dan fleksibel iaitu mudahmenerima pengaruh luar.Tidak mementingkan perbezaan status dantaraf penggunaannya iaitu tidak terikatkepada perbezaan susun lapis masyarakat.Sistem dan struktur kata bahasa lebih mudahberbanding bahasa seumpamanya sepertibahasa Jawa.
 7. 7. Pada zaman ini,kawasan alam melayu diperintah olehbeberapa buah kerajaaan Hindu dan Buddha.Agama-agama dharma disebarkan oleh pedagang-pedagang India yang belayar ke Nusantara.Mengikut catatan pedagang India,kerajaan pertama diNusantara ialah kerajaan Jawa Dwipa di PulauJawawujud sekitar tahun 200 Sebelum Masihi.Mengikut Prasasti Yupa,kerajaan tertua di Nusantara ialahkerajaan Kutaiwujud 400 Sebelum Masihi.Pada abad ke -7 dan ke-13,terdapat dua buah kerajaan yangbesar iaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit.Kerajaan Sriwijaya ialah kerajaan pertama yangmenyatukan alam Melayu dan membentuk acuanbudayanya sendiri.Pengaruh Hindu bertahan sehingga penghujung abad ke-13iaitu sebelum agama Islam mengambil tempat danmemasuki Kepulauan Melayu melalui Sumatera.
 8. 8. Kerajaan yang Wujud pada zaman Bahasa Melayu Kuno1.Sumatera  Kerajaan Srivijaya  Kerajaan Keritang  Kerajaan Melayu Jambi  Kerajaan Tulang Bawang2.Jawa Kerajaan Salakanagara Kerajaan Tarumanagara Kerajaan Sunda Galuh Kerajaan Ishana Kerajaan Kalingga Kerajaan Mataram Kuno
 9. 9. Semenanjung Tanah Melayu• Kerajaan Gangga Negara• Kerajaan Langkasuka• Kerajaan Pan Pan• Kerajaan Kedah Tua
 10. 10.  Kerajaan Kutai Kerajaan Pu Ni Kerajaan Banjar Kerajaan Nagara Daha Kerajaan Nagara Dipa Kerajaan Tanjung Puri Kerajaan Sarunai VIETNAM Kerajaan Champa
 11. 11. PENGARUH BAHASA SANSKRIT• Bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit.• Kebanyakan masyarakat Melayu ketika itu beragama Hindu dan bahasa Sanskrit menjadi bahasa golongan bangsawan serta mempunyai hierarki yang tinggi.• Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur menyebabkannya diterima umum.Buktinya ialah:a) Pengaruh tulisan atau aksara Pallava dan Devanagari yang berasal dari India.b) Kata-kata dan rangkai kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit.c) Fonem-fonem Sanskrit yang terdapat dalam sistem bahasa Melayu Kuno.
 12. 12.  Kesan bahasa Sanskrit:a)Terdapat penggunaan tulisan yang seragam .b)Penambahan kosa kata ke dalam bahasa Melayu kuno. Contoh: Syukasyitta Athava Karana Tatakala Bahasa Melayu kuno tidak mempunyai pengaruh Parsi atau Arab kerana hanya terdapat orang India yang beragama Hindu sahaja.
 13. 13.  Bukti sejarah tentang kewujudan Bahasa Melayu di alam Melayu ialah batu bersurat. Batu bersurat ditemui di Sumatera dan Jawa. Tulisan pada batu bersurat ialah aksara Palava(berasal dari selatan India) Contoh batu bersurat yang ditemui:a)Batu Bersurat Kedukan Bukit di Palembang yang menggunakan Palava.b)Batu Bersurat Talang Tuwo di Palembang.c)Batu Bersurat Kota Kapur di Bangka.d)Batu Bersurat Karang Brahi di Jambi.e)Batu Bersurat Pagar Ruyung.
 14. 14.  Pengaruh Hindu dan seterusnya Buddha amat kuat dalam bahasa dan budaya pada zaman bahasa Melayu kuno. Banyak candi yang dibina di alam Melayu dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha dari India.Contoh:a)Candi di Lembah Bujang,Sumaterab)Candi di Muara Takus,Sumaterac)Candi di Pagar Ruyung,Sumaterad)Candi Borobudur,Pulau Jawae)Candi Prambanan,Pulau Jawa
 15. 15. Ciri-Ciri Bahasa Melayu Kuno• Pinjaman Bahasa Sanskrit• Bunyi (b) ialah (v). Contoh: (bulan) jadi (vulan).• Awalan (ber) ialah (mar). Contoh (berlepas) jadi (marlapas)• Awalan (di) ialah (ni). Contoh (diperbuat) jadi (niparvuat).• Terdapat perkataan bahasa Melayu moden tidak menggunakan huruf(h) tetapi bahasa Melayu kuno ada huruf (h). Contoh:samuha(semua) dan sahaya(saya). Kerajaan Melayu Kuno yang menggunakan bahasa Melayu Kuno ialah Sriwijaya ,Funan dan Majapahit
 16. 16. Contoh perkatan Sanskrit yang terserap dalam bahasa Melayua)DosaDosab)DukkaDukac)DevaDewad)RupaRupae)SansaraSengsara
 17. 17. Bahasa MelayuBahasa Melayu Kuno Moden• nasyik • asyik• mamava • membawa• saribu • seribu• dangan • dengan• Vanakna • Banyaknya• ko • ke
 18. 18.  Awalan ni- menjadi di-,iaitu penggunaan awalan di- dalam bahasa Melayu moden sama dengan awalan ni- dalam bahasa Melayu kuno,manakala awalan diper- sama dengan nipar-.Contoh:Bahasa Melayu kuno  Bahasa Melayu modennimakan  dimakanniminumna  diminumnya
 19. 19. Manakala,awalan mar- menjadi ber-.Contoh: Bahasa Melayu kuno marvanum marvuatBahasa Melayu moden berbangun berbuatAkhiran -na menjadi –nya .Contoh: Bahasa Melayu kuno Vinina vantalna Bahasa Melayu moden bininya bantalnya
 20. 20. TULISAN RENCONG Huruf Melayu tua yang banyak digunakan di Sumatera Selatan (Bangkahulu dan hulu Palembang) serta Minangkabau. Kekal hingga abad ke-18,(sebelum Belanda menjajah Indonesia). Huruf yang digunakan oleh orang-orang Melayu pada zaman purba ialah huruf yang tertua, iaitu menyerupai bentuk huruf- huruf Rencong atau Rencang, Kawi dan Lampung. Kajian menunjukkan bahawa huruf-huruf tersebut ada kaitan dengan huruf orang-orang Kemboja pada zaman purba. Orang-orang Melayu kuno menulis huruf-huruf di atas kulit- kulit kayu, daun-daun lontar, kepingan-kepingan logam dan pada batu-batu bersurat. Tulisan kuno ini telah dijumpai pada tahun 1892 di sebatang tiang batu di Kota Kapur, iaitu di Bangka Barat.
 21. 21. TULISAN PALAVA Berasal daripada tulisan Hindu.disebarkan apabila pengaruh Hindu bertapak di alam Melayu. Digunakan bagi menulis persuratan bahasa Melayu pada zaman bahasa Melayu kuno. Penyebaran tulisan dan bahasa Hindu ini hanya terhad dalam kalangan golongan istana dan bangsawan sahaja. Bukti penggunaan tulisan Palava terdapat pada yupa (tiang batu persembahan) atau prasasti di daerah Muara Kaman. Yupa menggunakan aksara Palava dalam bahasa Sanskrit yang dijumpai oleh pekerja topografi Belanda pada tahun 1879. 7 yupa tersebut kini berada di Muzium Nasional Jakarta. Yupa ini menceritakan pencapaian Raja Mulawarwan, cucu Kudungga.
 22. 22.  Merupakan tulisan Jawa kuno yang wujud pada abad ke-8. Berasal daripada huruf Vangki (Wenggi), iaitu huruf yang dibawa oleh orang-orang India dari Coromandel. Huruf ini lenyap pada tahun 1400 Sebelum Masihi.
 23. 23. Sekian… TERIMA KASIHKAMI BANGGA MENJADI GURU!!! “G u Penj ana Tr ansf or m ur asi Negar a”

×